A képviselők elutasították a gazdasági mutatóktól függő régiós támogatás elvét

Az Európai Parlament ma elfogadta a regionális támogatások egyszerűsített szabályozásáról alkotott álláspontját a 2021–27 közötti időszakra. A testület szerint 2021–27 között fenn kell tartani az uniós régióknak járó támogatások jelenlegi szintjét. Támogatni kell az innovációt, a digitalizációt, a kis-és középvállalkozásokat, és az átmenetet a széndioxid-kibocsátás nélküli gazdaságba. Az eddiginél jobban ki kell használni a különféle alapok együttműködésében rejlő előnyöket, és még több támogatást kell juttatni a kevésbé fejlett régióknak.

A Parlament ugyanakkor elutasította, hogy az uniós regionális támogatás felfüggeszthető legyen abban az esetben, ha a nemzeti gazdasági mutatók nem megfelelőek. Az új szabályokat 460 szavazattal, 170 ellenszavazat és 47 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. Az átfogó szabályozás határozza majd meg, hogy 2021–27 között hogyan költik el az unió regionális, kohéziós és szociális költségvetését. A szabályok garantálják, hogy az uniós régiók és közösségek folyamatosan forráshoz juthassanak, és hogy a kevésbé fejlett területek nagyobb támogatást kapjanak.

A képviselők meggyőződése, hogy a finanszírozási rátáknak és a támogatásra biztosított teljes összegnek a 2021–27 között is a jelenlegi szinten, azaz (2018-i árakon számítva) 378,1 milliárd eurón kell maradnia. A kevésbé fejlett térségeket továbbra is tetemes uniós támogatásban kell részesíteni, esetükben a társfinanszírozási ráta a Parlament szerint akár 85 százalékos is lehet (szemben a Bizottság által javasolt 70 százalékkal), a regionális fejlesztési, a szociális, és a kohéziós büdzsé 61,6 százalékának felhasználásával.

A Parlament az elmaradottabb és fejlett régiók közötti állapotban lévő térségek társfinanszírozási rátáját 65 százalékra, a fejlett régiókét pedig 50 százalékra emelte. Az Európai Unió legtávolabbi térségeinek (Guadeloupe, Francia-Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek) nyújtott extratámogatásra 1,6 milliárd eurót (a költségvetés 0,4 százalékát) különítene el. A finanszírozásra vonatkozó alapelvek most szorosabban kapcsolódnak az unió általános céljaihoz, egyebek között az alábbiakhoz:

a versenyképesség fokozása, a kis- és középvállalkozások megerősítése; hatékonyságfokozó lépések előtérbe helyezése az energiaellátás és felhasználás területén; környezetvédelem és a környezet állapotának javítása, harc az éghajlatváltozás ellen; intelligens és fenntartható közlekedés ösztönzése; és az alapvető jogok tiszteletben tartása, a nemek egyenlőségének biztosítása és bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzése.

„A Parlament teljes mértékben támogatja a támogatások rendszerének egyszerűsítését és az uniós kohéziós támogatások által érintett felek bevonását partnerségi megállapodásokon keresztül. Azonban ha – amint a Bizottság azt javasolta – a regionális támogatásokat makrogazdasági mutatók teljesítésétől tesszük függővé, akkor igazságtalan módon a helyi hatóságokat büntetjük a nemzeti kormányok lépései miatt. A Parlament ezért utasította el a javaslat ezen részét” – mondta Constanze Krehl német szocialista társ-jelentéstevő.

„Mindenki nyer az unió kohéziós politikáján, mert az egységes terepet teremt. Csak egyfajta európai van: a nyertes. Sikerült gyorsan végigvinnünk a jogszabály-tervezetet a parlamenti folyamaton, most pedig készen állunk arra, hogy azonnal elkezdődjenek a tárgyalások a Tanáccsal” – tette hozzá a tervezet társ-jelentéstevője, Andrej Novakov bolgár néppárti képviselő.

A Parlament készen áll a jogszabály végső formáját meghatározó tárgyalások megkezdésére a tagállami szakminiszterekből álló Tanáccsal.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra (ESzA+), a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó „közös rendelkezések” a 2021–27. közötti időszakban a Menekültügyi és Migrációs Alap, a Belső Biztonsági Alap és a Határigazgatási és Vízumeszköz számára is meghatározzák a finanszírozási szabályokat. Ezek az alapok összesen az unió teljes költségvetésének harmadát költik el.

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2019.2.13.)

A sajtótájékoztató felvételről (2019.2.13.)

Az eljárás lépései (angolul)

Szabadon elérhető kép- és hanganyag

Európának köszönhetjük (interaktív weboldal)