Az eddiginél határozottabban lép fel az Európai Bizottság a jogellenes online tartalmak ellen

A jogellenes online tartalmak terjedése aláássa a polgárok internetbe fektetett bizalmát és biztonsági fenyegetést jelent. Az Európai Bizottság ezért 2017 szeptemberében ígéretet tett arra, hogy figyelemmel kíséri a jogellenes tartalmak elleni fellépés terén tett előrehaladást, és értékelni fogja, szükség van-e további intézkedésekre az illegális tartalom gyors és proaktív felismerése és eltávolítása érdekében. Ennek keretében a Bizottság a mai napon több operatív intézkedést vázolt fel, amelyek a vállalatok és a tagállamok eddigi erőfeszítéseit hivatottak fokozni. (Illusztráció: easyservice.gr)
 
A bizottsági ajánlás az ágazati szereplőkkel közösen, különböző önkéntes kezdeményezések keretében végzett munkára épül. Célja, hogy az internet mentes legyen a jogellenes tartalmaktól. Bár előrelépés történt az európaiak online védelme terén, a platformoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket a jogellenes tartalmak gyorsabb és hatékonyabb eltávolítása érdekében, különösen a komoly biztonsági kockázatot jelentő terrorista tartalmakat illetően. A mai ajánlás a jogellenes tartalmak valamennyi formájára kiterjed, a terrorista tartalmaktól és a gyűlöletre és erőszakra való uszítástól kezdve a gyermekpornográfiát tartalmazó anyagokon át egészen a hamisított termékekig vagy a szerzői jogok megsértéséig.
 
Ajánlásában a Bizottság operatív intézkedéseket határoz meg a jogellenes online tartalmak gyorsabb és hatékonyabb felderítése és eltávolítása, a vállalkozások, a „megbízható bejelentők” és a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés megerősítése, valamint az átláthatóság és a polgárok számára nyújtott biztosítékok növelése érdekében. Ezek az intézkedések a jogellenes tartalom jellegétől függően eltérőek lehetnek, és az ajánlás arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy a jogellenes tartalom eltávolításakor az arányosság elvét kövessék.
 
A különösen veszélyes online terrorista tartalom visszaszorítása érdekében a Bizottság további javaslatokat tesz még konkrétabb rendelkezésekre. Egyebek között azt szorgalmazza, hogy az internetes vállalkozások általános szabályként a bejelentéstől számított egy órán belül távolítsák el a terrorista tartalmakat, és a bejelentéseken túlmenően proaktív intézkedéseket (pl. automatikus felderítés) is hajtsanak végre.
 
A Bizottság figyelemmel kíséri az ajánlás nyomán hozott intézkedéseket, és meghatározza, hogy szükség van-e további lépésekre, ideértve akár a jogalkotást is. Az ajánlás hatásainak nyomon követése érdekében a tagállamoknak és a vállalkozásoknak három hónapon belül megfelelő információkat kell szolgáltatniuk a terrorista tartalmakról, hat hónapon belül pedig az egyéb jogellenes tartalmakról. (A teljes közlemény itt olvasható.)