Trump számára Magyarország is „példa”

Az amerikai média továbbra is próbálja értelmezni a Capitolium szerda esti ostromát. A The New York Times azt írja, hogy ami történt, az szigorúan véve nem puccskísérlet volt, hanem valami olyasmi, amit valójában nehezebb visszaverni, mint egy klasszikus államcsínyt. A rohamozók közül többen fel voltak ugyan fegyverkezve, de mégsem tűntek szervezett lázadó seregnek. És bár Trump a vezetőjükként szólt hozzájuk, nem hívta segítségül a hadsereget.

A The New York Times szerint a szerdai támadás és az, ahogyan az elnök azt bátorította, annak a modellnek a keretei közé illeszkedik, amely a világ több országában – Török-, Orosz-, Magyarországon, illetve Venezuelában – érzékelhető: a demokrácia technikai értelemben véve puccs nélkül, fokozatos hanyatlás, visszacsúszás nyomán omlik össze.

A vezetők választás útján kerülnek hatalomra, de aztán aláássák a normákat, kiüresítik az intézményeket és megváltoztatják a törvényeket úgy, hogy semmi se korlátozza a hatalmukat. Az ország ténylegesen diktatúrává válik, anélkül, hogy annak neveznék. Az államcsínyről rendszerint néhány óra alatt kiderül, hogy sikeres volt vagy elbukott. A demokrácia elleni szerdai washingtoni támadáshoz hasonló esetekben időrabló, tartós politikai elkötelezettségre van szükség.

Hasonló srófra jár a The Washington Post kommentátorának az agya – még abban az értelemben is, hogy a demokratikus normák eróziójának a külföldi példái közt szintén megemlíti Magyarországot, történetesen Törökország és India mellett. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor a világjárvány kitört, akkor számos konzervatív azt hangsúlyozta, hogy Trump nem használta fel a válságot a végrehajtó hatalom jogköreinek a kiszélesítésére, és ezzel mintegy azt bizonyította volna, hogy nincsenek benne autoriter hajlamok. Ez azonban – írja a The Washington Post – az önkényuralom teljes félreértésének bizonyult.

A cikk – az Egyesült Államokon belül hosszabb ideje dúló sajtóvita részeként – kitér arra is, hogy a The Wall Street Journal, az amerikai konzervativizmus őrzője állandóan gúnyolódott azon, hogy a másik oldal Trump állítólagos autokrata hajlamai miatt aggodalmaskodott. Egy évvel az elnökválasztás után például azt írta, az első év tapasztalata szörnyű csalódás lehet a progresszív elitnek, amely önkénybe süllyedő Amerikát jósolt, mondván, Trump egyedülálló fenyegetés a demokratikus normákra nézve. A The Wall Street Journal akkori véleménye szerint az egyetlen olyan dolog, ami miatt Trumpnak jogosan lehetett szemrehányást tenni, az a médiával szembeni túlzott retorikai támadássorozat volt – emlékeztet a The Washington Post. A kommentátor szerint most talán lehullt a lepel, és az emberek felismerik, hogy

nem egyszerűen egy komikus figuráról van szó, aki élvezi, hogy ő az elnökségről szóló bizarr valóságshow főszereplője, hanem egy narcisztikus demagógról, aki rasszizmust és gyűlölködést szít, és élesen szemben áll az ország demokratikus jellegével.

Ha már a The Washington Post így nekiment a The Wall Street Journalnek, amely egyébként ettől a trumpista kilengéstől eltekintve, hagyományosan az amerikai üzleti körök mértékadó lapjának tekinthető, megnéztem, mit ír most ez a lap a Capitolium szerdai ostromáról. Nos, az egész szerkesztőség álláspontját tükröző kommentárt találtam, amelynek üzenete tömören: a legjobb lenne, ha az elnök most lemondana, és ezzel megspórolna az Egyesült Államoknak egy újabb impeachment – vagyis vádemelésre és elmozdítására irányuló kongresszusi – eljárást. A The Wall Street Journal leszögezi, hogy kommentárrovatának a vezérlő csillaga az Egyesült Államok alkotmánya, amely a szabadság védelmezésének a tartós alapját teremti meg. Ennek az alkotmánynak megfelelően a törvényhozás, bár egy időre a csőcselék kiszorította az ülésteremből, amint a körülmények engedték, újra felvette a munkát, és megerősítette Joe Biden választási győzelmét.

A lap lovagiasan gratulál a megválasztott elnöknek, majd rátér arra, hogy ettől még fennmarad a kérdés, mi a teendő a szégyenteljes szerda után, a Trump hivatali idejéből még hátralevő 13 nap alatt.

A The Wall Street Journal megítélése szerint a történtek túlmennek azon, hogy Trump nem ismerte el választási vereségét. A végrehajtó hatalom vezetőjeként ráküldte a tömeget a törvényhozásra, és ezzel támadást intézett a választás utáni hatalomátadás alkotmányosan szabályozott folyamata ellen. Ezzel átlépte azt a vonalat, amit addig a lap szerint soha nem lépett át, és cselekménye indokolja az impeachment-eljárást. Az elnökség ilyen legvégső szakaszában azonban nem lenne könnyű ezt végigvinni. Csak tovább tüzelné Trump híveit, nehezítené Biden számára a kormányzás megkezdését, és nem járulna hozzá a pártok mentén mutatkozó megosztottság sebeinek begyógyításához. Olajat öntene a szerdáról visszamaradt, még izzó parázsra.

A legtisztább megoldás a The Wall Street Journal szerint az lenne, ha Trump azonnal átadná az elnöki jogok gyakorlását Mike Pence alelnöknek, és ezzel saját sorsát is rendezné, miként annak idején Richard Nixon tette.