A zöld értéke a 750 éves városban

A baloldali (csak a képen) úrnak írtam levelet, mert egyszerűen megelégeltem, hogy gépkocsik – mindennemű jó szó vagy emelt hangú figyelmeztetés ellenére – parkolónak használják az Infovilág fiókszerkesztőségét is befogadó társasház előtt egykor bájos, szépen ápolt zöldterületet a győri Vízivárosban.

Az előzményekről: teljesen hiába kértük a győri közterület-felügyelet, a polgármesteri hivatal, az önkormányzati képviselő segítő közreműködését szóban és írásban is, vagy nem intézkedtek, vagy „kimagyarázták” magukat. A mintegy ötven négyzetméteres pázsit nem bírta a személy- és tehergépkocsik okozta „kiképzést”, mi több, a két fácskából az egyiket valamelyik autós kitörte, a lakók újat ültettek a helyére, miközben…

…a fű kipusztult, helyén gyom virul, az autók kerekei vagy elhordták a termőtalajt, vagy annyira lenyomták, hogy mára árkok maradtak utána.

És persze ma már „vígan” parkolnak az egykor zöldben, mi több, egyik-másik autós azzal vág vissza annak, aki kéri, hogy haladjon tovább: miért bántja a szót emelőt, nézze meg inkább, milyen az a kis terület, amit védeni próbál.

Valóban csúnya látvány,

holott eredetileg ilyen volt:

A Radnóti Ákos alpolgármesternek küldött levél lényege:

Nagy csinnadrattával jelentették be még tavaly nyáron, hogy új néven működik tovább az addig „Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat”; az új név: „Győri Önkormányzati Rendészet”. A www.gyor.hu portálon azt írták, hogy az eddigieknél is határozottabban lép föl az új nevű társaság a szabálytalankodókkal, illegális (miért, legálisan lehet?) szemetelőkkel szemben

Az új nevű szervezet új egyenruhát, új gépkocsikat, továbbá (feltehetően) új gumibotot és új bilincseket kapott – amit természetesen az „illegálisok” ellen használhat. Szolgálati ideje 0–24 óra, együttműködik a rendőrséggel. „A polgármester célként jelölte meg, hogy másfél éven belül Győr legyen a legtisztább magyarországi város, ezért is hirdettek zéró toleranciát az illegális hulladéklerakókkal szemben” – írta a gyor.hu portál.

És most a legfontosabb:

Közölte az ott megjelent írás ezt is: „a zéró toleranciához hozzá tartozik, hogy már az első tettenérés esetén is a legmagasabb, ötvenezer forintos bírságot szabják ki… a zöldterületek védelmét is kiemelten kezelik… a szabálysértés éjjel is, nappal is szabálysértés…a 27 fős felügyelői létszám az idén (2020-ban!) további hattal emelkedik”.

Ehhez képest még (az ezen írás témájául szolgáló) különösen egyszerű gondot sem sikerült megoldania a parádésan fölszerelt és jogokkal szépen ellátott szervezetnek. Többször is kértem a titkarsag@rendeszetgyor.hu címen a társaságot, hogy intézkedjék, miután sokszori kérés, távozásra felszólítás ellenére is gépkocsik rendszeresen (napközben nem egyszer, hétvégeken péntek délutántól hétfő reggelig) a győr-vízivárosi, Vidra utcai társasház előtti, nem kevés pénzért létesített, gondozott füves területen parkolnak. (A viszonylag új utcában nem ez az egyetlen ilyen gond!)

A városban egyre kevesebb a zöldterület, éppen ezért a jóérzésű polgárok igyekeznek minden „zsebkendőnyi” zöldet is megvédeni, megőrizni. Csakhogy tehetetlenek, mert az autósok egyre agresszívabbak, és csakazértis a füves, beültetett, ápolt területeken parkolnak.

Konkrét példa: először az „éjszakai autósok” elkezdték gyúrni a füvet-talajt, kitörték a fácskákat; újra ültettük őket, ma még állnak. Mára csak az emlékeztet az egykori, kb. 50 négyzetméteres zöld pázsitos felületre, hogy látszik: nincs lebetonozva. Az eredeti fű kipusztult, bár kétszer újra telepítettük, locsoltuk, nyírtuk. Ma már csak gyomnövény tenyészik ott.

Kértük a Győri Önkormányzati Rendészet elődjét is nem egyszer, hogy
intézkedjék az eredeti állapot visszaállítására – hasztalanul. Kértük a kerületrész (nem tudható, most éppen melyik párt, szervezet, egyesület színét viselő) önkormányzati képviselőjét is, hogy segítsen. A választás előtt természetesen megígérte, és (természetesen) nem tett semmit sem.

Kénytelenek vagyunk nyugtázni: Győr a teljesítetlen ígéretek városa.

Legutóbbi telefoni érdeklődésünkre (hívószám: 06 96 550 730; időpont: 2021. február 2., 12:47–12:51) a Győri Önkormányzati Rendészet illetékese azt válaszolta, hogy most ők semmit sem tehetnek, sem büntetést nem róhatnak ki a zöld területen parkolókra, sem kerékbilincset nem szerelhetnek az ilyenek gépkocsijára.

Következésképpen: szabad a gazda. Ezen válasz szerint bárki akár teherautóval is parkolhat – mondjuk – a győri városháza előtti parkosított részeken, vagy ha úgy hozza a kedve, a Battyány téri parkban. Ettől a „logikától” vezérelve néhány héten belül a város valamennyi zöldterületét kiirthatják a derék gépkocsi-tulajdonosok…

Megjegyzés a fentiekhez: Radnóti hivatali főnöke, a munkaideje szerint félig szívgyógyász professzor, félig polgármester dr. Dézsi Csaba András nem egyszer kijelentette, leírta: mindent megtesz az egyre fogyatkozó győri zöld területek, felületek védelméért.

Ezt, feltehetően, Radnóti Ákos nem tudja. Már csak azért sem, mert a neki címzett levelet a titkárságával továbbíttatta a győri városrendészetnek, amely a többi között megírta, hogy lényében még a KRESZ sem tiltja a zöldterületen parkolást.

(Jól sejtettem tehát, hogy az autósok ezután a győri városháza előtti parkosított részre is behajthatnak parkolási céllal, mi több, a város parkjaiban is parkolhatnak.)

Különféle paragrafusokat idéz a levél írója, továbbá azt, hogy „A 38/2012. AB határozat óta önkormányzat saját hatáskörben, rendeletben nem állapíthat meg szabálysértést.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2003. önkormányzati rendelete alapján:

1) A közhasználatú zöldterületek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a GYŐR-SZOL Zrt. (továbbiakban: kezelő) útján látja el.

(2) Tilos a közhasználatú zöldterületen

h./ gépjárművel parkolni, külön engedély nélkül.

A zöldterületi parkolásokkal kapcsolatosan először mindig fel kell mérni a helyszínt. Csak a Győr-Szol Zrt. által karbantartott közhasználatú zöldterületen tilos a parkolás az önkormányzati rendelet értelmében, de jogszabályi felhatalmazás hiányában bírság ezeken a területeken sem szabható ki, csak kerékbilincs – mint intézkedés – alkalmazására lenne lehetőség.”

Végül megjegyzi, hogy miután az a zöldterület, „amelyért a harang szól”, azaz szót emelt egy lakóközösség,

„…nem minősül közhasználatú zöldterületnek, így intézményünknek intézkedési jogosultsága – a figyelmeztetések kihelyezésén túl – nincs.”

Kérdés, hogy ezek után kihelyez-e figyelmeztetést a Győri Önkormányzati Rendészet. Ide írom, fájó szívvel, és az eddig tapasztaltak alapján: nem fog kihelyezni figyelmeztetést a rendészet.

Most már csak az kérdés, hogy Borkai Zsolt, majd pedig dr. Dézsi Csaba András alpolgármestere miért nem vette magának a fáradságot, hogy legalább két-három kísérő sorban megköszöni a választópolgár levelét, és odaírja: a magasságos városháza is érdekelt ám a mind kopaszabbá váló folyók, egyetem és Audi városa zöldfelületeinek a megóvásában, és a városháza illetékese intézkedik, mi több, a tavasszal helyreállíttatja a tönkre tett 50 négyzetméternyi pázsitot.

Már csak azért is, mert eredetileg a példamutatóan gondos magánberuházó és magánépítész vállalkozó úgy vélte: az a zöldfelület jót tesz a városnak, lakóinak egyaránt.

Ugye, tisztelt Radnóti Ákos, Ön is egyetért ezzel? Ha igen, cselekedjék, ha nem, akkor adja írásba: nyugodtan tegyék tönkre a város zöld felületeit – kicsiben, nagyban egyaránt, elvégre az úgy szép.

Az ám, Győr az idén ünnepli várossá nyilvánításának 750. évfordulóját.