ÉRDEKEL AZ ÚJ INFOVILÁG
 Megkezdődött «A kultúrák közötti párbeszéd európai éve»
nagyobb betű kisebb betű comment e-mailben elküld nyomtatás
Megkezdődött «A kultúrák közötti párbeszéd európai éve»

Megkezdődött «A kultúrák közötti párbeszéd európai éve» Magyarországon is megkezdődött «A kultúrák közötti párbeszéd európai éve». A hazai eseménysorozatot Bogyay Katalin nemzetközi szakállamtitkár ma nyitotta meg Budapesten. A tematikus év két nappal ezelőtt ünnepélyes külsőségek között kezdődött az Európai Unió soros elnökségét ellátó Szlovénia fővárosában, Ljubljanában. Az esemény kapcsán az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményt adott ki.
«A kultúrák közötti párbeszéd európai éve – 2008» célja, hogy segítse egymás kölcsönös megértését, közelebb hozza egymáshoz Európa polgárait, az Európában élő népek kulturális sokféleségén keresztül hirdesse az európaiság eszméjét, és törekedjen az európai összetartozás érzésének megerősítésére.

Az eseménysorozat nyolc témakör által – kultúra és média, oktatás és tudomány, migráció, kisebbségek, többnyelvűség, vallás, munkahely és ifjúság – szeretné segíteni egymás jobb megismerését, a kölcsönös megértést és a békésebb egymás mellett élést. Arra buzdítja a kontinens lakóit, hogy használják ki az Európa kulturális örökségéből és jelenéből származó előnyöket, és tanuljanak a különféle kultúrák hagyományaiból.

Az európai év üzeneteit az Európai Unió elsősorban a fiatalokhoz kívánja eljuttatni, és őket szeretné bevonni az akciókba, programokba is.

A kultúrák közötti párbeszéd Európában, sőt, az egész világon napjaink egyik legfontosabb témájává vált. Konferenciák, akciók sora bizonyítja, hogy van mit megvitatnunk a párbeszéd fontosságáról. Egymás kultúrájának, értékeinek, problémáinak és kételyeinek megértése, az egymás iránti kíváncsiság és nyitottság a kulcsa annak, hogy népek, országok ne ellenségként tekintsenek egymásra.

Magyarországon és egész Európában a kampány, valamint az akciók elsősorban a fiatalokat célozzák meg. Számos olyan kulturális, oktatási, ifjúsági és egyéb civil szervezet van, amely régóta foglalkozik a témával, és programokat szervez, készít elő fiatalok számára. Velük együtt kívánjuk az év üzeneteit minél több emberhez eljuttatni, és hisszük, hogy a kultúrák közötti párbeszéd fontosságáról az ő segítségükkel az egész társadalommal tudunk eszmét cserélni.

„Egyértelmű, hogy Európa olyan jelentős kihívások előtt áll, amelyek a kultúrák közötti kapcsolatokban gyökereznek. A 2008. európai év jó lehetőséget nyújt arra, hogy tanulmányozzuk, miként lehet javítani a kultúrák közötti párbeszéden és a kultúrák közötti kapcsolatokon. Ez rendkívül bonyolult feladatnak tűnhet föl. Ötveb évvel ezelőtt még az az elképzelés is elérhetetlennek tűnt, hogy az európai integrációval sikerül közelebb hozni egymáshoz Európa népeit. Ma már láthatók az Európai Unió eredményei, valamint az a kiemelkedő siker, amelyet az unió Európa egyesítésében elért. Ezért szembe tudunk nézni, és szembe is kell néznünk a kontinens kulturális és vallási sokszínűségéből fakadó kihívásokkal. Nem véletlenül döntöttünk úgy, hogy az európai év jelmondata »Együtt a sokféleségben« lesz.” (Ján Figel, oktatásért, kultúráért, képzésért és ifjúságért felelős európai biztos)

„Az európai kulturális tér egy varázsdoboz, amely tele van olyan kincsekkel, amelyeket nem is gyanítunk. Az ihlet, a közös teremtés folyamata a legszebb része ennek a változatos kulturális térnek. Ami igazán izgalmas az új európai kulturális tárházzal kapcsolatban, az az egység sokszínűsége és a sokszínűség egysége. Olyannak képzelem el az európai kulturális térséget, ahol a sokszínűség nem teher, hanem inkább az ihlet forrása. Egy nyitott kultúrának hinnie kell saját erejében, tudnia kell, hogy elég gazdag más kultúrák táplálásához, de mégis elég érzékenynek kell lennie ahhoz, hogy gazdagodjék más kultúrák hatásai által.“ (Bogyay Katalin nemzetközi szakállamtitkár)

Az európai év nagykövetei


Európai és nemzeti szinten is vannak nagykövetei a kultúrák közötti párbeszéd európai évének. A nagykövetek olyan ismert közéleti személyiségek, akik elkötelezettek az eseménysorozat eszméi, céljai iránt, és segítik azokat megismertetni a társadalommal. Az európai szintű nagyköveteket – művészeket, sportolókat, kiemelkedő közéleti személyiségeket – az Európai Bizottság kérte fel az év üzeneteinek közvetítésére, a magyar nagyköveteket pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

Az év magyarországi nagykövetei:

Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész
Kerekes Band zenekar
Polgár Judit nemzetközi sakknagymester
Varga Dániel vízilabdázó

Az év európai nagykövetei:

Agnieszka Holland lengyel rendező és forgatókönyvíró
Radu Mihaileanu román származású francia filmrendező
Jean-Pierre és Luc Dardenne belga filmrendezők
Jack Martin Händler szlovák karmester
Abd Al Malik francia rap/slam énekes
Jordi Savall spanyol csellista és viola da gambaművész
Charles Aznavour francia énekes
Adam Michnik lengyel író, Szolidaritás-aktivista és a
Gazeta Wyborcza főszerkesztője
Henning Mankell svéd író és forgatókönyvíró
Marjane Satrapi iráni születésű, Párizsban elő képregényszerző, író
Paulo Coelho brazil író
Az európai év Magyarországon – kampány jelmondata: „Együtt a sokféleségben“.

Az év magyarországi fő céljai

1. az Európai Bizottság által kitűzött célok megvalósítása nemzeti szinten;
2. a kulturális sokszínűség ünneplése, erős hangsúllyal az új európai uniós (és a nem EU-tag) szomszédainkon
és a magyarországi kisebbségi kultúrákon;
3. a kulturális, oktatási szervezetek, a fiatalok bátorítása arra, hogy részt vegyenek európai programokban, hálózatokban, és fejlesszék interkulturális kompetenciájukat.


Nemzeti szinten az évet – független szakértők bevonásával – az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a KultúrPont Iroda koordinálja. A KultúrPont Iroda Magyarország egyik vezető kulturális szakmai szervezete.
Pályázati tanácsadás, kiemelt rendezvények, valamint képzések szervezése mellett nyomtatott és elektronikus kiadványokkal segíti közel 9000 partnere munkáját.

A KultúrPont az év programjait hazai kulturális, oktatási, ifjúsági és más civil szervezetekkel közösen valósítja meg, tehát az – egyébként több tagország által is alkalmazott – alulról építkező modellt választotta.

Az év elsődleges célcsoportját hazánkban is a fiatalok jelentik. Fontos célkitűzés, hogy minél több program valósuljon meg Budapesten kívül.

A magyarországi események

Azt a célt tűztük ki, hogy a témával kapcsolatos minél több kezdeményezést gyűjtsünk össze, és ezekre ráirányítsuk a figyelmet. 2007 júniusában széles körű felhívást tettünk közzé kulturális, oktatási, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek körében. Az ötletpályázaton mintegy 40 projekt (konferenciák, fesztiválok, kiállítások, oktatási projektek, nemzetiségi programok) került hivatalosan az európai év „ernyője“ alá, és további 30 használhatja annak logóját. A hivatalos programokat a KultúrPont Iroda segíti abban, hogy projektjük minél szélesebb nyilvánosságot kapjon.

Szeretnénk, ha a projektek, programok vezetői profitálnának az európai évből úgy, hogy módszertani ismereteket szereznek, megismerkednek a nemzetközi trendekkel és az európai projektekkel. 2008 folyamán egy workshop-konferenciát is szervezünk, amely ötleteket és módszereket adhat a hazai programok sikeres megvalósításához.

E konferencián kívül készülünk még más, az egész ország fiataljait megmozgató akciókra is. Bekapcsolódunk nemzetközi szervezetek kezdeményezéseibe is: ilyen például az Anna Lindh Euro-mediterrán Alapítvány a Kultúrák Közötti Párbeszédért „1001“ címet viselő programja. Ennek keretein belül 2008 májusában – minden Euromed-partnerországhoz hasonlóan – hazánkban is zajlik majd a „Párbeszéd Hete” sokrétű rendezvényekkel, amelynek csúcspontja „a párbeszéd éjszakája” lesz.


Az Európai Unió lebonyolított egy nyílt pályázatot is, amelyen hét európai projekt nyert támogatást. Ezek közül háromnak van magyarországi résztvevője.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008-ban is több olyan programot szervez, amely a kultúrák közötti párbeszédet segíti. Természetesen ezek is részei az évnek, és hangsúlyosan közvetítik az európai üzeneteket.

Nyitottak vagyunk minden jó kezdeményezésre: év közben is lehet csatlakozni a programhoz. Amennyiben egy javaslat megfelel az európai, illetve a magyar célkitűzéseknek, szívesen belevesszük A kultúrák közötti párbeszéd európai évének eseménynaptárába, és engedélyt adunk arra, hogy a hivatalos logót használhassák az ajánlott programok promóciójában.

EYID 2008, magyarországi ötletpályázat

A kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008 magyarországi programjának összeállítására az Év hazai koordinátorai 2007 nyarán ötletpályázatot hirdettek, hogy megtalálják 2008 legígéretesebb hazai interkulturális programjait, projektjeit, amelyek méltóan illeszkednek az Európai Unió A kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008 kezdeményezésébe. Az ötletpályázat beadási határideje 2007. október 15. volt.

A száznál több beadott javaslat közül a szervezők 41 kezdeményezést választottak ki. Alapfeltétel volt, hogy a tervezett rendezvények anyagi forrása már biztosítva legyen. A kiválasztásnál előnyt élveztek azok a programok, amelyek az alábbi szempontok közül minél többnek megfelelnek:

• a fiatalokhoz szólnak;
• hosszú távú, fenntartható tervvel rendelkeznek;
• Budapesten kívül valósulnak meg;
• bevonják a Magyarországon élő kisebbségeket;
• a szomszédos országokból, illetve más európai országokból választott partnerekkel együttműködve valósulnak meg;
• minél több civil kezdeményezés együttműködésének eredményeképpen valósulnak meg;
• újszerűek és modellértékűek.


A kiválasztott projektek a következő (nem anyagi) támogatásban részesülnek:

• részévé válnak a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve hivatalos magyarországi programjának:
• szerepelnek a hazai és európai uniós propaganda-anyagokban (műsorfüzet, weboldal, sajtókampány stb.);
• jogosultak a vonatkozó hazai és európai uniós logók használatára;
• beadandó magyarországi pályázataikban a kedvezőbb elbírálás érdekében jogosultak feltüntetni, hogy programjuk része az Év hivatalos eseményeinek;
• a KultúrPont Iroda média-partnerként közreműködik a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációs tevékenységekben.Honlapok


Az európai év hivatalos, 23 nyelvű honlapja
Információk a KultúrPont Iroda honlapján
Az Anna Lindh Euro-mediterrán Alapítvány
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága

A „Kultúrák közötti párbeszéd éve” program keretében, „Fókuszban a magyar kultúra” Indiában.

Forrás: Infovilág
Hasznosnak találta ezt a cikket?
(0)
(0)
címkék:  Bogyay KatalinEUEurópaKultúrPontOKMkultúrapárbeszéd
nagyobb betű kisebb betű comment e-mailben elküld nyomtatás
Hozzászólások (0)
Ehhez a cikkhez még senki nem írt hozzászólást.
Olvasta már?
Nem áprilisi tréfa: megújult az Infovilág!
Nem áprilisi tréfa: megújult az Infovilág!

Mától új köntösben jelenik meg a 17 évvel ezelőtt alapított, a 18. évfolyamába lépett internetes napilap, az „Infovilág – a hiteles hírportál”. A kis híján 37 ezer hírt és 80 ezernél több illusztrációt tartalmazó, sokak számára internetes krónikaként, archívumként is szolgáló Infovilág természetesen csak küllemében változott.

Bezárás
Orbán megosztó politikája csak akkor működik, ha van hozzá kellő ellenségkép A világsajtó részletesen taglalja a Közép-európai Egyetem, a CEU ellen indított magyar kormányzati támadást. A konzervatív német Frankfurter Allgemeine Zeitung kiemeli, hogy a CEU nemzetközileg az egyik legtekintélyesebb magyar egyetem. A kormány azonban első számú közellenségnek állítja be a finanszírozót, Soros György magyarországi születésű amerikai pénzügyi befektetőt, és a beterjesztett törvényjavaslat egyes elemei a CEU ellen irányulnak – állapítja meg a cikk szerzője, aki az egész ügy magyarázatát abban véli felfedezni, hogy Orbán Viktor megosztó politikája csak akkor működik, ha van hozzá megfelelő ellenségkép.
Hagyományosan gazdag húsvéti programok Bécsben Ahogy a tavaszi virágok bontják szirmaikat, úgy nyílnak sorra a húsvéti vásárok az osztrák fővárosban. Április közepéig összesen 260 standnál válogathatnak az érdeklődők, a kínálat a hímes tojástól a kézműves termékeken át a különleges ínyencségekig terjed.
A tévés szolgáltatásformák közül a kábeltévék iránt a legnagyobb az igény, az érdeklődők 41 százaléka sorolta első helyre ezt a műsorszolgáltatási típust. A leggyakrabban az internet- és tévészolgáltatók díjait hasonlítanák össze az ügyfelek, amire bőven van is lehetőségük: a tízezer lakosúnál nagyobb településeken átlagosan 7 tévé- és 13 internetszolgáltató közül választhatnak az érintettek.
Csillagködbe burkolódzó hálózat Pompás névre keresztelte a Zyxel a felhőből vezérelhető hálózati eszközcsaládját: Nebula (csillagköd). Ez az új technológia a kisvállalatok számára kínál minden eddiginél egyszerűbb hálózatmenedzselési megoldást. Az új Nebula-termékválaszték egy felhőmenedzselt hozzáférési pontból (NAP), felhőmenedzselt switch-eszközből (NSW) és egy felhőmenedzselt biztonsági átjáróból áll (NSG).
Értelem kontra érzelem – boldogsághiányos Magyarország Illyés Sándorra, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kísérleti Pszichológiai Tanszékének alapítójára, a filozofikus mélységű gondolkodóra, az empirikus tudósra, a nemzetközi jelentőségű kutatóra 2003 óta minden évben megemlékeznek a karon Sándor-nap táján. Az idei tanácskozás fő témájául az affektív és kognitív találkozások jelenségét választották, vagyis értelem és érzelem együttműködését vették górcső alá.
Élet és halál: gyorsítandó az új gyógyszerek befogadása az ártámogatásba Senki nem tudja, hányan halnak meg azért, mert nem jutnak idejében olyan létező és hatásos gyógyszerekhez, amelyekkel sikeresen kezelik a rákos betegeket. A bürokrácia húzza az időt. Az új és hatásos onkológiai gyógyszerek befogadása az ártámogatásba rendkívül hosszú időbe telik Magyarországon.
Az újságíró archívumából: A berlini falról – kissé másképpen (4.) Tatár Imre: a magyar külpolitikai újságírás doyenje, miként mondani szokták: "nagy öregje". De lehet-e öreg egy olyan 97 esztendős kolléga, aki nyugállományba vonulása óta mást sem tesz, mint folytatja a hivatását. Ír. Az örökifjú Aranytoll-életműdíjas újságíró – az Infovilág szerkesztőségének felkérésére – néhány folytatásban olvasóink rendelkezésére bocsátja szerfölött gazdag archívumának egyik dossziéját, amely a berlini falépítésről és következményeiről szól.
Keine Angst vor dem Grauen Star ’Lass das Licht herein!’, ’Hab’ keine Angst vor der OP!’ Damit wirbt die Ungarische Gesellschaft für Kunstlinsen-Implantation und Refraktive Chirurgie für den rechtzeitigen operativen Eingriff bei Grauem Star. Die Mitglieder der Gesellschaft (im Mai 2016 gegründet), lauter Augenärzte, zogen durchs Land, um für den regelmäßigen Besuch beim Augenarzt zu werben, denn der Graue Star kann in einer ambulanten OP geheilt werden.