ÉRDEKEL AZ ÚJ INFOVILÁG
 Nők – Karinthy Ferenc-ősbemutató a Karinthy Színházban
nagyobb betű kisebb betű comment e-mailben elküld nyomtatás
Nők – Karinthy Ferenc-ősbemutató a Karinthy Színházban

Nők – Karinthy Ferenc-ősbemutató a Karinthy Színházban

Karinthy Márton igazgató-rendező édesapjának, Karinthy Ferenc írónak (képünkön) Aranyidő című kisregényéből rendezett három felvonásos, új színdarabot a Karinthy Színpadon. A 1944/45-i budapesti ostrom idején játszódó mű főbb szerepeitDányi Krisztián, Murányi Tünde, Bencze Ilona, Gáspár Kata,Kerekes Viktória, Cs.Németh Lajos,Tímár Évaés sokan mások adják elő nagy sikerrel.


Karinthy Ferenc (1921–92) Kossuth-díjas író, drámaíró, dramaturg írói élményvilágában fontos helyet foglal el Budapest ostroma 1944–45 fordulóján, amit abban a belvárosi sarokházban élt át, ahol ma a Kamra Színház található. Ennek szépprózában és színdarabban egyaránt megvannak a bizonyítékai. Amikor 1972-ben megjelenhetett az Aranyidő című kisregény, az író már túl van olyan fontos háborús művein, mint a Budapesti tavasz (1953) és a Gellérthegyi álmok (1970). Talán a témája, vagy a feldolgozás módja – a zsidó- és holokausztkérdés – nem tetszett az akkori rezsimnek, amely miatt maga az alapmű sem jelenhetett meg sokáig, pedig az író Nők címmel szövegkönyvet is készített belőle a reá jellemző groteszk elemeket is alkalmazó realista stílusában. Tehát színdarabként is elképzelte, ami azonban nem jött létre. Fábry Zoltán szerette volna megfilmesíteni, de aztán a téma csak tévéjáték (1987, Katkics Ilona) és rádiójáték formában nyert új életet, mígnem most Karinthy Márton – Deres Péter dramaturggal közösen – megvalósíthatta édesapja álmát. Így a Nők egyszerre átdolgozás és Karinthy Ferenc színpadi ősbemutatója is egyben.

Élet a pincében.

A darab férfi főhőse egy zsidó menekült, bizonyos Beregi Józsi (Dányi Krisztián), aki 1944 karácsonya előtt állít be régi ismerőse, Nelli (Murányi Tünde) lakásába. Nelli, aki abból tartja fenn magát, amit alkalmi férfi vendégeitől kap, szerelmes a jóképű fiatalemberbe, így első szóra befogadja a nyilvánvalóan hamis papírokkal bujkáló Józsit. Csakhogy Budapestet egyre inkább körülzárják az orosz csapatok, a harcok és légitámadások is egyre közelednek, a bérház lakóinak és az ide bemenekülteknek tehát le kell vonulniuk a pincékbe, óvóhelyekre, miközben a nyilasok egyre vadabbul igyekeznek összeszedni a zsidókat és katonaszökevényeket. És egy ilyen bérházban mind anyagi helyzetüket, mind politikai nézeteiket tekintve mindenféle emberek élnek egyre nagyobb összezártságban. Így kerülnek egy élettérbe a jómódú, cselédet is tartó Ferencziné (Bencze Ilona) és 17 éves lánya, Adri (Gáspár Kata), az öreg, nyugállományú alezredes (Cs.Németh Lajos) és felesége (Tímár Éva), az antiszemita Huszárné (Vertig Timea), a kis kalauznő (Balázs Andrea), a sorsjegybizományos (Kiss Gábor)és még mások, akik Gyulavári légóparancsnok (Tóth Zoltán) dirigálásai közepette igyekeznek berendezkedni pincécskéikben a kényszerű együttlétre. Ittlétüket a bombázások és belövések mellett a vízhiány és a razziázó nyilasok, köztük az egyenruhás Mikuczné (Kerekes Viktória) zaklató és fosztogató tevékenysége is veszélyezteti. És ebben a közegben a csapodár természetű Józsi, mint holmi légó-selyemfiú elkezd nőtől nőig csapódni, részben, mert a vére hajtja, hogy a maga módján szépeket mondjon nekik – amit azok hallani szeretnének –, és az életben maradási esélyeit szerelmi szolgáltatásokkal is megnövelje. Még a halál árnyékában sem tud erről lemondani, és igaza van, mindent képes megúszni ezzel, még azt is, hogy Nelli ne dobja ki végérvényesen.

Anélkül, hogy többet árulnék el a darabból, mint amennyit ildomos, ebből is sejthető: anélkül, hogy vígjátékká válnék, a Nők korántsem nélkülözi a frivol humort és groteszkséget, tehát a tragikusan reális világban is megtalálja a humorelemeket. Talán ez nem tetszett a pártállam ítészeinek, hogy a hősi pátosz helyett Karinthy Ciniből kibújik az apja vére és kineveti a halálos veszedelmet. Nincs ugyanis egyetlen eleme sem a darabnak, ami ne történhetett volna meg, sőt talán meg is történetek ilyesmik is, ha nem esik is róla szó. Egész egyszerűen ez egy jó darab, és minden ízében ide való, ebbe a színházba.

Karinthy Márton megint nagyon jól osztott szerepet, sokaknak adott lehetőséget jó színpadi pillanatok létrehozására anélkül, hogy bármi naturalista, ízlésromboló vagy egyéb, oda nem illő módon megjelenjék.Dányi Krisztiánkellően jóképű ahhoz, hogy elhiggyük neki, a nők nehezen állnának ellent a csábításának, de mégsem annyira macsó szépfiú, hogy töménnyé váljék a szexepilje. Józsi valószínűleg a háborútól eltekintve is sikeres udvarló a maga köreiben, de a sajátos helyzet azt hozza, hogy ezt a kisstílű úriembert a ranglétrán felette állók is elfogadják, védelmükbe vegyék. Neki ez a pincelét a veszélyei ellenére is aranyidő. Dányi képes a szerepben rejlő kaméleonságot is felmutatni, miközben nem válik romlottá, csak a helyzetek finom kihasználójává. Ezért sem kelt a nőkben igazi negatív indulatokat, kivéve Nelli féltékenységeit.

Murányi Tünde és Dányíi Krisztián.Hogy Nelli valójában prostituált-e, vagy ő is csak az életben maradásért teszi, amit tesz, az nem tudható, mindenesetre Józsiban több a strici, mint benne a prosti. Murányi Tünde nagyon szerethető, a párjáért mindent feláldozó és érte kiálló emberkének ábrázolja Nellit. Egyszerű, iskolázatlan lélek, de nagyon szeretne ő is tartozni valakihez, van benne büszkeség, tartás és nem szereti, ha mások elveszik, ami az övé.

Bencze Ilona úriasszonya sokáig tartja kifelé a látszatot, mígnem rá nem ébred, hogy hiába van férje, az csak társasági értelemben állapot, de mint nővel, vele sem törődik senki. Szeretetre és szerelemre vágyik, amit a házasságában valószínűleg sosem kapott meg. Amikor Józsival eljön a lehetőség, pici boldogságkeresés, pici bosszú munkál benne, míg le nem veti minden szemérmét és Józsi szeretője nem lesz. Bencze Ilona kiváló karakterábrázolással jellemzi Ferencziné női átalakulását egész odáig, amikor már azzal sem törődik, hogy mások mit szólnak hozzá. Kiváló az a szerepépítés is, amivel Gáspár Kata a serdülő lányt megformálja. Adri először csak egy szófogadó, de robbanni kész bakfis, aki megérzi Józsiban a férfit. Más, mint az eddigi fiúbarátok, rajta már ki tudja mutatni ébredező nőiességét. Ahogy Józsi nem épp tisztességesen anyáról a lányára lavíroz át, őt csak bátorítja, de amikor már nem tud parancsolni vágyainak, őszintén és szerelmesen adja magát a férfinak. Romlatlan és naiv hittel nem tudja, hogy ő sem a végállomás, csak egy epizód az életében, ha már az alkalom így hozta. 

Egész más karakter Mikuczné, akire mindenki, mint „hóhérra” tekint, csak Józsi nem. Nem tudni, hogy ezt a nőt mi vitte a nyilasok közé, talán ő is így próbálta meg biztosítani a maga jövőjét, ha már a férje jellemtelenül kihasználta. Ez a nő sokáig az elpusztítandó zsidót látja Józsiban, aki viszont bebizonyítja neki, hogy őrá is lehet nőként tekinteni. Az idegein már egyre kevésbé tud uralkodni, mégis ideig-óráig megkapja azt, amiben hiányt szenved, és ami bizonyára közrejátszott abban, hogy ilyenné lett. Harácsoló fosztogató, de amit szerzett, nem sajnálja a szeretőjétől, és már értelmét sem látja annak, hogy a Dunába lője, miközben másokkal még mindig megteszi. Szökése dramaturgiailag egy picit gyors, de végtére ő is az életét menti.Kerekes Viktórianemcsak a szörnyet, hanem az „elrontott” nőt is elénk állítja a maga saját tragédiájában. 

Bencze Ilona és Gáspár Kata.Karinthy figurái mind jól jellemzettek. Vertig Tímea azt a Huszárnét mutatja be, aki a nyilas rendszernek egyértelmű támogatója, besúgója, ráadásul hasznot akar húzni a mások feladásából. Kisszerű jellemtelenségében is félelmetes és hiteles. Más ő, mint a propagandáknak bedőlő sorsjegybizományos, akit Kiss Gábor nevetségessé tud formálni a vak fanatizmusával. Nagyon érdekes karakter a Cs. Németh Lajos által eljátszott alezredes. Ő aza magyarkatonatiszt, akinek a hűsége már nem terjed ki a Szálasi-kormányra, aki jól látja, hogy a front közeledik, és a háborút elveszítjük. Jót szórakozik azon, hogy Ferenczit felszarvazza a felesége, elvégre megérdemli, és nem azonosul a nyilasokkal. Az alezredesné kicsiny szerepéből is emlékezeteset formál Tímár Éva, mint békebeli pletykafészek, akivel újra történik valami, mikor megérkezik számára a téma. A vallásba menekülő magányos kalauznő szerepe Balázs Andreának jutott, ebből sokat kihozni nem lehet. Ugyancsak jó epizódfigura a légóparancsnoké, aki aszerint forgatja a köpenyét, hogy honnan fúj a szél.A TóthZoltán játszotta Gyulavári utálja ezt a szerepet, de szeret fontosnak látszani, hát gyáva és sunyi módon, de teszi, amit tennie kell. Ezekben az emberekben mind megvan a tragikus és komikus vonás is, Karinthy pedig nagyon ért hozzá, hogy hiteles helyzetekben hitelesen működjenek. Inoka Péter, Földvári Péter, Rábavölgyi Tamás és a Nemes NagyÁgnes MűvészetiSzakközépiskola növendékei is jól megtalálják helyüket az előadásban, amely néhány pillanattól eltekintve jól pörgött a bemutatón.

Mindig megcsodálom, hogy a Karinthy Színház falatnyi színpadát hogyan tudják így bedíszletezni a tervezők! Juhász Kata nagyszerű munkával egész nagyszínpadi apparátust mozgat udvarral, lépcsővel, lakásokkal és pinceodúkkal, mindez egy rafináltan felépített, kis forgószínpadon, a nézőteret is felhasználva, ahol nem egyszer több mint tíz ember van jelen egyidejűleg. A szükség találékonnyá tesz, ez az előadás is azt bizonyítja: nincs lehetetlen, csak tehetetlen.

A Budapesti tavasz című film zárójelenetében: Gábor Miklós és Ruttkay Éva.Nyitrai László zenéje nagyon jó hangulati felvezető és aláfestő eleme az előadásnak. Az előadás létrehozóinak még arra is volt ötlete, hogy a Budapesti tavasz emlékezetes „Megjelent a Szabadság!” újságos jelenetét hommage-jelleggel emlékezetünkbe idézze.

Karinthy Ferenc szerencsére még nem tekinthető elfelejtett írónak, de műsoros jelenlétea magyarszínpadokon hullámzó. Nagyon jó, hogy ez a darab ismét felhívta a figyelmünket arra, hogy ezt a remek szerzőt műsorra kell tűzni, élővé kell tenni, olvasni, játszani, ha kell, dramatizálni kell, mert vannak még benne ki nem aknázott lehetőségek. A Karinthy Színház ismét megjutalmazta a nézőket egy kitűnő előadással, éljünk hát vele minél többen!

Forrás: Infovilág
Az olvasók szerint a cikk hasznossága
(2)
(0)
címkék: 
nagyobb betű kisebb betű comment e-mailben elküld nyomtatás
Hozzászólások (0)
Ehhez a cikkhez még senki nem írt hozzászólást.
Olvasta már?
Élet és halál: gyorsítandó az új gyógyszerek befogadása az ártámogatásba
Élet és halál: gyorsítandó az új gyógyszerek befogadása az ártámogatásba

Senki nem tudja, hányan halnak meg azért, mert nem jutnak idejében olyan létező és hatásos gyógyszerekhez, amelyekkel sikeresen kezelik a rákos betegeket. A bürokrácia húzza az időt. Az új és hatásos onkológiai gyógyszerek befogadása az ártámogatásba rendkívül hosszú időbe telik Magyarországon.

Bezárás
Orbán megosztó politikája csak akkor működik, ha van hozzá kellő ellenségkép A világsajtó részletesen taglalja a Közép-európai Egyetem, a CEU ellen indított magyar kormányzati támadást. A konzervatív német Frankfurter Allgemeine Zeitung kiemeli, hogy a CEU nemzetközileg az egyik legtekintélyesebb magyar egyetem. A kormány azonban első számú közellenségnek állítja be a finanszírozót, Soros György magyarországi születésű amerikai pénzügyi befektetőt, és a beterjesztett törvényjavaslat egyes elemei a CEU ellen irányulnak – állapítja meg a cikk szerzője, aki az egész ügy magyarázatát abban véli felfedezni, hogy Orbán Viktor megosztó politikája csak akkor működik, ha van hozzá megfelelő ellenségkép.
Hagyományosan gazdag húsvéti programok Bécsben Ahogy a tavaszi virágok bontják szirmaikat, úgy nyílnak sorra a húsvéti vásárok az osztrák fővárosban. Április közepéig összesen 260 standnál válogathatnak az érdeklődők, a kínálat a hímes tojástól a kézműves termékeken át a különleges ínyencségekig terjed.
A tévés szolgáltatásformák közül a kábeltévék iránt a legnagyobb az igény, az érdeklődők 41 százaléka sorolta első helyre ezt a műsorszolgáltatási típust. A leggyakrabban az internet- és tévészolgáltatók díjait hasonlítanák össze az ügyfelek, amire bőven van is lehetőségük: a tízezer lakosúnál nagyobb településeken átlagosan 7 tévé- és 13 internetszolgáltató közül választhatnak az érintettek.
Csillagködbe burkolódzó hálózat Pompás névre keresztelte a Zyxel a felhőből vezérelhető hálózati eszközcsaládját: Nebula (csillagköd). Ez az új technológia a kisvállalatok számára kínál minden eddiginél egyszerűbb hálózatmenedzselési megoldást. Az új Nebula-termékválaszték egy felhőmenedzselt hozzáférési pontból (NAP), felhőmenedzselt switch-eszközből (NSW) és egy felhőmenedzselt biztonsági átjáróból áll (NSG).
Értelem kontra érzelem – boldogsághiányos Magyarország Illyés Sándorra, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kísérleti Pszichológiai Tanszékének alapítójára, a filozofikus mélységű gondolkodóra, az empirikus tudósra, a nemzetközi jelentőségű kutatóra 2003 óta minden évben megemlékeznek a karon Sándor-nap táján. Az idei tanácskozás fő témájául az affektív és kognitív találkozások jelenségét választották, vagyis értelem és érzelem együttműködését vették górcső alá.
Élet és halál: gyorsítandó az új gyógyszerek befogadása az ártámogatásba Senki nem tudja, hányan halnak meg azért, mert nem jutnak idejében olyan létező és hatásos gyógyszerekhez, amelyekkel sikeresen kezelik a rákos betegeket. A bürokrácia húzza az időt. Az új és hatásos onkológiai gyógyszerek befogadása az ártámogatásba rendkívül hosszú időbe telik Magyarországon.
Az újságíró archívumából: A berlini falról – kissé másképpen (4.) Tatár Imre: a magyar külpolitikai újságírás doyenje, miként mondani szokták: "nagy öregje". De lehet-e öreg egy olyan 97 esztendős kolléga, aki nyugállományba vonulása óta mást sem tesz, mint folytatja a hivatását. Ír. Az örökifjú Aranytoll-életműdíjas újságíró – az Infovilág szerkesztőségének felkérésére – néhány folytatásban olvasóink rendelkezésére bocsátja szerfölött gazdag archívumának egyik dossziéját, amely a berlini falépítésről és következményeiről szól.
Keine Angst vor dem Grauen Star ’Lass das Licht herein!’, ’Hab’ keine Angst vor der OP!’ Damit wirbt die Ungarische Gesellschaft für Kunstlinsen-Implantation und Refraktive Chirurgie für den rechtzeitigen operativen Eingriff bei Grauem Star. Die Mitglieder der Gesellschaft (im Mai 2016 gegründet), lauter Augenärzte, zogen durchs Land, um für den regelmäßigen Besuch beim Augenarzt zu werben, denn der Graue Star kann in einer ambulanten OP geheilt werden.