Alakulótér

Moszkva szerint a merénylet után megnőtt a katonának jelentkezők száma, de biztos, ami biztos, Putyin elrendelte még 150 000 ember toborzását/besorozását: az orosz rendszer köztudottan rugalmas, és minden megoldásra nyitott. (Gyerekkatonák; foto: Meduza/Riga.)

Az alapanyag, mármint a katonának való embertömeg legyártásában a Haza Anyácska egy ideje igen aktívan gyúrja szülötteit hőssé vagy ágyútöltelékké, bár egyesek szerint a kettő között lényegi különbség nem mutatkozik.

Az orosz lapok tele vannak egyenruhás, fegyvert szorongató gyerekkatonák képeivel.

A képzés elvben az ötödik osztálytól kezdődik, de valójában a hazafias, militarista alapozás már korábban feldobja a kisdedek mindennapjait. Mindenesetre a Meduza nevű, rigai székhelyű független orosz híroldal szerint ötödiktől választható „A haza biztonságának és védelmének alapjai” nevű tantárgy, ami viszont nyolcadiktól már kötelező, éppúgy, mint a Dragunov-féle mesterlövész-puska és a Kalasnyikov használata, az RPG-7 tankelhárító gránát, valamint egyéb gránátfajták bevetésének, illetve a katonai fegyelem szabályainak ismerete. A kilencedikesektől elvárják a golyóálló mellény és a szerelvények villámgyors felvételét. A tizedikesek és tizenegyedikesek megtanulják az össz-fegyvernemi harcmodort, a harcoló egységek pozíció-felvételét, és olyan modern fegyverek kezelését, mint az MP 442-Grach pisztoly, és az AK-12-es gépkarabély. A kiképzést a „speciális katonai művelet” veteránjai segítik, akik egy 36 órás fejtágító után bizonyítványt kapnak arról, hogy innentől „rendes iskolai tanároknak” számítanak.

Persze a tananyag más pontokon is változik: hatodiktól nyolcadikig az állampolgári ismereteket felváltja a „Régiónk története”, ami a következő témák gazdag tárháza: az orosz népek(!) szellemi és morális kultúrájának alapjai, a hagyományos család, az orosz világ, a vallási értékek, az orosz haderő hősei, az állampolgár kötelességei stb. A felsőfokú képzésben csak az teheti le az Egységesített Államvizsgát (ami, ugye, a diplomához kell), aki komoly tudást szerzett az „Orosz Föderáció világhatalomként történő újjászületése”, „A Krím egyesülése Oroszországgal”, és „Az ukrajnai speciális művelet” témájában.

Akinek ennyi jó kevés ahhoz az idilli képhez, amelyen egy hazafias könnyeket síró tizenöt éves orosz ukrán kortársait lövi halomra, azon nem tudunk segíteni. Putyin egyébként már 2016-ban létrehozta az úgynevezett Unarmiját, a félkatonai ifjúsági hadsereget, főleg a Krímben, de Ukrajna, Moldova és Grúzia megszállt területein is. Ami azt is jelenti, hogy a zokogva gyilkoló orosz fiú eredetileg kisebbségiként születhetett, ám ma már Putyin janicsárja. Ügyes, mondhatná Kohn bácsi, ha lenne ehhez a történethez gusztusa.

Így válik valósággá az, amikor már nem a társadalom még mozdulni képes tagjait vonultatja a hatalom laktanyába, hanem a társadalomba vonultatják be a laktanyát.

A katonaállam ott van az élet minden területén, az óvodától kezdve agyat mos, fegyvert gyárt, és persze hullákat is, ám kizárólag az orosz szellemi és morális kultúra értékeire függesztve a tekintetét. A többségnek ehhez nincs szava, talán sose is volt. Amín, azaz ámen, hangzik a csöndben Kirill pátriárka messze hangzó szava.