Aachen új fejezet nyit a német–francia összefogás történetében

A német határ menti település, Aachen nevével van tele ma a világsajtó. Merkel német kancellár és Macron francia államfő itt írta alá a két szomszédos ország együttműködési és integrációs egyezményét. Nem csupán az érdemel figyelmet, amit a huszonnyolc pontból álló megállapodás tartalmaz, hanem az ünnepi alkalomból elmondott két politikusi beszéd is.

Az ősi települést – Aachent – egyaránt számon tartja a francia és a német történelemírás, elvégre valaha a frank birodalom székhelye volt, s nevéhez több békeszerződés is fűződik a 9.-től a 18. századig. A franciák Aix-la-Chapelle, a hollandok Aken néven emlegetik. Alig negyven kilométerre innen fekszik Maastricht és nincs messze Brüsszel, az Európai Unió székhelye sem. Talán ezért is választották a mostani ünnepélyes aláírás helyszínéül. Az Aacheni Szerződés ugyanis nem csupán új lendületet kíván adni a francia–német kapcsolatoknak, hanem Merkel és Macron reményei szerint hitvallás a földrész integrációja mellett.

Méltatásában a Frankfurter Allgemeine című, mértékadó napilap visszatekint az 1963. január 22-én kötött Élysée-egyezményre, amelyet még Konrad Adenauer és Charles de Gaulle írt alá. A hidegháború légkörében született megegyezés vetette meg a németek és franciák barátságának alapját – évszázadok sok szenvedéssel járó viszálya után.

Nem csupán az 56 esztendővel ezelőtti barátsági szerződés szimbolikus megerősítéséről van most szó – írja Béatrice Angrand a német újság hasábjain, hanem annak elhatározásáról, hogy a két ország összehangoltabban, vállvetve munkálkodjék a földrész előtt tornyosuló kihívások megoldásán. Hiszen nem elegendő a „csak így tovább” jelszava a mai, gyorsan változó nemzetközi körülmények között.

A német–francia együttműködés központi szerepe elvitathatatlan az európai stabilitás szempontjából. Másfelől példát nyújtott és nyújt olyan térségekben (például a Balkánon), ahol fölül kell(ene) kerekedni a történelmi szembenálláson. Ha beérnénk a „csak így tovább” szlogennel, az – a cikkíró szerint – fegyverletételt jelentene az euroszkeptikusok, a nacionalizmusokat szító áramlatok előtt. A földrész polgárai ne csupán szólamok szintjén szálljanak síkra az európai értékek mellett, hanem napi szinten, elkötelezetten vegyenek részt az integrációban. A most aláírt szerződés – egyebek mellett – ehhez kívánja garantálni a politikai keretfeltételeket. Másfelől bátorítja a civil társadalmakat, hogy tevőlegesen ápolják a különböző fiatal és kevésbé fiatal társadalmi rétegek barátságát és aktivitását a határ mindkét oldalán.

Francia- és Németország mintegy kétezer városát fűzi össze partnerségi szerződés: a német tartományok és francia régiók gazdasági kapcsolatai, a közös kutatási és környezetvédelmi tervek megvalósítása mindennapos gyakorlat. A kulturális csereprogramok, sportesemények száma növekvő tendenciát mutat, de vannak még kiaknázatlan lehetőségek. Az Aacheni Szerződés e tekintetben a regionális együttműködésre helyezi a hangsúlyt.

A Frankfurter Allgemeine publicistája arra hívja fel a figyelmet, hogy az idei Európa-parlamenti választások évében Németország és Franciaország szerződése mozgósító erejű lehet a civilmozgalmak és a fiatalság számára. A két jó szomszéd talán döntően befolyásolhatja a kontinens integrációjának jövőjét is. „Ha azt akarjuk, hogy ne az elit öncélú törekvésének tartsák a közös Európa építését, be kell vonnunk minél több európai polgárt a cselekvésbe, a német és francia fiataloknak pedig minél több lehetőséget kell teremteni arra, hogy elsajátítsák egymás nyelvét, megismerjék egymás kultúráját” – írja a Frankfurter Allgemeine.

A Die Zeit című konzervatív lap portálja Merkel beszédét ismerteti részletesen, amely a szerződést az erősődő populizmusra és nacionalizmusra adott közös válaszként értékeli. A mai világ „különös” körülményei között határozott, egyértelmű és jövőbe mutató válaszokra van szükség – hangsúlyozta a kancellár.

A francia államfő a hazaszeretetre apellált, ami nem áll(hat) ellentétben Európa szeretetével. Nem új birodalomról állmodozunk, hanem a demokratikus berendezkedés erősítéséről – mondta Macron, aki sajnálkozását fejezte ki a Brexit és az Európa-szerte erősődő nacionalizmus miatt. Mindkettő újabb veszélyeket rejteget a földrész lakói számára.

A kedden aláírt Aacheni Egyezményt persze máris sokan támadják. A kritikusok egy része azt vizionálja, hogy a két nyugati ország a mag-Európa lérehozásán fáradozik, és utolérhetetlen előnyökre tesz szert. Mások, például az Economist igyekeznek bagatellizálni a szerződést („Nagy Károly nem lenne elájulva”), ami afféle „jutalomajándék Merkelnek a kancellári hivatalidő végén”. Belefoglalva azzal az ígérettel, hogy a francia diplomácia támogatja Németország törekvését, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjává váljék.

Franciaország és Németország budapesti nagykövetei (Pascale Andreani és Volkmar Wenzel) közös videóüzenetben állt ki a két ország polgárainak még szorosabb együttműködése, valamint a szociális, igazságos és biztonságos Európa mellett. A videóüzenet ITT tekinthető meg, tessék kattintani!