Javaslat új európai menekültügyi egyezményre

Az Európai Bizottság ma új migrációs és menekültügyi egyezmény elfogadására irányuló javaslatot terjesztett elő. Az új szerződés mindazokat az elemeket magában foglalja, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az EU átfogó európai megközelítést alakítson ki a migrációra vonatkozóan.

A javaslat az eddiginél jobb és gyorsabb eljárásokat irányoz elő a menekültügyi és migrációs rendszer egészében, és egyensúlyt teremt azon elvek között, melyek értelmében a tagállamoknak méltányosan osztozniuk kell a felelősségben, és méltányos részt kell vállalniuk a szolidaritásból. Ez elengedhetetlen mind a tagállamok közötti, mind az Európai Unió migrációkezelési képességébe vetett bizalom helyreállításához. Az új migrációs és menekültügyi megállapodással a Bizottság közös európai megoldásokat vázol fel egy európai léptékű kihívásra.
 
Fontos eleme a megállapodásnak, hogy a Bizottság új eljárást szorgalmazzon a határokon. Ez magában foglalja a belépés előtti átvilágítást is, amelynek az EU külső határait engedély nélkül átlépő, illetve a kutatási-mentési műveletek során partra szállított személyek mindegyikét alá fogják vetni azonosítás céljából. Az átvilágításkor egészségügyi és biztonsági ellenőrzésre is sor kerül. Az átvilágítást követően az egyes személyek tekintetében megindítható a megfelelő eljárás, legyen szó akár a határon folytatott eljárásról – a kérelmezők bizonyos kategóriái esetében –, akár a rendes menekültügyi eljárásról. A határon folytatott eljáráskor az illetékesek gyorsan döntenek majd a menedékjog megadásáról vagy a visszaküldésről, így mindazok helyzete, akiknek ügye gyorsan megvizsgálható, hamar biztossá válik.
 
Az egyzmény második alappillére a méltányos felelősség- és szolidaritásvállalás. Stresszhelyzetekben mindegyik tagállam köteles részt vállalni a szolidaritásból azért, hogy hozzájáruljon a rendszer egészének stabilizálásához, támogassa azokat a tagállamokat, amelyekre nagy nyomás nehezedik, és gondoskodjék arról, hogy az Európai Unió eleget tesz humanitárius kötelezettségeinek.

Tekintettel a tagállamok eltérő helyzetére és a migrációs nyomás ingadozásaira a Bizottság olyan rendszer kialakítását javasolja, amely rugalmas tagállami hozzájáruláson alapul. A hozzájárulás megvalósulhat például a menedékkérőknek az első belépés szerinti országból történő áthelyezése révén, a tartózkodási joggal nem rendelkezők visszaküldésével kapcsolatos felelősség átvállalása útján vagy különböző típusú operatív támogatás formájában.

Az új rendszer együttműködésre és rugalmas támogatási formákra épül – kiindulási pontként önkéntes alapon –, abban az esetben azonban, ha egyes tagállamokra fokozott nyomás nehezedik, biztonsági háló gondoskodik majd arról, hogy a nyomás hatékonyan csökkenjen akár áthelyezések, akár a visszaküldéssel kapcsolatos felelősség más tagállamok általi átvállalása révén.
 
A ma előterjesztett csomag további célja, hogy lendületet adjon a közös uniós visszaküldési rendszer létrejöttének. Ez magában foglalja majd a mostaninál hatékonyabb jogi keretrendszer kialakítását, az Európai Határ- és Parti Őrség szerepének megerősítését, valamint visszaküldéssel foglalkozó uniós koordinátor kinevezését. A külső határok igazgatása is javulni fog. Az Európai Határ- és Parti Őrség készenléti alakulata, amely a tervek szerint 2021. január 1-jén kezdi meg tevékenységét, szükség esetén bárhol további segítséget nyújt majd.
 
Az EU testre szabott és kölcsönösen előnyös partnerségek kialakítására fog törekedni az unión kívüli országokkal. Ezek a partnerségek segíteni fognak a közös kihívások, például a migránscsempészés kezelésében, előmozdítják a visszafogadási egyezmények és megállapodások hatékony végrehajtását, és legális beutazási lehetőségek kialakítását is elő fogják segíteni.

A Bizottság tehetséggondozási partnerségek indítását tervezi a legfontosabb nem uniós országokkal, hogy elősegítse az EU munkaerő- és készségigényeinek kielégítését. A megállapodás az EU-n kívüli országokból való áttelepítést is megerősíti, és egyéb beutazási lehetőségeket is felvázol, törekedve a közösségi és magánszponzorálás európai modelljének kialakítására.

Az új migrációs és menekültügyi szerződés az Európai Parlamenttel, az összes tagállammal, a civil társadalommal, a szociális partnerekkel és az üzleti szereplőkkel folytatott mélyreható konzultációkon alapul. Most az Európai Parlamenten és a Tanácson a sor, hogy a ténylegesen közös uniós menekültügyi és migrációs politika kialakításához szükséges összes jogszabályt megtárgyalják és elfogadják.

Az új migrációs és menekültügyi megállapodásról szóló hivatalos bizottsági közlemény

Az új migrációs és menekültügyi egyezményről szóló bizottsági weboldal

Az Európai Bizottság hivatalos dokumentumai és jogszabályjavaslatai

Rossz kezdet az EU migrációs csomagja

(Kiadva: 19:33-kor) Ma délelőtt állt elő az Európai Bizottság a migráció uniós szintű közös kezelésére vonatkozó javaslataival.

„Az EU úgy tesz, mintha a migrációs csomagja egy friss kezdet lenne, valójában a cél ugyanaz, mint korábban: még magasabb falak, még sűrűbb szögesdrót. Ahelyett, hogy a javaslat arról szólna, hogyan lehet a menekülő embereket biztonságba helyezni, nem történik más, mint a már eddig is működésképtelen és rettenetes következményekkel járó rendszert próbálják meg újracsomagolni” – mondta Eve Geddie, az Amnesty International európai intézményekkel foglalkozó irodájának vezetője. 

„A javaslat érdemben nem enyhíti a görögországi menekülttáborokban élő ezrek szenvedését, és a líbiai táborokban kínzott emberekért sem tesz semmit, ahogyan nem jelent segítséget azoknak az országoknak sem, ahol az emberek először Európába lépnek.”

„Jó lépés, hogy monitorozni fogják a határokon elkövetett erőszakos intézkedéseket, de ez nem teszi semmissé, hogy a csomag főszabállyá teszi a menekülő emberek őrizetét és távol tartását Európától, és ebben nagyban épít az emberi jogokat rendszeresen megsértő kormányokra.”

„Itt a lehetőség a politikusok számára, hogy javítsanak a Bizottság ötletein, és az emberek védelmét és méltóságát helyezzék a középpontba. Egy reális, ám ambiciózus tervre van szükség, amely növeli a biztonságos és legális migrációs útvonalak számát, és egy emberséges, hosszútávon is fenntartható uniós migrációs politikát honosít meg” – olvasható a magyar Amnesty International közleményében, amelyet Demeter Áron, a szervezet sajtófőnöke juttatott el szerkesztőségünkhöz.