Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma hétfő van, 2019. július 22. Az év 203. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737659. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Az újságíró archívumából: Zita exkirályné temetése Bécsben

Az újságíró archívumából: Zita exkirályné temetése Bécsben
Kulcsár László

Szombaton, 1989. április 1-jén délután három órakor Mozart csodálatos Rekviemjének hangjaival kezdődik meg az utolsó magyar király, IV. Károly feleségének, Zita királynénak a temetése a bécsi Szent István székesegyházban. (A félreértések elkerülésére a dóm névadója nem az első magyar király, I. (Szent) István volt, hanem a Jézussal egyidős első keresztény vértanú, Szent István.) Tekintettel arra, hogy régebbről ismeretségben álltam a Bécsben élő dr. Mikes Tivadar gyógyszerésszel, az ottani magyarok egyik tisztségviselőjével, megkértem, mondja el a királynői temetés tudnivalóit a Magyar Hírlap (nem tévesztendő össze az azonos címen napjainkban gyártott nyomtatvánnyal) olvasóinak. (Nyitó képünk: a Zita királyné temetési szertartására a bécsi érsekség által megjelentetett forgatókönyv címlapja.)

Társadalmi bizottság alakult a március 14-én, 97 éves korá­ban elhunyt Zita excsászárné és -királyné temetésének előkészítésére és lebonyolítására. A bizottság magyar felelőse dr. Tiva­dar Mikes, a bécsi Egyetem patika tulajdonosa. Munkatársunk vele beszélt tegnap telefonon:

– Csütörtökön este főleg fiatalokból álló fáklyásmenet fogad­ta a Burg bejáratánál azt a gépkocsit, amelyik Kloster-Neuburgból Bécsbe hozta IV. Károly király özvegyének hamvait. A koporsót a Stephansdomban ravatalozták föl, és azóta osztrákok, magyarok ezrei vonulnak el előtte, hogy kifejezzék végső tiszte­letüket. Ezekben az órákban magyar cserkészek állnak díszőrsé­get a ravatalnál.

– Hogyan zajlik le a mai temetés?

– Délben lezárják a dómot. A gyászszertartás, a rekviem délután háromkor kezdődik. Bent a templomban nyolcszáz helyet tart fenn az osztrák és magyar nemzeti színű karszalagos rende­zőgárda azoknak, akik a Habsburg-család értesítésére jelezték a részvételüket a temetésen. Körülbelül öt óra tájban indul meg a föltételezhetően sok tízezres gyászmenet a Grabenen, Kohlmarkion, Michaelerplatzon át a Neue Marktra, a kapucinusok kriptájához, a Habsburgok ősi temetkezési helyéhez. Zita király­né koporsóját az a hatlovas gyászhintó viszi, amely legutóbb Fe­renc József hamvait szállította a kriptáig 1918-ban.

Milyen prominens személyiségek jelezték részvételüket Európa utolsó császárnéjának temetésén?

Mozart Rekviemjével kezdődött a gyász-istentisztelet.

– Bár családi temetésről, és nem állami gyászünnepségről van szó, jelen lesz Waldheim köztársasági elnök, Mock alkan­cellár, Zilk bécsi polgármester, valamint a többi között a liech­tensteini, a luxemburgi, a belga, a marokkói, a jordániai trón­örökös, Barcelona grófja, Westminster polgármestere...

Képes lesz-e az önkéntes rendezőgárda a várhatóan hatalmas tömeg irányítására?

– Reméljük, hogy minden részvevő tiszteletben tartja a gyászoló család és az elhunyt híveinek érzéseit. A gépkocsival, busszal érkező magyarokat arra kérjük, hogy járműveiket hagy­ják a főváros határában kijelölt parkolókban, és onnan az ingyen használható villamosokkal, városi buszokkal jöjjenek a bécsi belvárosba.

A temetésről 2019. április 1-jén számolunk be lapunkban.