A tagállamok új eszközöket vetnek be az EU-n belüli áfacsalások ellen

Az Európai Bizottság üdvözli, hogy ma politikai egyetértés született az EU-tagállamok között az uniós áfarendszer (uniós terminussal: a hozzáadottértékadó-rendszer) kiskapuinak megszüntetését célzó új eszközöket illetően.

A közös áfarendszer az európai egységes piac fontos eleme. Az áfa számottevő és növekvő bevételi forrásaz EU-ban: összege 2015-ben meghaladta az 1 billió (=milliószor millió, azaz ezermilliárd) eurót, mely az uniós GDP 7%-ának felel meg. A rendszer következetlenségei miatt azonban nagy összegű áfacsalások elkövetésére kerülhet sor, amelyek következtében a tagországok államháztartásai évente mintegy 50 milliárd euró veszteséget szenvednek el.

A Bizottság által 2017 novemberében előterjesztett új intézkedések arra irányulnak, hogy a tagállamok között megerősödjön a bizalom, és ennek nyomán kiszélesedjék az információcsere, illetve elmélyüljön a nemzeti adóhatóságok és bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés a bűnszervezetek, köztük a terroristák elleni fellépés során. Ez megkönnyíti, hogy gyorsabban és hatékonyabban lehessen fellépni az áfacsalások, köztük az internetes csalások ellen.

A jövőben – manuális adatfeldolgozás helyett – a hatóságok gyakrabban használnak majd informatikai rendszereket, az uniós bűnüldöző hatóságok pedig rendszeresen meg fogják kapni a legsúlyosabb áfacsalásokban részt vevő szervezett csoportokkal kapcsolatos áfavonatkozású információkat és hírszerzési adatokat. Végezetül az adóhatóságok és a bűnüldöző hatóságok közötti nemzeti és uniós szintű nyomozati koordináció javítása biztosítani fogja, hogy gyorsabban és hatékonyabban lehessen felderíteni és felszámolni ezt a dinamikus bűnözői tevékenységet.

Az új együttműködési szabályok 20 nappal az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésüket követően lépnek majd hatályba. Mivel a vámhatóságok által összegyűjtött információkhoz és a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz való hozzáférés automatizálása további technológiafejlesztéseket tesz szükségessé, a szabályok alkalmazására nem kerül sor 2020. január 1-je előtt.

Kérdések és válaszok (angolul)