8400 millió forintot ad az EU az M4-es autópálya új szakaszának kiépítésére

Az Európai Unió 265 millió eurót (kb. 8400 millió forintot) ad a Kohéziós Alapból az M4-es autópálya Berettyóújfalu és a román határ közötti szakaszának kiépítésére. Ennek köszönhetően nem egészen 160 perc alatt el lehet majd jutni Budapesttől a román határig. A beruházás a két szomszédos ország összekapcsolásával a regionális és a helyi gazdaságot is felélénkíti, és új lendületet ad a turizmusnak. 

Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós biztos a többi között elmondta, hogy elsőként a magyar és a román lakosság profitál a beruházásból, amely minden eddiginél gyorsabb és biztonságosabb összeköttetést teremt Budapest és Bukarest között. Végső soron minden európainak és az egész európai gazdaságnak előnyére lesz a térség jobb összekapcsoltsága, serkenti a kereskedelmet, a turizmust, a növekedést.

A rengeteg pénzt a román határig húzódó autópálya utolsó, hiányzó szakaszának a kiépítésére költik Berettyóújfalu és Nagykereki között. Az új szakasz az M35-ös autópálya még épülőfélben lévő Debrecen–Berettyóújfalu szakaszának csomópontjánál kezdődik, előreláthatóság 2020 tavaszán adják át a forgalomnak.

Bizottsági javaslatok a gazdasági és monetáris unió megerősítésére

Az Európai Bizottság a következő hosszú távú, azaz a 2021–27i időszakra szóló uniós költségvetéssel összefüggésben reformtámogató program és európai beruházás-stabilizáló funkció létrehozását javasolja. Mindkét javaslat része az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítését célzó nagy ütemtervnek. A múlt években fontos lépések történtek a gazdasági és monetáris unió megerősítésére, de az építmény még nem teljes.

A mai javaslatok megoldást hivatottak találni a továbbra is fennálló kihívások egy részére, és bemutatják, hogy az uniós költségvetés miként mozgósítható a stabilitás, a konvergencia és a kohézió támogatása céljából az euró-övezetben és az EU egészében.
 
Az európai beruházás-stabilizáló funkció gazdasági sokkok idején stabilizálni hivatott a közberuházások szintjét és segíti a gyors gazdasági fellendülést az euró-övezeti tagállamokban és az európai árfolyam-mechanizmust (ERM II) alkalmazó tagállamokban. Ha szigorú kritériumok érvényesülnek a hatékony és eredményes makrogazdasági és fiskális politika tekintetében, akkor akár 30 ezer millió euró összértékű hitelek mobilizálására is lehetőség nyílik, a költségek fedezését biztosító kamattámogatással.
 
A 25 ezer millió euró össz-költségvetésű reformtámogató program az uniós tagállamok mindegyikében támogatni fogja a gazdaság korszerűsítését célzó kiemelt reformokat. Három elemből áll: a reformok végrehajtását elősegítő eszköz (22 ezer millió euró) pénzügyi támogatást biztosít a reformokhoz; a technikai támogatási eszköz (840 millió euró) szakismeretek nyújtására és megosztására szolgál; a konvergencia-támogató eszköz (2160 millió euró) révén pedig célzott támogatást kapnak az eurót bevezetni kívánó tagállamok.
 
A reformtámogató program harmadik eleme, a konvergencia-támogató eszköz azoknak a tagállamoknak nyújt majd célzott pénzügyi és technikai támogatást, amelyek esetében vitathatatlan, hogy lépéseket tettek az euró bevezetéséért, és eközben egyértelműen kötelezettséget vállaltak arra, hogy ésszerű és meghatározott időn belül belépnek az euró-övezetbe. Az eszköz nem módosítja az euró-övezethez csatlakozás jelenlegi feltételeit, hanem gyakorlati támogatást nyújt a csatlakozni kívánó tagállamoknak az euró sikeres bevezetéséhez és az eredményes részvételhez az euró-övezetben.
 

A képviselők szigorú fellépést kérnek a kilométer-számlálóval elkövetett csalások ellen


A kilométer-számláló állásának gyakoribb ellenőrzésével könnyebben felfedezhető a csalás. A használt autók kilométerszámláló-állásához minden uniós országnak hozzáférést kellene adni.  Az unióban bűncselekménynek kellene tekinteni a kilométer-számláló manipulálását.

A kilométer-számlálók manipulálásának visszaszorítására a Bizottságnak egy éven belül új jogszabályjavaslattal kellene előállnia – jelentették ki a képviselők ma megszavazott állásfoglalásjukban.

„Egyes tagállamokban az eladott autók 5–12, a más uniós országból behozott autóknak pedig 30–50 százalékában visszatekerték a kilométer-számlálót” – mondta a Parlamentben a témával foglalkozó Ismail Ertug német szocialista jelentéstevő. „Ha a Bizottság jogszabály-tervezetté formálja az ajánlásainkat, azzal évi 6–9 ezer millió eurót takarít meg, és visszaállítja a fogyasztók bizalmát a használtautó-piacban. Az utak is biztonságosabbá válnának. Itt a remek alkalom, hogy a fogyasztók védelme révén tegyük kézzelfoghatóvá, mit ad nekünk az unió”.

A képviselők új szabályok bevezetésével vennék elejét a csalásoknak. Unió-szerte nemzeti kilométer-számláló nyilvántartást kellene felállítani, és az egyes nemzeti regiszterekhez más uniós tagállam is hozzáférhetne. A használt autót vásárlók így az autó előző regisztrációs helyétől függetlenül ellenőrizhetnék a futásteljesítményt.

A kilométer-számlálók adatait az autó üzembe helyezésétől fogva minden műszaki vizsgálatnál, karbantartáskor, javításkor és egyéb szervízeléskor kötelezően rögzíteni kellene, szögezi le a jelentés.

A képviselők felhívják a figyelmet a belga és a holland példára: a két ország az átlagosnál gyakrabban regisztrálja a kilométer-számláló adatokat, amelynek következtében a kilométer-számláló csalások szinte megszűntek.

A képviselők felszólítják a Bizottságot, hogy az kövesse figyelemmel, hogy miként használják az autógyártók a kilométer-számlálók manipulálása ellen jelenleg unió-szerte kötelezően alkalmazandó stratégiát. A Bizottságot arra is kérik, hogy fogalmazzon meg egyértelmű követelményeket a kilométer-számlálók védettségének ellenőrzésére.

Bár a kilométer-számlálók manipulálása rontja az utak biztonságát, csak hat uniós tagállam tekinti bűncselekménynek a csalásnak ezt a fajtáját. A képviselők felszólítják a többi tagállamot, hogy kövessék a hat állam példáját.

A jogalkotási kezdeményezésre vonatkozó állásfoglalás mai megszavazását (577 szavazat mellette, 32 ellene, 19 tartózkodás) követően a Bizottságnak jogszabály-javaslattal kell előállnia. Ha ezt nem teszi, akkor indokolnia kell a döntését.

Az elfogadott szöveg itt elérhető (2018.5.31.)

A plenáris vita felvételről (2018.5.30.)

EP-kutatószolgálat: Kilométer-számláló-manipuláció – hogyan akadályozható meg? (2017, angolul)

Europarl TV: Szigorúbb intézkedések a használtautó-kereskedési csalások ellen

Az Európai Unióról szóló szerződés 225. cikke: az EP kezdeményezési joga

Jogalkotási folyamat