Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma kedd van, 2019. július 23. Az év 204. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 737660. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Az eddiginél nagyobb erőfeszítések kellenek az éghajlatvédelmi célok eléréséhez

Az eddiginél nagyobb erőfeszítések kellenek az éghajlatvédelmi célok eléréséhez Az eddiginél nagyobb erőfeszítések kellenek az éghajlatvédelmi célok eléréséhez Az eddiginél nagyobb erőfeszítések kellenek az éghajlatvédelmi célok eléréséhez
Infovilág

Az Európai Bizottság ma közzétette a tagállamok előzetes energia- és klímaterveire vonatkozó értékelését. Az energiaunió irányításáról és az éghajlati fellépésről szóló uniós rendelet értelmében a tagállamoknak 10 évre szóló nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervet kell kidolgozniuk a 2021-től 2030-ig terjedő időszakra. A tervek a 2030-ra kitűzött uniós energia- és éghajlat-politikai célértékek teljesítését hivatottak biztosítani.
 
A világ legnagyobb gazdasági szereplői közül az Európai Unió az első, amely jogilag kötelező érvényű keretet hozott létre azzal a céllal, hogy eleget tegyen a párizsi klímamegállapodás értelmében vállalt kötelezettségeinek. E kereten belül a tagállamok most először készítenek integrált nemzeti energia- és klímaterveket. A Bizottság értékelése szerint a nemzeti tervek komoly erőfeszítéseket tükröznek, számos területen azonban még van min javítani, különös tekintettel azokra a célzott és testreszabott szakpolitikákra, amelyek rövid távon a 2030-ra kitűzött célértékek teljesítését, hosszú távon pedig a klímasemlegességhez vezető úton való előrehaladást szolgálják. Az előzetes nemzeti energia- és klímatervek mind a megújuló energiaforrások részesedése, mind az energiahatékonysági hozzájárulások tekintetében alulmúlják az elvárásokat. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, az EU egészére vonatkozó 2030-i célértékekhez képest 1,6 százalékpontos lehet az elmaradás. Az energiahatékonyság esetében az eltérés akár 6 százalékpont körüli érték is lehet. Az EU átfogó éghajlat- és energiapolitikai céljainak eléréséhez ezért elengedhetetlen, hogy a tagállamok nagyobb célokat tűzzenek ki maguk elé.

Magyarország esetében az előzetes nemzeti energia- és klímatervben felvázolt további szakpolitikai intézkedések lehetővé tennék, hogy az ország túlteljesítse az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésében rá vonatkozó 2030-i célokat. Ezzel szemben a megújuló energia részesedésének 2030-ra kitűzött célértékét a tervezett 20%-ról legalább 23%-ra kell növelni ahhoz, hogy Magyarország az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló uniós rendeletben szereplő képletnek megfelelő mértékben járuljon hozzá a megújuló energiára vonatkozó 2030-i uniós célkitűzés megvalósításához. Az Unió 2030-as energiahatékonysági célkitűzésének eléréséhez jelentősen növelni kell mind a végső, mind a primerenergia-fogyasztás csökkentése terén meghatározott célértékeket. Evégett határozottabb intézkedéseket kell előterjeszteni, amelyek révén további energiamegtakarítás érhető el 2030-ig. A végleges terv szempontjából hasznos lenne más területeken is jól körülhatárolt szakpolitikákat és intézkedéseket kidolgozni a kitűzött célokért.
 

A tagállamoknak most 6 hónap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy kiegészítsék terveiket és nagyobb nemzeti célértékeket határozzanak meg. A Bizottság javaslatai és részletes értékelései azt hivatottak segíteni, hogy a tagállamok 2019. december 31-ig véglegesítsék, és a következő években hatékonyan meg is valósítsák a terveiket. A tervek meg fogják könnyíteni a 2021–2027-i uniós pénzügyi keretből származó eszközök tagállami programozását. A Bizottság készen áll arra, hogy az eddigi kiváló együttműködésre építve támogassa a tagállamokat a nemzeti energia- és klímatervek véglegesítésében.

A Magyarország által benyújtott nemzeti energia- és klímaterv tervezeteA Bizottság ajánlása Magyarország nemzeti energia- és klímatervének tervezetérőlTájékoztató a Bizottság Magyarország nemzeti energia- és klímatervének tervezetére vonatkozó ajánlásárólA Bizottság Magyarország nemzeti energia- és klímatervének tervezetére vonatkozó ajánlását kísérő szolgálati munkadokumentumA nemzeti energia- és klímaterveket értékelő mai bizottsági közleményA nemzeti energia- és klímatervekről szóló bizottsági weboldalKérdések és válaszokTájékoztató