A Versenyhivatal célkeresztjében a Telekom és a Telenor – az érintettek állásfoglalása

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálja a Magyar Telekom Nyrt. (Telekom) és a Telenor Magyarország Zrt. (Telenor) között létrejött együttműködést a szélessávú szolgáltatásaik nyújtását biztosító hálózataikról és a frekvenciáikról. A GVH ma előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatot tartott a két társaságnál.

A GVH gyanúja szerint a Telekom és a Telenor a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által 2014-ben kiírt, a szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok megszerzésére irányuló versenyeztetési eljárás (árverés, pályázat) kapcsán egyeztetéseket folytatott. Az egyeztetések a pályázattal érintett piac előzetes felosztására, valamint a pályázati feltételekre adott ajánlataik összehangolására irányulhattak. Magatartásukkal valószínűsíthetően megsértették a versenytörvény és az Európai Unió működéséről szóló szerződés versenykorlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó rendelkezéseit.

Az eljárást a közérdek védelme teszi szükségessé, figyelemmel a vállalkozások piaci szerepére, az általuk nyújtott szolgáltatások jellegére, a magatartás által potenciálisan érintett előfizetők nagy számára és a feltételezett jogsértés súlyára.

Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálat lehetőségét a versenytörvény biztosítja a GVH számára. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették.

 

HALLGATTASSÉK MEG A MÁSIK FÉL IS!


A Magyar Telekom 21,45-kor a következő közleményt juttatta el szerkesztőségünknek:
 
A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai 2018. január 24-én eljárást indítottak a Magyar Telekomnál. Vállalatunk mindenben együttműködött és együttműködik a hatósággal. A Magyar Telekom mindenkor, így a múltban is a hatályos jogszabályok betartásával jár és járt el, így nem folytatott egyeztetést versenytárssal a 2014-i frekvenciapályázattal összefüggésben.
 
A 800 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó frekvencia-haszonbérleti szerződést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, még az együttműködés megkezdése előtt jóváhagyta. Emellett a Magyar Telekom és partnere a hálózatmegosztási megállapodásról a Gazdasági Versenyhivatalt proaktívan, jóval a megállapodás aláírása és az együttműködés megkezdése előtt tájékoztatta, és ezt követően is folyamatosan, mindenben támogatta a GVH munkáját.
 
Mint ahogy a 2015 februári nyilvános közleményünkben is publikáltuk (https://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/befektetoi_kozlemenyek/2015/februar_25_1), a Telekom a szélessávú (4G) mobilinternet szolgáltatás vidéki régiókban történő javítása céljából kötött megállapodást a 800 MHz-es frekvenciamegosztásról és közös 4G hálózatfejlesztésről és -üzemeltetéséről. 
A hálózatmegosztás elmúlt közel három évében az előfizetők a lefedettség folyamatos bővülését tapasztalhatták a 4G/LTE hálózaton.
 
A 2014-i frekvenciapályázat sikere a Digitális Magyarország megvalósításának meghatározó állomása volt. A 4G lefedettség bővülésének köszönhetően újabb lehetőségek nyíltak meg az ügyfelek előtt, valamint javult és javul a vállalkozások és az ország versenyképessége.
 

A Telenor 21,55-kor a következő közleményt juttatta el szerkesztőségünknek:

2018. január 24-én a Gazdasági Versenyhivatal helyszíni vizsgálatot folytatott a Telenor Magyarországnál a 2014-i frekvenciahasználati pályázat és a frekvenciamegosztási együttműködés kapcsán. A Telenor elkötelezett a tiszta verseny és a tisztességes vállalati működés iránt, ezért mindenben együttműködik a hatósággal és segíti a GVH munkáját. A teljes átláthatóság jegyében a Telenor Magyarország anyavállalata közleményt adott ki a vizsgálat tényéről és tárgyáról, hogy tájékoztassa a részvényeseket és biztosítsa őket a Telenor magatartásának jogszerűségéről.
A folyamatban lévő jogi eljárást a vizsgálat lezárultáig a Telenor nem kívánja bővebben kommentálni.