Az európai szolidaritás fontos eszköze az uniós globalizációs alap

Az Európai Bizottság ma közzétette jelentését az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) 2015. és 2016. évi teljesítményéről. A jelentésből újfent kiderül: az EGAA – a hatóköre és költségvetése által szabott kereteken belül – az európai szolidaritás egyik legfontosabb eszköze.
 
A megvizsgált időszakban, 2015–16-ban 19 500 álláskereső és 1251 foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatal részesült támogatásban az alap jóvoltából. Az állástalan munkavállalók közül 9072-en találtak új munkahelyet vagy folytatták önálló vállalkozóként a pályafutásukat egy év után, a végrehajtási időszak lezárultával. További 645-en oktatásban vagy képzésben részesültek a szóban forgó időszakban, hogy növeljék elhelyezkedési esélyeiket.

A tagállamok arról is beszámoltak, hogy az EGAA által nyújtott támogatásban és szolgáltatásokban részesülő munkavállalóknak a foglalkoztathatósága, általános élethelyzete és önbizalma is javult. Ez megfigyelhető volt azoknál is, akik a program elvégeztével nem találtak rögtön munkát.
Az idén tízéves Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap olyan konkrét intézkedések finanszírozására szolgál, amelyek az elbocsátott munkavállalóknak segítenek foglalkoztathatóságukat javításában és új álláslehetőségeket megtalálásában. A megalapítása óta eltelt évtizedben az alaphoz 147 kérelem érkezett be összesen mintegy 600 millió euró felhasználására, hozzávetőlegesen 137 600 munkavállaló és 2944 nem foglalkoztatott, illetve oktatásban és képzésben sem részesülő fiatal megsegítése céljából.
Az EU több mint 70 millió euróval járult hozzá az EGAA tevékenységéhez 2015–16-ban. A tagállamok ehhez további 48 millió eurót adtak hozzá. Ez idáig 11 tagország – Belgium, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország – tartott igényt EGAA-finanszírozásra.

 

Az egyenlő díjazás napja

Európában ma a nők átlagos órabére hatodával alacsonyabb a férfiakénál. Az egyenlő díjazás európai napja (az idén november 3.) azt az időpontot jelzi, amikortól a nők – férfi munkatársaikkal összehasonlítva – gyakorlatilag már nem kapnak fizetést a munkájukért: jelenleg ez az időszak az évből csaknem két hónapot tesz ki.
Az EU-ban a nők legalább olyan jól teljesítenek az oktatás területén, mint a férfiak, a munkaerőpiac azonban nem tükrözi ezt a tényt. Tavaly az EU-ban a nők nagyobb arányban (33%) szereztek felsőfokú végzettséget, mint a férfiak (29%), a nők általános foglalkoztatási aránya ugyanakkor 11,66 százalékponttal alacsonyabb a férfiakénál. Ráadásul az EU legnagyobb vállalatainak csúcsvezetői pozícióiban továbbra is kevés nőt találunk: a vállalati igazgatótanácsok elnökei közül csak minden 14. nő, a vezérigazgatókat tekintve pedig az arány még rosszabb: 20-ból mindössze egy.

Az Európai Bizottság élen kíván járni abban a küzdelemben, melynek célja, hogy ez a méltánytalan helyzet megszűnjék. Evégett

  • 2017. április 26-án jogalkotási javaslatot terjesztett elő a munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonatkozóan, amely nagyobb rugalmasságot és hatékonyabb védelmet hivatott biztosítani az anyák, apák és gondviselők számára;
  • a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről szóló szociális csúcstalálkozón (november 17-én) a Tanáccsal és a Parlamenttel közösen kihirdeti a szociális jogok európai pillérét, amely megerősíti az EU elkötelezettségét amellett, hogy biztosítsa polgárai számára a nemek közötti egyenlőséget;
  • november 20–21-én megrendezi éves alapjogi kollokviumát, amelynek résztvevői az idén a nőket megillető jogok kérdéskörét fogják majd megvitatni;
  • a következő hetekben előterjeszti a nemek közötti bérkülönbség megoldását célzó cselekvési tervét, hogy lendületet adjon a jelenlegi fellépésnek, és új intézkedéseket vezessen be.

A teljes közlemény itt olvasható.

Az Európai Bizottság „Állítsuk meg a nők elleni erőszakot!” nevű kampánya