Az Európai Bizottság megerősíti a jogállamiságot szolgáló eszközöket

A 2014 óta levont tanulságokra és az idén április óta folytatott részletes konzultációkra építve, az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy intézkedik az európai jogállamiság további megerősítése végett. A múlt öt évben a Bizottságnak számos olyan kihívással kellett szembenéznie az Európai Unióban, amely veszélyes a jogállamiságra.

Az Európai Unió a jogállamiság iránti tiszteleten alapul. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a polgárok élhessenek az uniós jogszabályok által biztosított jogaikkal, a tagállamok pedig kölcsönös bizalommal viseltessenek egymás iránt. A témában készített és ma közzétett Euro-barométer felmérés eredménye azt mutatja, hogy az európai polgárok több mint négyötöde nagy jelentőséget tulajdonít a jogállamiság tiszteletben tartásának, és úgy véli, hogy ezen a területen javulást kell elérni.

A polgárok 89%-a szerint a jogállamiságot minden más uniós tagállamban is tiszteletben kell tartani. A Bizottság által ma kezdeményezett intézkedések három pillérbe rendeződnek: céljuk, hogy 1.) előmozdítsák a jogállamiság kultúrájának térnyerését, 2.) megelőzzék a jogállamisággal kapcsolatos problémák kialakulását, és 3.) hatásos választ adjanak azokra a helyzetekre, amikor sérül a jogállamiság.

Ugyancsak ma az Európai Bizottság úgy döntött, hogy következő szakaszába lépteti a Lengyelországgal szemben folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárást, azaz indokolással ellátott véleményt küld az országnak a lengyel bírákra vonatkozó új fegyelmi rendszerrel kapcsolatban. A Bizottság 2009. április 3-án indította el ezt a kötelezettségszegési eljárást azzal az indokkal, hogy az új fegyelmi rendszer aláássa a lengyel bírák függetlenségét, és nem biztosítja a bírák politikai befolyástól való védelméhez szükséges, az Európai Unió Bírósága által előírtaknak megfelelő garanciákat. A lengyel hatóságoknak két hónap áll a rendelkezésükre, hogy meghozzák az indokolással ellátott véleménynek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Ha Lengyelország nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság úgy dönthet, hogy az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet.
 
A jogállamiság megerősítéséről szóló teljes közlemény itt, a lengyel bírák védelméről szóló teljes kommüniké pedig itt olvasható.

Lengyel bírák védelme: