Az újságíró archívumából: Hogyan viselkedjünk NATO-csúcstalálkozó idején?

A kelet-közép-európai országok NATO-felvételét követően meg kellett szoknunk, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete időről-időre a legmagasabb politikai és katonai szinten megvitatja a világhelyzetet, s ebből a rá háruló feladatokat. Az ilyen csúcstalálkozókat általában a tagországok fővárosában rendezik – az ebből következő összes kényelmetlenséggel. Húsz éve, 2002 novemberében Prágában jöttek össze a «fejesek», s a cseh belügyminisztérium egy tíz pontos listát állított össze a lakosság számára fontosnak ítélt tudnivalókról,  „különösen utcai randalírozások esetén”. Ezeket a Népszabadság november 15-i számában Farkas József György kivonatolta a legnagyobb példányszámú magyar napilap olvasóinak…

1. Kövesse a rendőrök utasításait!

A hivatalos felszólításokat ellenkezés nélkül hajtsa végre. Meglehet, hogy az ön személyes indokai fontosak, ám a rendőröknek nem áll módjukban az ön kérésének eleget tenni.

2. Iratait tartsa magánál!

Ellenőrizze, hogy önnél van-e a személyi igazolványa vagy más személyazonosító okmánya. Biztonsági okokból a Cseh Köztársaság rendőrsége felszólíthatja önt személyazonosságának igazolására.

3. Ügyeljen aktívan saját biztonságára!

Kerüljön minden áttekinthetetlen helyzetet, amikor egyértelmű, hogy felkeltheti a rendőrség és a rendezők figyelmét. Az ilyen helyeket haladéktalanul hagyja el! Ne tegye próbára a rendőrök türelmét, tartsa be az utasításaikat.

4. Legyen éber!

Tájékoztassa a rendőrséget mindenről, amit a tüntetők az összecsapásokban felhasználhatnának, pl. újonnan hozott kockakövek, állványzat, szemeteskukák stb.

5. A bámészkodás nem kockázatmentes!

Még ha ön passzív és korrekten viselkedik is, abban a pillanatban, amikor kitör a rombolás, a rendőrségnek be kell avatkoznia. Ha túl közel áll az erőszak gócpontjához, annak a felesleges kockázatnak teszi ki magát, hogy akarata ellenére belekerül a vandalizmus elleni akcióba. Segítse a rendőrséget azzal, hogy gyorsan elhagyja a veszélyes helyet. A saját biztonsága fontosabb a kíváncsiságnál!

A kiélezett konfliktusok fészkei nagyon gyorsan és váratlanul alakulhatnak ki. Bizonyos figyelmeztető jel lehet a feltűnően vagy eltérően öltözködő emberek csoportja, az elmaszkírozás (az arcot elrejtő maszk) is a közelgő incidens veszélyére figyelmeztethet. Kerülje ki ezeket a csoportokat. Ha a legnagyobb körültekintés ellenére sem sikerül a feszültség helyszíneit elkerülni, tartsa be a személyes biztonság alapszabályát: azonnal keressen az incidens helyszínéről kivezető utat, ne bámészkodjon! Nem filmforgatásról, hanem az ön személyének tényleges veszélyeztetettségéről van szó!

6. Csupán a saját kötelességét teljesítse!

Csak a nyilvánvalóan szükséghelyzetben lévő emberen segítsen. Ne vegye magára más személyek, pl. a rendőrök vagy a rendezők feladatainak teljesítését, és ne akarja fenntartani a rendet. Erre nincs felhatalmazása.

7. A passzív tolerancia jobb, mint a radikális személyekkel folytatott vita!

Az utcán ne hagyja magát egyoldalú érveléssel és dogmatikus jelszavakkal nem tervezett vitába berántani. A fanatikus, radikális és szélsőséges gondolkodású személyeket úgysem tudja semmiről sem meggyőzni. Az önnek kínált röplapokat minden megjegyzés nélkül vegye el, és folytassa útját. Ne bocsátkozzon beszélgetésbe a röplaposztóval, ne keresse a közterületen folyó vitákat – ez az ön biztonsága szempontjából a legjobb!

8. Tájékoztassa az önhöz közel állókat a terveiről!

Tudassa hozzátartozóival, hogy hozzávetőleg mit tervez, és hogyan akarja eltölteni a szabadidejét. Legyen figyelmes az önhöz közel állókkal, és ne okozzon nekik felesleges aggodalmat az ön biztonsága miatt.

9. Biztosítsa vagyonát a tolvajok és a vandálok ellen!

A nagy akciók mindig vonzzák a tolvajokat, csalókat, betörőket és a vandálokat. Legyen éppen ezért különösen körültekintő, és maximális mértékben biztosítsa saját vagyonát is. Amennyiben eltávozik a városból, gondolja át, hogy mit tehet a tippadók ellen, akik a rablás szándékával keresik fel az elhagyott lakásokat. Ne hívják fel a figyelmet távollétükre a redőnyök lehúzásával vagy a teli levélszekrénnyel. Megbízható személlyel beszélje meg a lakásának vagy gépkocsijának a felügyeletét és szükség esetén az ön értesítését.

Az üzletekből, éttermekből és vállalatokból célszerű eltávolítani mindent, ami megragadhatja a figyelmet (reklámtáblák a bejáratok felett, a kirakatokban, a járdákon). Abban az esetben, ha ténylegesen erőszakra, vandalizmusra vagy tömegpszichózisra kerülne sor, az üzletben történő tartózkodás veszélyes.

10. Korlátozza a Prágán belüli mozgását!

Fontosabb programjait (orvos, gyógyszertár, posta, hivatal) lehetőség szerint inkább más időpontra halassza el. A prágai forgalmat korlátozzák, a tömegközlekedésben valószínűleg nagyobb lesz a járatindítások közötti szünet. A Kongresszusi Palota körüli helyszínek megközelíthetősége és áteresztőképessége rosszabb lesz a megszokottnál.