Amerikai támogatás a független magyar sajtónak

(Forrás: https://hu.usembassy.gov) Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, az USAID közép-európai programot indít – olvasható az USA magyarországi nagykövetségének oldalán.

A USAID kétpárti kongresszusi jóváhagyással olyan új, helyi kezdeményezéseket támogat Közép-Európában, amelyeknek célja a demokratikus intézmények, a civil társadalom és a független média, vagyis az ellenálló demokratikus társadalmak pilléreinek megerősítése. A programokat olyan partnerek fogják együttesen kivitelezni, amelyek alaposan ismerik a régiót, van tapasztalatuk a helyi közösségek személyre szabott támogatásában és elkötelezettek a nemzetközileg elismert jó gyakorlatok iránt a demokrácia támogatásának érdekében.

A USAID újonnan bejelentett közép-európai programjának kulcsa a helyi felelősségvállalás. A USAID helyi szervezetekkel fog együttműködni, a folyamatokért – a szükségletek felmérésétől kezdve a megoldások megtervezésén és megvalósításán át az eredmények nyomon követéséig – is helyi érdekelt felek lesznek felelősek.

Közép-Európában a USAID büszkén támogatja partnereit Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában az alábbi területeken:

  • A civil társadalom kapacitásfejlesztése a demokratikus elvek erősítése és az alapvető szabadságjogok védelme érdekében.
  • A független média versenyképességének, pénzügyi függetlenségének és fenntarthatóságának erősítése.
  • A civil társadalom és a média felügyeleti szerepének fejlesztése a jogállamiság fokozott betartása, a korrupció elleni küzdelem és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása végett.
  • Az állampolgári elkötelezettség növelése kollektív cselekvés révén a demokratikus rendszerek megerősítése érdekében.

A Biden–Harris-kormányzat világossá tette, hogy a demokrácia megerősítése az Egyesült Államokban és világszerte alapvető fontosságú ahhoz, hogy korunk példátlan kihívásainak megfelelhessünk. A USAID közép-európai tevékenységei az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának közös demokratikus értékeiben gyökereznek és igazodnak a Helsinki Záróokmányban, valamint a Párizsi Chartában rögzített jogállamisághoz, amelyek mellett az Egyesült Államok, valamint közép-európai és más országok is hivatalosan elkötelezték magukat az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagállamaiként.

Mi a finanszírozás forrása?

Az amerikai kongresszus kétpárti támogatással különített el forrásokat a demokrácia és a civil társadalom megerősítésére Közép-Európában, többek között az átláthatóság, a független média, a jogállamiság, a kisebbségi jogok és az antiszemitizmus elleni küzdelemre irányuló programok támogatására.

Hogyan fogják ezt a támogatást elkölteni?

Az USAID nyilvános pályázati felhívást tett közzé, hogy helyi partnereket keressen Közép-Európában olyan programok megvalósítására, amelyek erősitik a civil társadalmat, a független médiát és a jogállamiságot, valamint biztosítják a demokratikus folyamatokban való részvételt és az állampolgári jogok érvényesülését.

Miért valósítják meg ezeket a programokat?

Az Egyesült Államok elkötelezett a demokrácia és az emberi jogok támogatása mellett, amelyek a szabadság, a jólét, a béke és a méltóság zálogai. Ezek a programok megerősítik a demokratikus intézményeket, a civil társadalmat, a független médiát és az emberek hangját a demokráciáikban.  Ezek a programok az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a részvétel, a befogadás, valamint az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának közös demokratikus értékeiben gyökereznek, amelyek mellett az Egyesült Államok és a közép-európai országok hivatalosan elkötelezték magukat az EBESZ-ben.

Mik ezen programok politikai céljai?

Ezt a finanszírozást az amerikai kongresszus kétpárti támogatásával ítélték oda, és nem kötődik semmilyen politikai párthoz sem az Egyesült Államokban, sem Magyarországon. A pénzeszközöket olyan helyi partnerek fogják kezelni, akik politikai hovatartozásra való tekintet nélkül felmérték, hogyan lehet a legjobban kezelni helyi kihívásokat Magyarországon. A program tartalmát a helyi partnerek dolgozzák ki.

Milyen típusú projekteket valósítanak meg?

A programok a demokratikus intézmények megerősítésén, a nők és a kiszolgáltatott csoportok döntéshozatali folyamatokban való részvételének növelésén, valamint a korrupcióellenes kezdeményezések támogatásán dolgozó helyi civil szervezeteket segítik; erősítik a független médiaszektor versenyképességét, pénzügyi függetlenségét és fenntarthatóságát; valamint segítik a civil szervezeteket a nyilvános átláthatóság megteremtésére irányuló erőfeszítéseik fokozásában és a feltörekvő civil szereplők támogatásában, különös tekintettel a fiatalok bevonására a jogállamiságot erősítő tevékenységekben.