ÉRDEKEL AZ ÚJ INFOVILÁG
 Megkettőzik az innovatív vállalkozások számát – értékes ötletből jó üzlet lehet
nagyobb betű kisebb betű comment e-mailben elküld nyomtatás
Megkettőzik az innovatív vállalkozások számát – értékes ötletből jó üzlet lehet

Megkettőzik az innovatív vállalkozások számát – értékes ötletből jó üzlet lehet Miként az «Infovilág – a hiteles hírportál» megírta, június 25–27-e között Budapesten rendezik meg az EBN, az European Business Network XVII. éves kongresszusát az INNOSTART szervezésében. Az esemény kitüntetés és nagy nemzetközi elismerés hazánk számára – jelentette ki ma délben dr. Pakucs János, az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ kuratóriumának elnöke újságírók előtt. A nemzetközi közösség ugyanis elismeréssel adózik a magyar alkotó elmék sokasága előtt, miközben Magyarországot, mint jó példát mutatja be a környező országoknak az innovatív vállalkozások támogatását tekintve, ami egyúttal erősítheti hazánk jó hírét és tekintélyét nemzetközi szinten.

A két hét múlva sorra kerülő nagy nemzetközi tanácskozás ráirányítja a figyelmet a vállalkozás és innováció fontosságára. Közvetett módon segíti az innovatív vállalkozások gyarapodását, a meglévők növekedését, fejlődését, ami akár már középtávon is a nemzeti össztermék növekedéséhez vezethet. Hozzájárul a BIC-modell (=Business and Innovation Centres –> üzleti és innovációs központ) magyarországi elterjedéséhez. Régiónként legalább egy-egy, a BIC-minősítésnek megfelelő szervezet jöhet létre, és kialakulhat a magyar BIC-hálózat.

Olvasóink egy része számára talán "szakmai latinnak" tetszik a sok rövidítés és idegen szó, ezért kérjük, ne hagyják abba itt e tudósítás olvasását, mert a későbbiekben (némi magyarázat után) mindenképpen igyekszünk föloldani az idegennek tetsző kifejezéseket. Előbb azonban még az EBN-kongresszusról:Az EBN fogja össze tehát azokat a szervezeteket, amelyek üzleti és innovációs központként (BIC minősítéssel) tevékenykednek az Európai Unió országaiban. A hálózat kiemelkedő eredményeket ért el az európai innovatív vállalkozások számának és teljesítményének növelésében. A mostani, budapesti kongresszus célja az új, tehetséges innovatív vállalkozások növekedésének a segítése, a határokon átnyúló együttműködésének erősítése, valamint a kelet-európai országokkal való szorosabb kapcsolat kialakítása – hangoztatta a magyarországi innovációs mozgalom tekintélyes személyisége, dr. Pakucs János villamosmérnök, közgazdasági doktor, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke. A kongresszus alkalmat kínál a magyar részvevőknek a nemzetközi kapcsolatok továbbépítésére, az európai országokban bevált „legjobb gyakorlatok” megismerésére. Ezzel egyidejűleg a hazai kutatás-fejlesztés, az innováció kiemelkedő képviselői beszámolhatnak a magyar innováció-politika céljairól, eredményeiről.   

Pakucs a közeli jövő legfőbb céljának a hazai innovatív vállalkozások számának megkettőzését tartja; a nemzetközi statisztika szerint – még ha sikerül, akkor is csak – közelítenénk a példának tekintett, fejlett európai országok valóságához. Magyarországon jelenleg a mintegy 700 ezer működő vállalkozásból mindössze 600-700 minősíthető nyugodt lelkiismerettel innovatív vállalkozásnak; ez az  arány jócskán alatta marad az EU-átlagnak. Holott a magyar gazdaság legtöbb részvevője képes az alkotó megújulásra, a nemzetközileg versenyképes, jól eladható termékek, módszerek, szolgáltatások előállítására. Ezt a természetes és létfontosságú törekvést segítheti a BIC-minősítésű hazai EBN-tagok döüntése a «magyarországi BIC-hálózat» létrehozásáról.

A mai sajtótájékoztató házigazdái, Pongorné dr. Csákvári Marianna, az Innostart igazgatója, dr. Lippényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettese, továbbá a magyar tudományos élet legfőbb testületének, az Akadémiának az elnökhelyettese, Kroó Norbert egyaránt arra hívták föl a figyelmet, hogy az üzleti és innovációs központok, mint hídképző szervezetek stratégiájának középpontjában az innovatív vállalkozások létrehozása, versenyképes működésük segítése áll. Az újat akaró és megvalósító tehetségek (személyek vagy közösségek, vállalkozások, tudományos műhelyek) sokasága által az ország fölértékelődik a nemzetek közösségében. A mai követelmények ismeretében, az emberiség óriási problémáit tapasztalván kevésnek tetszik az igazán kiugró tehetség; lehet, hogy sokan kallódnak is. Nem véletlen tehát, hogy a kormányok "vadásznak" az innovatív elmékre. Éppen ezért idejében föl kell fedezni és segíteni kell őket.

Az alapító négyek nevében: Polgárné Májer Ildikó, Kiss István, Pongorné Csákvári Marianna és Ambrus István.Az alapító négyek nevében: Polgárné Májer Ildikó, Kiss István, Pongorné Csákvári Marianna és Ambrus István.

Most, az EBN XVII., budapesti kongresszusának előestéjén döntöttek az innovációt és a benne részvevőket is segítő magyarországi BIC-hálózat létrehozásáról. A mai sajtótájékoztató csúcspontjaként együttműködési megállapodást írt alá a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az INNOSTART, a Székesfehérvári Vállalkozói Központ Közalapítvány és a ValDeal Innovációs Zrt. A négyek célként jelölték meg, hogy tevékenységük és szolgáltatásaik összehangolásával a lehető leghatékonyabban vesznek részt a magyar vállalkozói szektor fejlesztésében, javítják üzleti környezetét és innovációs kapacitását, különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozásokra.Érdemes megismerni a hazai BIC-hálózat létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás aláíróit:

BIC-FÓKUSZ

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az uniós akkreditációs folyamat eredményeképp, Magyarországon másodikként, 2006. május 3-tól BIC-FÓKUSZ néven teljes jogú BIC-tagsággal rendelkezik. Az alapítvány, mint regionális BIC elsősorban a vállalkozások számára nyújt innovációs tanácsadást, illetve maga is részt vesz különböző innovációs projektekben. Ezen felül jelentős forrás kihelyezési tevékenységet végez, illetve határon átnyúló projektek révén a nemzetközi kapcsolatokban is aktív.

Az alapítvány egyik alapító tagja az idén létrehozott Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesületnek, az alapítvány igazgatója, dr. Kiss István egyúttal az egyesület elnöke. Az alapítvány a BIC-minősítés mellett, ISO 9001-es, illetve felnőttképzési akkreditációval is rendelkezik. A nemzetközi, illetve határon átnyúló kapcsolatai elsősorban a környező határ menti magyarlakta területeket érintik (Vajdaság, Erdély). Kitűnő kapcsolatokat ápol az angliai Kent megyével, illetve a németországi Schwarzwald-Baar járással is. Brüsszeli szakértőjének köszönhetően folyamatosan értesül a legfrissebb információkról, illetve pályázati lehetőségekről, amelynek köszönhetően kkv-kat érintő Interreg-kezdeményezésekben is részt vesz.

A BIC-FÓKUSZ innovációs kezdeményezései közül az egyik legkiemelkedőbb a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont, amely kiemelt projektjavaslatként szerepel a kormány előtt. Célja olyan regionális fejlesztési központ létrehozása, amelynek elsődleges feladata az innováció, a K+F tevékenység, a műszaki és alkalmazott innovációs tevékenység fejlesztése.


INNOSTART

Az INNOSTART NÜIK Alapítvány 1994-ben alakult, az Üzleti és Innovációs Központok (BIC) mintájára az EU PHARE Programjának hatásos támogatásával. Megalakulása óta az INNOSTART teljes jogú tagja az Üzleti és Innovációs Központok Európai Hálózatának (EBN), valamint a Magyar Innovációs Szövetségnek.
Az EBN tagjaként az INNOSTART kezdeményező szerepet játszik a BIC know-how és módszertan hazai terjesztésében. Az INNOSTART részt vett a Közép-magyarországi Régió innovációs stratégiájának fejlesztésében, valamint alapító tagja a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségnek.

A múlt öt évben negyvennél több hazai és európai uniós pályázaton és kezdeményezésben vett részt sikeresen, így több milliárd forint támogatást nyert el megbízói részére.
 
Az INNOSTART több mint 100 képzési programjában 2500 hallgató vett részt és vizsgázott jó eredménnyel 4 földrész 38 országából. Ezenfelül 150 innovációs menedzsert, brókert képezet ki. Az alapítvány virtuális és tradicionális inkubációt kínál, valamint segít a támogatási források és finanszírozási lehetőségek azonosításában, ezzel emelve a kezdő innovatív vállalkozások növekedési potenciálját. Az Üzleti Angyal klubok keretében az új innovatív tervek megvalósításához befektetők, partnerek és mentorok nyújtanak segítséget a "szárnyaikat bontogató" vállalkozóknak ahhoz, hogy a jövőben az innováció, a vagyoni gyarapodás és a munkahelyteremtés előmozdítóivá válhassanak.

Az INNOSTART egyik sikeres műve a Terrawald Kft., melynek tulajdonosa merőben új ötlettel (önélező, önfogazó ekevas) fordult az alapítványhoz. Az INNOSTART munkatársai meggyőzték és hozzásegítették a feltalálót ahhoz, hogy az új technológia megvalósításához sikeresen pályázzon fejlesztési forrásokra, így időközben az ötletből 50 millió forint alaptőkéjű, 15 főt foglalkoztató, folyamatosan fejlődő innovatív vállalkozás jött létre.  


Székesfehérvári Vállalkozói Központ Közalapítvány

A szervezetet Fejér megye székhelye alapította 1991-ben, fő feladatként a kezdő vállalkozások munkájának segítését, inkubátorház működtetését határozta meg. Az 1993 óta működő inkubátorház a kezdetekben általános vállalkozássegítő feladatokat (oktatás, tanácsadás, irodabérlet, egyszerű irodai szolgáltatások) látott el, mindig igazodva a vállalkozók igényeihez.

Az innováció segítése céljából a közalapítvány kezdeményezésére, részvételével megalakult a Székesfehérvári Innovációs Tanács, amelynek egyik célja a felsőoktatatási intézmények, vállalkozássegítő szervezetek és az innovatív vállalkozások jobb együttműködésének megteremtése. A közalapítvány egyik alapító tagja a nemrégiben alakult Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Kft.-nek, melynek célja az innováció regionális folyamatában való aktív részvétel.

A közalapítvány a múlt években számos, innovációt előmozdító, sikeres tervet valósított meg a régióban. Ezek egyike a „technológiapont” kialakítása, működtetése és fejlesztése, melynek révén a kis- és közepes vállalkozások számára a műszaki tervezéshez, térinformatikai és környezetmérnöki, illetve marketingcélú feladatok ellátásához hardvert és szoftvert bocsát rendelkezésre a központ. A program folyamatos működése, újabb eszközök beszerzése révén a későbbiekben többcélú technológiai inkubátor működtetése a cél.


 
ValDeal

Bár Magyarország ötletekben, találmányokban nagyhatalom – mégis kevés szellemi termékből lesz üzletileg is sikeres vállalkozás. A két éve létrejött ValDeal Zrt. alapítói – sokéves, részben nemzetközi – tapasztalataikra alapozva ezen változtatnak. Az alapítók, köztük Polgárné Májer Ildikó elnök-vezérigazgató a megoldást a magyarországi K+F eredmények, és az üzleti szféra összekapcsolásában látja, amire itthon, Magyarországon még nem nagyon volt példa.

A cég alig két esztendő alatt két projektgyűjtő versenyt is hirdetett, melyre sok száz pályázat érkezett: egyetemi kutatócsoportoktól az egyéni feltalálókig igen széleskörű volt az érdeklődés. Az austini Texas Egyetem IC2 Intézet szakértőinek segítségével kiválogatott, legígéretesebb találmányok közül azóta már nemegy – mint például az intelligens sebészeti eszköz, a Jedi-kés, vagy a papírbili – valóságos nemzetközi sikertörténet.

A ValDeal a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatán tavaly 550 millió forint támogatást nyert céljai megvalósítására. A cég – saját anyagi ereje mellett – ezt az összeget is arra fordította/fordítja, hogy létrehozza és működtesse integrált innováció-menedzsment szolgáltató központját. A ValDeal tulajdonosai sok százmillió forint magántőkét is kockáztatnak a modell kifejlesztésére: a 26 hónap alatt összesen közel 1,5 milliárd forintot költöttek arra, hogy az értékes ötletből jó üzlet is legyen.

Forrás: Infovilág
Hasznosnak találta ezt a cikket?
(0)
(0)
nagyobb betű kisebb betű comment e-mailben elküld nyomtatás
Hozzászólások (0)
Ehhez a cikkhez még senki nem írt hozzászólást.
Olvasta már?
Nem áprilisi tréfa: megújult az Infovilág!
Nem áprilisi tréfa: megújult az Infovilág!

Mától új köntösben jelenik meg a 17 évvel ezelőtt alapított, a 18. évfolyamába lépett internetes napilap, az „Infovilág – a hiteles hírportál”. A kis híján 37 ezer hírt és 80 ezernél több illusztrációt tartalmazó, sokak számára internetes krónikaként, archívumként is szolgáló Infovilág természetesen csak küllemében változott.

Bezárás
Orbán megosztó politikája csak akkor működik, ha van hozzá kellő ellenségkép A világsajtó részletesen taglalja a Közép-európai Egyetem, a CEU ellen indított magyar kormányzati támadást. A konzervatív német Frankfurter Allgemeine Zeitung kiemeli, hogy a CEU nemzetközileg az egyik legtekintélyesebb magyar egyetem. A kormány azonban első számú közellenségnek állítja be a finanszírozót, Soros György magyarországi születésű amerikai pénzügyi befektetőt, és a beterjesztett törvényjavaslat egyes elemei a CEU ellen irányulnak – állapítja meg a cikk szerzője, aki az egész ügy magyarázatát abban véli felfedezni, hogy Orbán Viktor megosztó politikája csak akkor működik, ha van hozzá megfelelő ellenségkép.
Hagyományosan gazdag húsvéti programok Bécsben Ahogy a tavaszi virágok bontják szirmaikat, úgy nyílnak sorra a húsvéti vásárok az osztrák fővárosban. Április közepéig összesen 260 standnál válogathatnak az érdeklődők, a kínálat a hímes tojástól a kézműves termékeken át a különleges ínyencségekig terjed.
A tévés szolgáltatásformák közül a kábeltévék iránt a legnagyobb az igény, az érdeklődők 41 százaléka sorolta első helyre ezt a műsorszolgáltatási típust. A leggyakrabban az internet- és tévészolgáltatók díjait hasonlítanák össze az ügyfelek, amire bőven van is lehetőségük: a tízezer lakosúnál nagyobb településeken átlagosan 7 tévé- és 13 internetszolgáltató közül választhatnak az érintettek.
Csillagködbe burkolódzó hálózat Pompás névre keresztelte a Zyxel a felhőből vezérelhető hálózati eszközcsaládját: Nebula (csillagköd). Ez az új technológia a kisvállalatok számára kínál minden eddiginél egyszerűbb hálózatmenedzselési megoldást. Az új Nebula-termékválaszték egy felhőmenedzselt hozzáférési pontból (NAP), felhőmenedzselt switch-eszközből (NSW) és egy felhőmenedzselt biztonsági átjáróból áll (NSG).
Értelem kontra érzelem – boldogsághiányos Magyarország Illyés Sándorra, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kísérleti Pszichológiai Tanszékének alapítójára, a filozofikus mélységű gondolkodóra, az empirikus tudósra, a nemzetközi jelentőségű kutatóra 2003 óta minden évben megemlékeznek a karon Sándor-nap táján. Az idei tanácskozás fő témájául az affektív és kognitív találkozások jelenségét választották, vagyis értelem és érzelem együttműködését vették górcső alá.
Élet és halál: gyorsítandó az új gyógyszerek befogadása az ártámogatásba Senki nem tudja, hányan halnak meg azért, mert nem jutnak idejében olyan létező és hatásos gyógyszerekhez, amelyekkel sikeresen kezelik a rákos betegeket. A bürokrácia húzza az időt. Az új és hatásos onkológiai gyógyszerek befogadása az ártámogatásba rendkívül hosszú időbe telik Magyarországon.
Az újságíró archívumából: A berlini falról – kissé másképpen (4.) Tatár Imre: a magyar külpolitikai újságírás doyenje, miként mondani szokták: "nagy öregje". De lehet-e öreg egy olyan 97 esztendős kolléga, aki nyugállományba vonulása óta mást sem tesz, mint folytatja a hivatását. Ír. Az örökifjú Aranytoll-életműdíjas újságíró – az Infovilág szerkesztőségének felkérésére – néhány folytatásban olvasóink rendelkezésére bocsátja szerfölött gazdag archívumának egyik dossziéját, amely a berlini falépítésről és következményeiről szól.
Keine Angst vor dem Grauen Star ’Lass das Licht herein!’, ’Hab’ keine Angst vor der OP!’ Damit wirbt die Ungarische Gesellschaft für Kunstlinsen-Implantation und Refraktive Chirurgie für den rechtzeitigen operativen Eingriff bei Grauem Star. Die Mitglieder der Gesellschaft (im Mai 2016 gegründet), lauter Augenärzte, zogen durchs Land, um für den regelmäßigen Besuch beim Augenarzt zu werben, denn der Graue Star kann in einer ambulanten OP geheilt werden.