A hitelességet valló sajtó esete a győri városházával

Akár gazdagnak is kikiálthatnám önmagamat, ha annyi ezresem lenne (bárha csak papíron akármennyi, mert óráról órára zabálja az infláció, és ha nem iparkodunk megállítani nemzeti valutánk elértéktelenedését, visszazuhanunk a mill-, nem a millenniumi, korszakba), ahány levelet írtam a győri magasságos városháza első számú és sokadik számú urainak. És földönfutó lennék, ha úgy számolnám az ezreseimet, hogy hány levelemre kaptam választ a nemzetes Bisinger Károly uram pénzéből emelt városházáról. (Cikkünkhöz fotoriporterünk Győr-Újvárosban frissen készített felvételeinek töredékét ajánljuk.)

Történt mindez annak ellenére, hogy dr. Dézsi Csaba András (nem sokkal Győr polgármesterévé emelkedése után) 2020. március 14-én késő délután ezt a levelet küldte az Infovilág szerkesztőségének:

„Köszönöm, hogy megkeresett. Sajnálom, egyben elnézését kérem, hogy alpolgármester úr nem reagált a megkereséseire. Beszélek vele, hogy ez miért történt így. A levélben szereplő írásaiban áldatlan állapotok láthatók egyes épületekben. Ez egyértelmű. Bármi kérdése van, készséggel állok rendelkezésére…”

– Nos, ezen – a működő Európába illő! – szavak alapján írtam újságíróként, a jó húsz éve alapított Infovilág hírportál felelős szerkesztőjeként a polgármesternek közérdeklődésre számot tartó témájú néhány levelet, amit főbiztosi beosztásban dolgozó munkatársnője egy ideig szerfölött kedves mondatokkal meg-megválaszolt, csak éppen a lényeget és konkrétumokat szokta kihagyni leveleiből, így aztán elköszöntem a főbiztos asszonytól, kiről azóta sem hallottam.

Időközben volt egy szerfölött egyedi (el is tettem az archívumomba) levélváltásom is Győr egyik (azóta csak volt) alpolgármesterével, Radnóti Ákossal, aki a beosztásához képest oly’ méltatlan választ küldött hivatalos levélpapíron, pecséttel, aláírással, hogy egyáltalán nem csodálkozom, amiért bírói ítélet mondta ki róla, hogy bárki „f…nak” nevezheti, és eme jelzőt tűrnie is kell. Mint értesültem róla, a győriek jórésze másként nem is emlegeti, csak így: „a f…”. (Úgy látszik, az illető úr házhoz ment a – miért is?)   

Térjünk csak vissza a „f… úr” főnökéhez, akinek éppen 260 nappal ezelőtt elektronikus levelet küldtem és amit 2022. 01. 11-én 15:11-kor a polgármester egyik titkárnője át is vett, el is olvasott.

Tárgy: a Mikus-dombormű sorsa

„Tisztelt Polgármester Úr!
Tekintettel az immár jó esztendeje tartó érdeklődéseimre, Győrött, mostanáig senki sem tudott válaszolni…, kénytelen vagyok Önt zavarni, hogy megtudjam: hová lett Mikus Sándor Kossuth-díjas szobrászművésznek a Győr 700. évfordulója tiszteletére készített bronz domborműve, amely a városházával szembeni (Szt. István út/Aradi vértanúk útja) kereszteződésben egykor volt emlékhelyen állt, majd 1992. június 30-án délelőtt lángvágók és nagy teherbírású daru segítségével eltávolították (https://infovilag.hu/gyor-750-igy). Az alkotásnak azóta nyoma veszett.
Válaszát előre is köszönöm.
Kiváló tisztelettel:
Kulcsár László újságíró
felelős szerkesztő
www.infovilag.hu

Szerfölött sajnálom, hogy dr. Dézsi Csaba András polgármesternek (vagy illetékes munkatársának) az elmúlt 260 napban (pontosabban: jó ötszáz napban!) nem volt ideje a fenti levél megválaszolására. Mindezek után hiteltelennek tartom a város vezetőjének 2020. március 14-én szerkesztőségünkhöz intézett (és fentebb idézett) biztató írását, amiben a többi között leszögezi: „Bármi kérdése van, készséggel állok rendelkezésére…”

Aggódom, hogyha a város vezetője az írásos ígéretét nem tartja meg, miként bánik szavahihetőségével akkor, ha nem írja le és nem írja alá? Netán letagadja? Furcsa lenne… – jegyeztem meg a két nappal ezelőtt elküldött és a polgármesteri titkárság által bizonyíthatóan átvett/elolvasott (az először 260 nappal ezelőtt küldött és azóta is válaszra váró) levelemben megfogalmazott kérdésre mostanáig nem kaptam választ. Kértem tehát: két napon belül szíveskedjenek válaszolni rá. Ha nem történik meg – írtam a korántsem magánlevélben – közzé teszem a nagy nyilvánosság számára.

Igaza van, kedves Olvasó, nem történt meg.

Pusztán azért, hogy a kevésbé tájékozottak is értesüljenek a Győr önkormányzata tisztségviselőinek (meg a többi között dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd által is jegyzett Püspökvár Kft. hallgatásáról a Bécsi-kapu tér 1-3. számú, „örökre letakart” ingatlannal kapcsolatos)  dölyfjéről, ide írom: az utóbbi öt évben száznál jóval több írás jelent meg az egyébként sok pontján szépséges Győr város szégyenfoltjairól, elhanyagolt, már-már roskadozó-omladozó épületeiről.

Egyúttal igyekeztem fölvenni a kapcsolatot a – véleményem szerint – legilletékesebb személlyel, a város főépítészével, megtudakolandó elképzeléseit, terveit, intézkedéseit a város építészeti-műemléki értékeinek a megóvására.

Az első főépítészt még a dicstelenül távozott Borkai Zsolt érájából örökölte dr. Dézsi polgármester, aki primér teendői között kirúgta Révi Zsoltot, akinek helyére Gyimóthy Ákos ült. Egyikőjük sem volt hajlandó arra, hogy egy legalább interjú erejéig szóba álljon az Infovilág munkatársával. Gyimóthy (Réviéhez mérten) pillanatnyinak tetsző regnálása után jött dr. Dézsiék újabb városi főépítésze, Szaksz Vince, akit ugyancsak beszélgetésre kértünk. Azért, hogy fölkészülhessen és a lehető legkevesebb időt vegyük el a reá bízott várost szolgáló bokros teendői elől, elküldtük kérdéseinket is neki. Még csak válaszra sem méltatta az Infovilág szerkesztőségét. Titkársága szerfölött kedves és előzékeny munkatársnőitől tudtuk meg, hogy Szaksz Vince helyett a városháza sajtóosztályát kellett volna kérdéseinkkel megkeresnünk. Úgy látszik, Győrött a városépítészet nem kevés szakmai tudást követelő ügyeiben is otthon van a sajtóosztály. De hát akkor miért nem az ott dolgozó hölgyek közül választ magának főépítészt Győr?

Amikor Győrött dolgozó (ám nem az állampárt színét képviselő) egyik kollégám panaszát hallottam, amely szerint vele sem állnak szóba a városházán, mi több, az eredeti hivatását tekintve orvosprofesszor polgármester minősíthetetlenül beszélt vele, bevallom, hihetetlennek tartottam a sztorit. – Most, hogy saját tapasztalataimat igyekeztem összefoglalni, már kezdem megérteni és ezen a helyen közzé is tenni: a győri városháza számára vannak nem kívánatos személyek. Meddig lesz ez így, kérem? Netán 2060-ig?