Az ifjúság békét épít

Az ifjúság nemzetközi napja részeként rendeztek konferenciát ma az Egyesült Nemzetek Szervezete New York-központjában. Az eszmecsere fő üzenete „az ifjúság békét épít” volt. Tudósítónk a konferencián járt.

 

Az ENSZ által szervezett konferencia feladataként a szervezők azt tűzték ki, hogy az esemény tárgyalja meg, illetve foglalja össze az ifjúsági civil társadalom, a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete képviselőinek, szakértőinek segítségével mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a fiatalok hozzájárulhatnak a béke megteremtéséhez és fenntartásához. Ezért választották a szervezők az idei nemzetközi ifjúsági nap témájául és címéül is „az ifjúság békét épít” mottót.

António Guterres (az ENSZ Főtitkára) és Jayathma Wickramanayake (az ENSZ főtitkár ifjúsági megbízottja) 2017 International Youth Day

António Guterres, az ENSZ főtitkára és Jayathma Wickramanayake, a főtitkár ifjúsági megbízottja a nemzetközi ifjúsági napon.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2015-i 2250. számú állásfoglalásának elfogadása óta egyre többen ismerik el, hogy a konfliktusok megelőzésben és a béke fenntartásában a fiatalok fontos szerepet játszanak. Az idei nemzetközi ifjúsági nap eseményének megrendezésével a szervezők azt a célt tűzték ki, hogy bemutassák a fiatalok hozzájárulását a konfliktusmegelőzésben, valamint, hogy hangsúlyozzák a társadalmi igazságosságot, a béke fenntartásának fontosságát.

Egy másik, a tavaly elfogadott, a 2282.  BT-határozat azt hangsúlyozza, hogy a béke fenntartása az érdekelt felek közötti partnerséget feltételez. A partnerek között az ifjúsági szervezetek is érdekeltek. Ez az állásfoglalás megerősíti azt, hogy az ifjúságnak fontos szerepe van a konfliktusok megoldásában, és kulcsfontosságú jelentőségük van a békefenntartásban és a béketeremtő erőfeszítések eredményességében.

A konferencia szervezői hangsúlyozták, hogy a megvalósítható és a fenntartható fejlődés béke és biztonság nélkül nem valósítható meg. Az ifjúságpolitikai cselekvési program – amely politikai keretet és gyakorlati iránymutatásokat nyújt a fiatalok helyzetének javítására – szintén ösztönzi “az ifjúság aktív részvételét a béke és biztonság megőrzésében”.

António Guterres, az ENSZ főtitkára a konferencia részvevőinek küldött videóüzenetében hangsúlyozta: “A kormányoknak együtt kell működniük a fiatalokkal, hogy sikeresen elérjék a fenntartható fejlődés célkitűzéseit.” Majd hozzátette “döntő szerepet játszhatnak a konfliktusok megelőzésében és a fenntartható béke biztosításában”. A konferencia több előadója is ezt a tényt erősítette meg: a fiatalok szerepe kulcsfontosságú, hogy fenntartható béke legyen mindenütt a világon.

Jayathma Wickramanayake, az ENSZ-főtitkár Ifjúsági megbízottja szerint “a fiatalok felelőssége a béke fenntartása az egész világon.” Elmondta: “jelenleg 73 millió fiatal él a világon, akinek nincs munkája, több mint hatszázmilló törékeny egyensúlyú, vagy eleve konfliktusos környezetben, és több mint négyszázmilliónak nincs hozzáférése az alapvető egészségügyi ellátáshoz”. A Srí Lanka-i illetőségű megbízott hangsúlyozta “Elkötelezettek vagyunk a fiatalokért és a fiatalokkal történő együttműködésben.”

A konferencia nem titkolt célja az volt, hogy rámutasson: a fiatalok társadalmi befogadásának folyamata, beleértve a részvételt a döntéshozatalban, valamint a hozzáférést a jó minőségű oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz segíti a társadalmak aktív fejlődését. A konferencia leszögezte: a társadalmaknak lehetőséget kell teremteniük a fiatalok számára, hogy elérjék a céljaikat. Amikor a fiatalokat kizárják a politikai, gazdasági és társadalmi szférából és folyamatokból, ez kockázati tényező lehet az erőszak, illetve az erőszakos konfliktusok elterjedésében. A fiatalok társadalmi kirekesztésének felismerése, és megfelelő kezelése a béke fenntartásának előfeltétele.

A világ eddigi történelmében a jelenlegi fiatal generáció van a legnagyobb számban kitéve fegyveres konfliktusoknak. Számos országban a konfliktusok szenvedő alanyai legtöbbször a fiatalok, ezért a konferencia több előadója is azt hangsúlyozta, hogy alapvetően az ifjúság érdekeiket, szükségleteit kell figyelembe venni, leginkább a béke megteremtésében és fenntartásában.

A konferencia egyik résztvevője, Balogh Sándor, a Nemzetközi Roma Unió (International Romani Union / IRU) ENSZ-képviselője tudósítónknak ugyanezt emelte ki. Szerinte “a világ több országában a cigányok atrocitásoknak vannak kitéve. Ezeknek a megtámadott cigányoknak jnagy, ha nem a legnagyobb hányada a fiatalok köréből kerül ki. Ezért fontos az IRU számára, hogy egy ilyen ENSZ konferencián is képviselje a cigányság érdekeit, rámutasson arra, hogy a konfliktushelyzeteken, a munkanélküliségen kívül az egyik legnagyobb probléma a cigányság körében a szegénység, ebből következően a fiatalok relatív éhezése, az iskolázatlanság, a kellő szintű oktatás és egészségügyi ellátás hiánya. Ezen pedig segíteni kell, a problémákat fel kell vetni nemzetközi szinten, s meg kell találni a megfelelő megoldást a megoldásra. Ebben segíthet a többi között a mai konferencia is.”

António Guterres, az ENSZ főtitkára üzenetében minden érdekelthez szólt: “Csatlakozz hozzánk a fiatalok mozgósításában! Együtt, békés világot teremthetünk a következő generációk számára.”