1848–49 a világpolitikában – németül…

A budapesti Andrássy Egyetemen bemutatták Kosáry Domokos „Magyarország a nemzetközi politikában, 1848–1849” című, meghatározó jelentőségű munkájának német nyelvű kiadását. A fordítás Oplatka Andrást dicséri.

A történész-akadémikus Kosáry Domokos (jobb oldali kép) kötete – amely 1999-ben jelent meg – a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc kevéssé ismert nemzetközi vonatkozásait foglalja össze és elemzi. Pontosítva: ami nálunk kevésbé ismert, az a világban, mindenekelőtt az „események” által közvetlenül érintett Ausztriában szinte szűz terület a kutatók számára. Ebből indult ki Oplatka András, amikor jó három éve elhatározta, hogy lefordítja és így közelebb viszi a német nyelvterületen működő történészekhez históriánk eme szeletét.

Oplatka, a magyar születésű, Svájcban élő író-újságíró számára nem idegen 19. századi történelmünk, ő maga például a talán legteljesebb Széchenyi-életrajzot tette le a hazai tudomány asztalára. Mint Kosáry professzor őszinte tisztelője, elengedhetetlennek ítélte – nyilván a nyugati kutatások forrásvidékének ismeretében is –, hogy a forradalom és szabadságharc történéseinek diplomáciai vonatkozásaival és azok sajnálatos hiányosságaival megismertesse külföldi kollégáit. Ez nem bizonyult sima ügynek: a kiadásra megkeresett Osztrák Tudományos Akadémia fenntartásokkal fogadta a javaslatot, s csak miután a fordítást kézhez kapta és hármas szakértői csoport többségében pozitív véleményét elfogadta, adott a bécsi tudós társaság zöld utat az elképzelésnek.

Az idén májusi megjelenés után röviddel tehát Budapesten is kézbe vehették a német nyelvű kötetet az Andrássy Egyetemen megjelent érdeklődők, s meghallgathatták Hermann Róbertnek, a Hadtörténeti Intézet vezető munkatársának, a téma elismert szakértőjének méltató szavait. Őt követően Oplatka András szólt arról, hogy munkájában a fő nehézséget nem is a Kosáry-szöveg átültetése okozta – hiszen ezt korábbról is jól ismerte –, hanem a téma külföldi megértéséhez elkerülhetetlenül fontos lábjegyzetek átdolgozása. Ezek száma így gyakorlatilag a duplájára, kilencszáz fölé emelkedett, s a bécsi kiadóval egyetértésben a könyvhöz az 1848-49-i események kronológiáját is hozzászerkesztette. Elvégre a külföldi olvasótól nem lehet megkövetelni, hogy részletekbe menően ismerje a magyar forradalom és szabadságharc történetét (számos esetben, sajnos, a magyaroktól is hiábavaló elvárás ugyanez…)

Az Infovilág munkatársának kérdésére Oplatka elmondta, hogy a mű „odaát” 89 eurót kóstál, ami nem kis összeg, de eredetileg is az volt az elképzelés, hogy az Ungarn und die internationale Politik 1848-1849 tudományos kutatások eredményességéhez lesz majd nem lebecsülendő hozzájárulás, tehát egyetemek hallgatói és oktatói, történészek és a história amatőr kedvelői számára biztosít hozzáférési – és megértési – lehetőséget a magyar múlt e szakaszához. Ebben pedig az utóbbi esztendők fejlődése nem lebecsülendő, a régebben olykor szinte kibékíthetetlen ellentmondásokba, sőt ellenétekbe bonyolódott kutatók véleménye közelít, gyakran már fedi is egymást – húzta alá megelégedéssel Oplatka András – alias Andreas Oplatka, a Neue Zürcher Zeitung veterán tudósítója.