Az újságíró archívumából: Kilenc magyart helyeztek előzetes őrizetbe Prágában

Prágában is állt a bál jó harmincnégy évvel ezelőtt, 1989 augusztusában. Nem az ottani nyugatnémet nagykövetségre menekült sok száz keletnémet miatt; mindenekelőtt belpolitikai okai voltak a csehszlovák ellenzék, a Charta 77 által szervezett tüntetéseknek, a rendőri erőszak miatt kirobbant zavargásoknak. A prágai eseményekről az akkor legnyitottabbnak számított országos napilap (az azonos címen manapság csak az interneten létezővel semminemű azonosságot sem mutató), a Magyar Hírlap munkatársai igyekeztek a lehető legrészletesebben beszámolni. A Magyar Hírlap Bánkuti András személyében fotoriportert is küldött Prágába. A nyitó képen: akcióban egy valamikor lánglelkű magyar fiatalember…

Forró a drót Budapest és Prága, a magyar külügyminisztérium konzuli főosztálya és csehszlovákiai nagykövetségünk között – kezdődött beszámolóm a Magyar Hírlapban. – Hétfőn a késő délutáni órákban a prágai Vencel téren lejátszódott drámai események sűrűjében, hivatásuk teljesítése közben – miként ez az azóta látott képekből és helyszíni beszámolókból feketén-fehéren kiviláglott – a csehszlovák hatóságok korántsem kesztyűs kézzel bántak a tüntetésről beszámolni szándékozó magyar újságírókkal, fotóriporterekkel, valamint magyar politikai mozgalmak aktíváival.

– Mi van most velük? A Magyar Hírlap érdeklődésére dr. Sáringer László, a Külügyminisztérium konzuli főosztályának helyettes vezetője elmondta:

–  Értesülésünk szerint kilenc magyar állampolgárt vettek előzetes őrizetbe –  tehát nem letartóztatásba –  a csehszlovák belügyi szervek. Ez a megfogalmazás kifejezetten rendőri intézkedésre utal, legfeljebb 48 óráig tarthat az őrizet. Az ügyész további két nappal meghosszabbíthatja, azután viszont vagy bíróság elé kell állítani, vagy ki kell utasítani az illetőket.

(Lapzártakor érkezett prágai MTI-jelentés úgy tudja: A csehszlovák közbiztonsági szervektől kapott hivatalos tájékoztatás szerint az ügyész a közrend súlyos megsértése miatt előzetes letartóztatásba helyezte azt a kilenc magyar állampolgárt, akit hétfőn vett őrizetbe a Vencel téri tüntetésen a rendőrség. A csehszlovák szervek tájékoztatták erről a magyar nagykövetséget.)

– Kikről van szó?

– A prágai jelentés kilenc nevet sorol föl: Bodó Gábor, Deutsch Tamás, Huber Pál, Herényi György, Kubinyi Gergely, Lantos István, Németh László, Pataki Gábor, Pesty László; Szeszák Zsoltról egyelőre nincs hivatalos információnk.

–  Jogos volt-e az őrizetbe vételük? Mivel gyanúsítják őket?

–  A közrend súlyos megsértésével, a csehszlovák rendőrségről szóló 1974. évi törvény 23. paragrafusa alapján Arról, hogy a kilencek – vagy tízek – mit csináltak, nincs értesülésünk, miután nagykövetségünk sem kapott eddig felvilágosítást. Az őrizetbe vétel jogosságáról vagy annak ellenkezőjéről csak akkor tudok bármit is mondani, ha a prágai magyar külképviselet tisztségviselőit hivatalosan tájékoztatják a csehszlovák szervek. Mindazonáltal fölkértem Taba Lajos főkonzulunkat: haladéktalanul kérje a csehszlovák illetékesektől, hogy személyes kapcsolatba léphessen állampolgárainkkal.

Erre egyébként a két ország közötti konzuli szerződés alapján joga is van. Most kaptam a hírt, hogy Pesty Lászlóval – idézem: egészségi okból kedden délután találkozhat.

Hadd emlékeztessek arra, hogy a magyar–csehszlovák konzuli egyezményben vállalt kötelesség a személyes szabadságától megfosztott idegen állampolgárról tájékoztatni a konzult. Az is nemzetközi előírás – a konzuli kapcsolatokról szóló 1963-i bécsi szerződés tartalmazza, s ennek Magyarország is, Csehszlovákia is aláírója –, hogy a fogadó ország hatóságai kötelesek felvilágosítani a szabadságában korlátozott külföldi állampolgárt arról az alapvető jogáról, amely szerint kapcsolatba léphet az érdekeit védő, képviselő konzullal.

–  Mit csinál most Taba Lajos főkonzul, akit nem tudtunk telefonon utolérni?

– Teljesíti konzuli kötelezettségeit a hatóságok előtt, állampolgáraink védelmében.

–  Volt-e a hétfő délutáni őrizetbe vételhez hasonló a magyar–csehszlovák kapcsolatokban?

–  Ismereteim szerint példa nélkül áll, nem emlékszem hasonlóra.

A csehszlovák külügyminisztérium konzuli főosztálya közölte a prágai magyar nagykövetséggel, hogy Huber Pált, Lantos Istvánt és Pesty Lászlót szerdán délután szabadlábra helyezik.

A csehszlovák hatóságok az MTI prágai tudósítójának értesülései szerint még tegnapelőtt éjszaka arról tájékoztatták a prágai magyar konzult, hogy „a magyar állampolgárok előállításakor azok nem sérültek meg, az egészségi állapotuk kielégítő”. Bánkuti András felvételének előterében egy valamikori lánglenkű magyar fiatal…

A csehszlovák rádió tegnap reggeli híradása szerint háromszázhúsz csehszlovák és ötven külföldi állampolgárt állítottak elő a késő estig elhúzódó prágai tüntetések során.

A budapesti Atlasz Biztosító Társaság felajánlotta, hogy amennyiben a csehszlovák hatóságok eljárást indítanak őrizetbe vett magyar állampolgárok ellen, kész gondoskodni jogvédelmükről.

Ezt kedden közölte az Atlasz budapesti képviselője a prágai magyar nagykövetséggel. Az Atlasz máris felkérte a csehszlovák főváros egyes számú ügyvédi munkaközösségében működő két ügyvédmegbízottját, hogy ha szükséges, járjanak el a magyar állampolgárok ügyében.

A Charta ’77 elnevezésű ellenzéki csehszlovák szervezet egyik szóvivője szerint a magyarok és a lengyelek jelenléte a tüntetésen visszafogottabbá tette a rendőrökét. „Megmentettek bennünket attól a kegyetlen fellépéstől, amelyet (a hatóságok) előre kilátásba helyeztek” – mondta Dana Němcová, a Reuter brit hírügynökségnek.

A keddi Rudé Právo a hétfői tüntetésekről tudósítva azt írta, hogy a megmozdulásokat a magyar fiatalok kezdeményezték a „Mi virágokkal jöttünk, nem tankkal” feliratú transzparens kibontásával. A lap tegnap éles hangú kommentárban külön is foglalkozott a hétfői prágai tüntetésekkel. A „csehszlovákiai és külföldi ellenséges erőknek” tulajdonította a megmozdulást, azt hangoztatva, hogy a demonstráció egy sor előkészületnek, annak a törekvésnek az eredménye, hogy az 1968. augusztusi események huszonegyedik évfordulója „államellenes konfrontációkra felhívó jelzés legyen”.

*

A Fiatal Demokraták Szövetsége, a Szabad Demokraták Szövetsége és a Munkás Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség az MTI-hez eljuttatott közös közleményében rámutat: a három szervezet azért küldött delegációt Prágába, az 1968-i intervenció emléknapjára, hogy a Vencel téri megemlékezéseken szolidaritásukról biztosítsák a tüntetőket. Augusztus 20-án a határ csehszlovákiai oldalán megakadályozták a Fidesz két képviselőjének, Kakukk Györgynek és Pelle Andreának a beutazását. Hasonlóképpen járt az SZDSZ három tagja, Hodosán Róza, Rajk László és Vargha János is. Később Brno közelében tömegesen akadályozták meg a továbbutazásban a Fidesz és a Munkás Szolidaritás küldötteit.

Többüket Brnóban egész éjszaka rendőrségi fogdában tartották, minden magyarázat nélkül.

Augusztus 21-én Prágában, a Vencel téren brutálisan bántalmazták, és azután letartóztatták Németh László Ákost, Deutsch Tamást és Pesty Lászlót, a Fidesz tagjait, valamint Kerényi Györgyöt, a Munkás Szolidaritás képviselőjét.

A három szervezet nemcsak a tagjait ért jogtalanságok és bántalmazások miatt tiltakozik, hanem a fokozott hatósági agresszivitás miatt is. Meggyőződésük, hogy a hatósági önkény nem képes megakadályozni szolidaritásuk kifejezését.

Ülősztrájk Csehszlovákia budapesti nagykövetsége előtt

Ülő- és éhségsztrájkot kezdtek kedden délután Csehszlovákia budapesti. nagykövetsége előtt Wachsler Tamás és Mécs Mónika, a Fidesz aktivistái, valamint Lovas Zoltán, a Magyar Hírlap újságírója – így követelve a Prágában hétfőn őrizetbe vett magyar állampolgárok szabadon bocsátását. Az akcióhoz többen csatlakoztak.

A Sajtószakszervezet vezetősége felháborodottan tiltakozik amiatt, hogy magyar újságírókat, fotóriportereket, a tévéhíradó munkatársait, akik tudósítói feladatuknak kívántak eleget tenni, munkavégzésükben akadályozták, személyiségi jogaikban megsértették, amikor a prágai hatóságok őrizetbe vették őket. A szakszervezet vezetősége követeli azonnali szabadon bocsátásukat és teljes erkölcsi, anyagi kártérítésüket.

Külföldön is elítélik a rendőri beavatkozást

(ANSA) Az olasz kormány kemény hangú tiltakozó jegyzéket juttatott el a csehszlovák illetékesekhez amiatt, hogy a rendőrök hétfőn bántalmaztak két olasz újságírót a Vencel téren.

Alois Mock osztrák külügyminiszter elítélte a csehszlovák biztonsági erők hétfői prágai agresszív fellépését a tüntetők és az újságírók ellen. Keddi sajtónyilatkozatában megbélyegezte a külföldi újságírók, köztük az osztrák televízió forgatócsoportjának súlyos akadályoztatását.

(Reuter) Az Egyesült Államok reméli, hogy Csehszlovákia csatlakozni fog más, keleti tömbbeli országokhoz, és nagyobb türelmet fog tanúsítani a szólás- és gyülekezési szabadság megnyilvánulásaival kapcsolatban, összhangban a helsinki kötelezettségvállalásokkal hangoztatta még hétfőn Richard Boucher, az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Szavai azelőtt hangzottak el, hogy részletes jelentések érkeztek a prágai tüntetések méreteiről és a rendőrség erőszakos fellépéséről.