A honlap használata közben megadott és kezelt személyes adatokhoz kizárólag az infovilag.hu arra kijelölt munkatársai, és a rendszergazdák férhetnek hozzá, kivéve a használói nevet és e-mail címet, amit a hozzászólások használata közben a portálra látogató bármely személy megismerhet.

A regisztrációkor, illetve előfizetéskor személyes adatok megadását kérjük (név, azonosító, jelszó, jelszó megerősítése, születésnap, végzettség, telefon, e-mail, ország, irányítószám, város, utca, házszám, cégnév, munkakör, ágazat, havi nettó kereset), amelyeknek csupán azon részét kötelező kitölteni, amelyek a regisztrált használó egyértelmű azonosításához, ill. az előfizetés adminisztratív (pl. számlázás) ügyintézéséhez szükségesek.

Felhívjuk használóink figyelmét, hogy az általánosan kötelező adatok mellett Hírlevél-szolgáltatásunkhoz és nyereményjátékainkhoz az e-mail cím megadása is kötelező (a hírlevél kézbesítéséhez, ill. az esetleges nyereményről való értesítéshez szükséges).

Az e-mail cím megadásával a használó engedélyezi, hogy az infovilag.hu részére a honlap működésével, új szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos, kedvezményes előfizetési lehetőségekről informáló vagy más reklám tartalmú e-mail üzenetet küldjön.

A reklámüzenetek küldését e-mail címe törlésével, vagy az infovilag@infovilag.hu címre küldött e-maillel tilthatja le. A regisztrációkor nem kötelezően elkért adatok megadásáról mindenkor a használó dönt, saját belátása szerint.

A megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait betartva kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha az adattovábbítás törvényben előírt kötelességünk. A megadott adatokból anonimizált módon statisztikákat készítünk, amelyeket saját céljaink érdekében felhasználunk, meghatározott esetekben pedig partnereink számára is elérhetővé teszünk, oly módon, hogy a készített statisztikák adatai egyedi azonosítókhoz ne legyenek kapcsolhatóak.

Az Interneten nyílt csatornákon áramlanak az információk; ez technológiailag lehetővé teszi, hogy az adatok elküldésének pillanatában az infovilag.hu-n kívülálló személyek hozzájussnaak a használó egyedi azonosítójához és jelszavához.

Ezt a jogsértő magatartást az infovilag.hu teljes mértékben kizárni nem tudja, azonban a személyes adatok biztonsága végett a belépés funkciót biztonságos csatornán (SSL) keresztül szavatolja.

A honlap látogatásakor bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezen adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a honlap forgalmát figyelemmel kísérjük, és további fejlesztéseink céljából megismerjük használóink látogatási szokásait. Ezen adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

Honlapunk bizonyos elemei (ált. hirdetések) ún. “cookie”-t (kis méretű adatfájlt) küldenek ki használó számítógépére. A “cookie”-k tárolhatják a használó személyes beállításait (login név, jelszó, beállítások stb) és a látogatás idejét. Ha a használó nem kívánja ezen adatfájlokat fogadni, azokat az internet-böngészőjének (Microsoft Internet Explorer) Eszközök / Internet-beállítások / Adatvédelem menüpontja alatt tilthatja le.

Figyelem! A “cookie”-k teljes tiltása bizonyos honlapok és funkciók működésképtelenségét vonhatja maga után!

A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő 7 napig tárolja, ezt követően törli őket.
A regisztrációkor megadott adatokat a használó kezdeményezésére törli az adatkezelő, a törlési igény bejelentésétől számított 3 munkanapon belül. A törlési igényt e-mailben az infovilag@infovilag.hu címre kell eljuttatni.

Személyes adatai kezeléséről a használók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az infovilag@infovilag.hu címre kell eljuttatni, amire 5 munkanapon belül választ kap az érintett. A használók kérhetik adataik törlését.

Az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az infovilag@infovilag.hu e-mail címen.

Hozzászólás moderálási alapelvek

Ha az infovilag.hu tudomására jut, hogy bármely hozzászólás harmadik személy jogait vagy hatályos jogszabályt sért, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja, kártérítési igény esetén a kártérítést a hozzászólást író használóra áthárítja.

A hózzászólások az infovilag.hu ingyenes szolgáltatása, a hozzászólások moderáltak. Az infovilag.hu kiadója nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

A közölt véleményekért, hozzászólások tartalmáért a felelősség kizárólag az azt író használót terheli, ugyanakkor hozzászólás közzétételével hozzájárul, hogy véleményt az infovilag.hu a használónév megjelölésével idézze, felhasználja.

A honlap hozzászólásaiban található véleményeket az infovilag.hu munkatársai ellenőrzik.

A használók

Az infovilag.hu hozzászólásai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált használók csak olvashatják a hozzászólásokat, a regisztrált használók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki az infovilag.hu hozzászólásainak használójaként regisztrálja magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN meghatározott szabályokat, feltételeket is.

Az adatvédelem

Az internetes hozzászólások – így az infovilag.hu-é is – jellegükből adódóan névtelenséget biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet (“nicket”) választhat magának, amilyet akar.

Az infovilag.hu – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a használók személyes adatainak védelméért.

Fontos szempont, hogy ha a használó személyének valóságos (“IRL”) azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák). Ez az infovilag.hu felelősségi körén kívül eső dolog, mindössze annyit tehet, hogy az esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.

A hozzászólás közzétételével a használó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.
Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre az infovilag.hu “Törölt nick”-ké átírva megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyűjtőnév hozzászólásai közé – ám erről dönteni kizárólag a szerkesztőség és a moderátori kör feladata.

Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a hozzászólásokat archiválja az infovilag.hu, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott nick – akár összes – hozzászólása!

Moderálási alapelvek

Az infovilag.hu összes hozzászólása moderált. A moderátorok tevékenységüket az infovilag.hu felkérésére végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a normális beszélgetés lehetőségét. A moderálás ebből adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböző véleményű, vérmérsékletű moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét, intézkedéseit.

Kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Moderálási Alapelv valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az infovilag@infovilag.hu címre küldött elektronikus levélben!

Hozzászólások törlése
A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a hozzászólás adatbázisából törlésre kijelölje.

Jogsértő hozzászólások
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

Nickhamisítás
A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerű gondosan eljárni a nick kiválasztásakor. Nem választható olyan nick, amely a valós életben:

  • védett név
  • mai, vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név
  • obszcén vagy trágár kifejezés
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés
  • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető

Ha egy használó – jóhiszeműen – a hozzászólásban már létező nick egyik variánsát regisztrálja, a moderatúra felkérheti a későbbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a később regisztrált nick hozzászólási lehetősége korlátozható.)

Tiltott nicknév vállalása
Nem használható olyan nick sem, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

Témarombolás
Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>20 kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (“linkek”), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli (“offtopic”) hozzászólások.
Ismétlés (“flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyez el.

Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott hozzászólás, illetve a téma jellegének függvényében.

Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. “IRL-adatok”) engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, ha az érintett azokat (az infovilag.hu bármelyik hozzászólásán) nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető használó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló csatolást (linket) helyezett el.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

Nicket sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése végett a Moderálási Alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a ‘válasz erre’ funkciót használta azok megtételekor). Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik a Moderálási Alapelveket, nem célszerű magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.

Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók (azaz akik a V.1. pontjai ellen vétenek) jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott nick először szegi meg a Moderálási Alapelvet, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal kiszabhatják a legsúlyosabb büntetést is, illetve “átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, egy hozzászóláson már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

A bevezetem.hu vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

Kifelé mutató linkekre vonatkozó felelősség kizárása

A honlapunkon szereplő egyes hivatkozások, linkek, más tartalomszolgáltatók weboldalaira mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért az infovilag.hu üzemeltetője felelősséget nem vállal.

A használó regisztrációjával elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát, illetve az abban foglalt feltételeket.