A cégek fele sem éli meg a 10 éves kort

Tovább romlott a hazai cégek túlélési rátája, az ötéves életkort a cégek 72 százaléka, a 10 évest pedig csak 48 százaléka éri el. „Hiába a sok új cég és a magas cégalapítási kedv, úgy tűnik föl, hosszú távú életképességük továbbra is problémás” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. Az utóbbi időszakban évente 25–30 ezer céget alapítottak, ami látszólag még mindig sok a gazdaság méretéhez képest, legalább is a túlélési ráta csökkenése erre enged következtetni.

A cégalapítások száma jóval alacsonyabb a korai 2000-es évekéhez képest, de a múlt egy-két évben a cégalapítások csökkenése megállni látszott, és egyes időszakokban már pozitívba is fordult. Ez önmagában még jó is lehetne, hiszen első pillantásra a cégalapítások és a cégtörlések az egyensúly felé haladnak és stabilabbá válik a hazai cégstruktúra.

Csakhogy a cégek 5–10 éves túlélési képességét vizsgálva az látszik, hogy stabil cégszerkezetről még nem beszélhetünk. „A hazai gazdaságban szép számmal vannak régóta működő stabil, nagy múltú vállalatok is, azonban a fiatal cégek számára egyre nehezebb a terep” – mondja az Opten szakértője. A túlélési arány csökkenéséhez nemcsak a természetes lemorzsolódás, hanem tervezett folyamatok is hozzájárulhatnak. A felvásárlások, összeolvadások szintén egyes cégek megszűnéséhez vezethetnek, ugyanakkor a megszüntetéshez vezető eljárásokat vizsgálva az derül ki, hogy nem ez a döntő tényező az alacsony túlélési képesség tekintetében.

A megszűnő cégek döntő többsége vagy magára hagyott vállalkozás, vagy valamely hitelező kezdeményezett felszámolást ellene, így sajnos, az alacsony túlélési ráta összességében negatív jellemzője a hazai gazdaságnak.

A túlélési arány mellett figyelmet érdemel: a friss vállalkozások egy kis csoportja igen hamar gazdasági tényezővé válik. A 2013-ban alapított cégek 1 százaléka 5 év működés után már 1 milliárd forintnál nagyobb éves árbevétellel büszkélkedhet. Ráadásul ez az arány is növekedőben van. Tehát a csökkenő túlélési ráta mellett egyre szélesebb kör lesz viszonylag gyorsan sikeres vállalkozás, azaz erősen differenciálódik a friss cégek várható életútja.

A teljes cégbázis tekintetében a vállalkozások 46 százaléka 10 évesnél fiatalabb. Ebben a tekintetben ugyanakkor javul valamelyest a helyzet, az összesített cégalapítási szám csökken, így a fiatal cégek cégstruktúrán belüli aránya csökken. A vállalkozások 23 százaléka 20 évesnél öregebb, nagy múltú cégnek számít, 2018-ban ez az arány még csak 20 százalék volt.