Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma szombat van, 2019. július 20. Az év 201. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737657. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Tízezrek életét mentette meg és közben Magyarország újjáépítésén dolgozott Wallenberg

Tízezrek életét mentette meg és közben Magyarország újjáépítésén dolgozott Wallenberg Tízezrek életét mentette meg és közben Magyarország újjáépítésén dolgozott Wallenberg Tízezrek életét mentette meg és közben Magyarország újjáépítésén dolgozott Wallenberg
(Munkatársunktól)

Az Európai Polgár-díjas és Radnóti Miklós Antirasszista-díjas civil szervezet, az 1988-ban alapított Raoul Wallenberg Egyesület ma délután ünnepi külsőségek között adta át a Raoul Wallenberg-díjat öt személynek és egy szakkollégium közösségének a budapesti Goldmark-teremben. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Niclas Trouvé, a Svéd Királyság magyarországi nagykövete.

A szombathelyi Kelbert Krisztina, a Savaria Múzeum munkatára, sikeres könyvek és tanulmányok szerzője, konferenciák szervezője jó ideje foglalkozik a vasi megyeszékhely zsidó közössége múltjával. Élettörténeteket kutatott föl, 2014-ben pedig elkészítette a „Szemtől szemben. Képek a szombathelyi zsidóság történetéből” cimű nagyszabású kiállítást, amelynek mobil változatát 41 ország küldöttei is megtekinthették az International Holocaust Remembrance Alliance debreceni rendezvényén. Kelbert Krisztina műve az a 650 oldalas, magyar és angol nyelvű, többszörösen díjazott kötet, amelyben kutatásait összegezte mintegy 1750 illusztrációval. A tudós asszonyt Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke ekként méltatta előterjesztésében: „…rendkívüli érzékenységgel és empátiával végzett kutatásai hozzájárulnak az antiszemita előítéletesség visszaszorításához és a fiatal nemzedék toleráns magatartásának a kialakításához.”

A mai díjátadón részt vettek a Raoul Wallenberg embermentőről rendezett középiskolai vetélkedő már hetedik döntőjének versenyzői. A svéd diplomata – mint széles körben ismert – a második világháború utolsó időszakában a budapesti svéd királyi nagykövetség titkáraként legalább húszezer magyar zsidó életét mentette meg svéd úti okmányokkal és védett házakba menekítésükkel. A Vörös Hadsereg 1945 januárjában letartóztatta és elhurcolta; Budapesten éppen 74 esztendővel ezelőtt, 1945. január 17-én látták élve.

Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke, aki tanulmányait Betlehemben folytatta és Jeruzsálemben szenteltek diakónussá, később a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs bizottságának a vezetőjévé választottak, tíznél több könyvet írt, és számtalanszor vallotta: „Rengeteg szeretetet kaptam cigány testvéreimtől”. Az ő kezdeményezésére alakult meg a Boldog Ceferino Roma Misszió az Esztergomban és környékén élő romák lelkipásztori gondozására. A Wallenberg-díjra Erdő Péter terjesztette föl; a bíboros érsek különösen nagyra tartja püspöke fáradhatatlan igyekezetét a hátrányos helyzetűek segítésére. Dr. Székely János ekként köszönte meg a kitüntetést.  (Tessék kattintani!)

Szita Szabolcs történész professzort aligha kell bemutatni a nyilvánosságnak; az Infovilág olvasói lapunk alapítása óta rendszeresen találkozhattak részben publikációival, részben kutatási eredményeinek az ismertetésével. Jó négy évtized óta foglalkozik a holokauszt kutatásával és az embermentők tevékenységével. Ő írta a magyar történelemoktatásban egyedülálló első könyvet a holokausztról, magyar és izraeli tanár-továbbképzést szervezett, részletesen foglalkozott a II. világháború történetével, az európai politikával, a nemzetiségtörténettel, a 19–20. századi magyar gazdaság- és politikatörténettel, zsidók és romák üldöztetésével, mentésével Kelet-Közép-Európában, a deportálásokkal, háborús kényszermunkával és munkaszolgálattal. Tanulmányok, cikkek százait jegyzi, eddig 35 kötete jelent meg. A Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely társalapítója és a múlt év végén nyugállományba vonult igazgatója ekként köszönte meg a Wallenberg emlékérmet. (tessék kattintani!)

Dr. Tóth József, a budapesti XIII. kerület 1994 óta polgármestere, háromszoros országgyűlési képviselő meghatározó szerepet töltött be Újlipótváros és Angyalföld társadalmi, politikai és kulturális történéseiben, fejlődésében. A kerület újlipótvárosi része a II. világháborúban kiemelkedő színtere volt magyar és nemzetközi embermentő törekvéseknek (máig állnak az akkori védett házak!). A kerület vezetése nagy gondot fordít(ott) a demokratikus és emberi jogokkal összefüggő helyszínek rendben tartására, az ott működött nemzetközi gettó, a zsidóüldözések emlékeinek, emlékhelyeinek a megőrzésére, a megemlékezések támogatására.   

Holnap, január 17-én délután fél ötkor az újlipótvárosi Pozsonyi út/Raoul Wallenberg utca sarkán rendeznek megemlékezést az embermentő svéd diplomata tiszteletére. Ez alkalommal lain Lindsay, az Egyesült Királyság és Niclas Trouvé Svédország nagykövete, valamint Szita Szabolcs professzor méltatja a máig tisztázatlan körülmények között a Szovjetunióban meggyilkolt Wallenberg soha nem feledhető hősiességét. (Foto: bumm.sk.)

Vadász Magda vallásos zsidó család sarja, édesanyja auschwitzi, édesapja bergen-belseni haláltáborok túlélője. A csehszlovákiai Vágsellyén született tolmácsnő civil és zsidó szervezetekben is dolgozik, önkéntes munkát végez Az Élet Menete Alapítványnál és a Komárnói Zsidó Hitközségnél, ő a Bét Jehuda zsinagóga elnöke. Ajánlója, a Magyarországi Zsidó Hitközség nagyra értékeli fáradhatatlan aktivitását, szerepét a szlovák–magyar zsidókapcsolatok ápolásában.

A Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke mellett tizennyolcadik éve működik a Wlislocki Henrik Szakkollégium, amely egyedülálló módon segíti az egyetemre felvett cigány/roma származású, többségében hátrányos körülmények közül érkezett hallgatókat tanulmányaik elvégzésében. A diákok támogatása tudori, mentori rendszerben, ösztöndíjjal, készség-, illetve kompetencia-fejlesztő foglalkozásokkal és az egyéni utánkövető dokumentációs rendszerrel történik. A szakkollégisták önkéntes munkában mozgósítják továbbtanulásra a középiskolásokat. Tanulmányokat írnak, amelyekben a társadalom elfeledett zugairól tudósítják a nagyközönséget. A Wlislocki Henrik Szakkollégium a lemorzsolódás megelőzése mellett a tehetséggondozást, az értelmiségivé válást segíti. A neveléstudományban hagyományosan egymástól külön tárgyalt pedagógiai feladatok ez esetben egyetlen, kölcsönösen befogadó térben valósulnak meg. A pécsi szakkollégiumot a Kethanipe Egyesület terjesztette föl Wallenberg-díjra.