Anyanyelvünk szeretete: Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2021

Pályázatot hirdet a Tinta Könyvkiadó a magyar közkönyvtárak és családi könyvtárak ellátása céljából színvonalas kiadványokkal és a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A könyvtárak nagy részében ugyanis csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók, amelyek mutatják a szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi tudás hatékony fejlesztésére.

A Tinta Könyvkiadó, a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója ezért pályázat formájában igyekszik segíteni mindenekelőtt a magyar közoktatásnak az anyanyelvünk mai állapotát leíró új szótárakkal.

Összesen harminchárom könyvre, szótárra lehet pályázni, köztük van a többi között a Szólások, közmondások eredete; a Jókai-enciklopédia, a Régi szavak szótára, a Hogyan mondták eleink? (újdonság), Angol–magyar műszaki kisszótár, Magyar–latin közmondásszótár, Négy anyanyelvi felmérő együtt, Szókincsbővítő könyvcsomag stb.

A Tinta Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig. A Kazinczy Ferenc könyvpályázaton intézmények (könyvtárak, alapítványok, oktatási intézmények, illetve fenntartójuk) és magánszemélyek vehetnek részt.

Egy pályázó 15 000–200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot. A Kazinczy Ferenc könyvpályázatra 2021. június 4-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázó (intézmény/magánszemély) a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül a pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a Tinta Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, legkésőbb június 11-ig elküldi a megrendelt kiadványokat a pályázónak, postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu és a www.tinta.hu honlapon. A pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről.