Címke: Magyar

Magyar vendégprofok – Tartu

Észtország második legnagyobb városa, Tartu és annak egyeteme az egész Baltikumon túlterjedő hatású tudományos központ. Elődjének 1583-i megalapítása még Báthory István nevéhez fűződik, jóllehet, akkor még fel sem vetődött a finnugor nyelvrokonság és az ebből levezethető kapcsolattartás. Később, a cári időkben a tartui oktatás németül folyt.

Korompay Emánuel – Varsó

Magyar áldozatai is voltak a történelemben szinte páratlan rémtettnek, amelyet a nyugat-oroszországi Katyńban, valamint két másik helyen (Harkov mellett és Mednojében) hajtottak végre szovjet belügyesek, midőn 1940-ben csaknem 22 ezer lengyel tisztet, tartalékos tisztet, földbirtokost, tisztviselőt, a lengyel polgári elit számos képviselőjét ölték meg. Az egyik áldozat a magyar Korompay Emánuel Aladár (1890–1940) volt.

Soros terve a menekültválság megoldására

Soros György hétpontos tervet dolgozott ki a menekültválság megoldására, egyben arra figyelmeztet, hogy az uniónak meg kell alkotnia e területen a saját, egységes politikáját, ha el akarja kerülni a katasztrófát, mert a toldozgatás-foldozgatás nem segít – írja a Foreign Policy. A bevándorlás már eddig is az EU lassú szétesése irányába hatott, amit csak tetézett a Brexit. Mindkettő nagy lökést adott az idegengyűlölő, nacionalista mozgalmaknak az egész földrészen. Ezek az erők most megpróbálnak felülkerekedni a soron következő megmérettetéseken, így a magyarországi népszavazáson.

Wigner Jenő – Princeton, Göttingen

Wigner Jenő Pál (1902–95), az egyik legkiválóbb magyar–amerikai kutató, aki Nobel-díjat kapott „az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetria-elvek felfedezéséért és alkalmazásáért”. Egyike volt azon 1920-as évekbeli tudósoknak, akik gyakorlatilag újjáteremtették a fizika tudományát.

Apponyi Géraldine – Tirana, Durrës

Az elmúlt századokban többször előfordult, hogy a magyar uralkodóházak vagy arisztokrata családok királynét adtak más nemzetek számára. Ám Apponyi Géraldine (1915–2002) esete a 20. században igencsak különlegesnek számított. Házassága I. Zogu albán királlyal szinte mesébe vagy Hollywoodba illő történetnek bizonyult.

Zsigmondy Richárd – Göttingen

A kolloidkémia megalapítója és egyik legkiválóbb kutatója, a Nobel-díjas Zsigmondy Richárd (1865–1929) Bécsben született, az osztrák fővárosba költözött magyar nemesi család gyermekeként. Münchenben végezte tanulmányait majd Grácban lett egyetemi tanár, pár évvel később a magyarok által is szívesen látogatott, híres göttingeni egyetem professzorává választotta, ahol csakem két évtizeden át, a haláláig dolgozott.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >