A hónap digitális műtárgya a Széchényi Könyvtárban: Halotti beszéd és könyörgés

Az Országos Széchényi Könyvtár a legnagyobb magyar közgyűjteményként ritkán látható és sokszor első látásra meglepő kincsek egész sorát őrzi. Ezekből válogatva mutat be minden hónapban egy-egy olyan ereklyét, kuriózumot, amelyet eddig ritkán, vagy egyáltalán nem láthatott a magyar közönség.

A november hónapba átlépvén kezdődik az emlékezés időszaka. A nemzeti könyvtár egyik legféltettebben őrzött kincse is az elmúláshoz és az emlékezethez kapcsolódik. A Halotti beszéd és könyörgés több mint kétszáz éve gazdagítja az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményét. Az 1292–95 között lejegyzett 32 sornyi temetési beszéd a legkorábbi összefüggő magyar nyelvű írott szöveg. Nemcsak nyelvtörténeti, hanem stilisztikai és műfajtörténeti szempontból is különleges jelentőségű dokumentum. A magyar nyelvű prédikáció-irodalom egyetlen olyan emléke, melyet többé-kevésbé abban a formában jegyeztek le, ahogy elhangzott.

A Halotti beszéd és könyörgés egyik legfontosabb korai szertartáskönyvünkben, a Pray-kódexben maradt fenn, a temetési szertartás függelékében, egy hozzá hasonló latin nyelvű temetési beszéddel együtt.

Itt az eredeti szöveg, az egykori olvasat és a mai értelmezés:

A két beszéd különböző hallgatóság számára készült, ha a gyászolók laikusok voltak, a magyar szöveget, ha latinul tudó klerikusok vagy szerzetesek, a latin szöveget mondta el a pap. A Halotti beszéd a magyar nyelvű prédikáció-irodalom egyetlen olyan emléke, melyet többé-kevésbé abban a formában jegyeztek le, ahogy elhangzott, illetve úgy olvasták fel (mondták el), amint rögzítették.

A Pray-kódex egy bencés kolostorban, Boldván vagy Jánosiban készült. Pozsonyig tartó vándorútján, a 12. század végén és a 13. század első évtizedeiben bejegyzésekkel gyarapodott a kötet. A kézirat 1241-től Pozsonyban volt, ahol Kálmán-kori zsinati határozatokat kötöttek az elejére. A pozsonyi káptalan 1813-ban adományozta a Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának.

Toldy Ferenc irodalomtörténész Pray György jezsuita történészről nevezte el a kódexet. Pray adott ugyanis elsőként hírt 1770-ben a Halotti beszédről, amikor a Ráskai Lea-féle magyar nyelvű Margit-legenda első kiadásában hét sornyi részletet közölt belőle, hogy érzékeltesse, mennyit fejlődött a nyelv két évszázad alatt. 

A kódex rendkívül érzékeny, különleges körülmények között őrzik; az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálta és online elérhetővé tette a híres nyelvemléket.

A Pray-kódex digitális elérhetősége: http://mek.oszk.hu/12800/12855/