Az újságíró archívumából: köpenicki kapitányból kormányfő

Éppen harminc évvel ezelőtt jelent meg az akkor hiteles és nagy példányszámú újságként működött Magyar Hírlapban a tudósítás, amely szerint jogállamot ígér a Német Demokratikus Köztársaság új miniszterelnöke, a napjainkban 91. esztendejében járó Hans Modrow. (A nyitó kép 1986-ban készült a drezdai VEB Robotron Elektronik gyárban tett látogatáson: Modrow (balról a második) a kiemelkedően nagy hatalmú oktatási miniszter asszonnyal, Margot Honeckerrel (középütt), Erich Honecker államfő feleségével. Képjog: IMAGO)

Köpenicki kapitány – mondták a berliniek Modrow-ról, amikor az egykori birodalmi fővárost, Kelet- és Nyugat-Berlint elválasztó falat Ulrichték – jóformán egyik napról a másikra – 1961. augusztusban fölhúzták, hogy attól kezdve 28 éven át fizikailag is elválassza egymástól Berlin két felét. Hans Modrow-t néhány héttel később megválasztották a kormányzó párt Köpenick kerületi első titkárának. Éppúgy tagja volt a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP) kemény magjának évtizedeken át, mint a vele együtt hatalmon volt társai. Néhány évvel később még följebb lépett a párt-ranglétrán, központi bizottsági tagságot kapott, a kezében összpontosult a sajtóirányítás, majd kinevezték (megválasztották?) a szász tartományi székhely, Drezda NSZEP-bizottsága első titkárának. Tizenhat évig „uralkodott” az Elba menti nagyvárosban, és amikor 1989 őszén elkezdődtek az elégedetlenségi megmozdulások, Modrow végleg megutáltatta magát. Utasítására jó 1300 drezdait tartóztatott le a rendőrség, miután az első titkár elvtárs titkos terveket dolgozott/dolgoztatott ki a lakosság elégedetlenségi mozgalmának a „kezelésére”. Egy hónappal később már újra Berlinben van dolga: az NDK „örökös” miniszterelnöke, Willi Stoph utóda lett – igaz, alig fél évig. És milyen a sors?! Tíz évvel később beülhetett az Európai Parlamentbe…

Modrow (akkor még senki sem gondolta) pünkösdi királyságának (miniszterelnöki országlásának) kezdetéről a Magyar Hírlap 1989. november 18-i számában megjelent beszámolóm itt olvasható:

Az NDK demokratikus megújulásának nagy napjaként vonult be 1989. november 17-e az ország történetébe dr. Hans Modrow miniszterelnök széles körű társadalmi, politikai és gazdasági reformokat jelentett be a Népi Kamara reggel kezdődött ülésén. A legmegdöbbentőbb megállapítása: az NDK új kormánya nincs abban a helyzetben, hogy elkészíthesse az ország 1990. évi költségvetését, mert az előző kabinet által közzétett összes adatot felül kell vizsgálni a kézenfekvő es bújtatott hamisítások miatt.

Modrow bemutatta az új kabinetjét is, amely az eddigi 44-ről 28 tagúra csökkent: 11 miniszter nem a kommunista párt tagja. Megszűnt jó néhány minisztérium, köztük az állambiztonsági. (Létrehozták viszont a Nemzetbiztonsági Hivatalt).

Sokak űzettek ki tegnap az NDK törvényhozásából és államtanácsából Köztük van Erich Honecker és felesége. A törvény-hozás messzemenően egyetértett az NSZEP javaslatával, hogy fosszák meg képviselői mandátumától Horst Sindermannt, a Népi Kamara volt elnökét, Willi Stoph ex-kormányfőt, Werner Krolikowskit, a PB volt tagját, az NSZEP volt főideológusát, Kurt Hagert és a szakszervezetek leváltott elnökét, Harry Tischt.

Kétórás beszédében Modrow miniszterelnök véglegesen leszámolt a Honecker-korszakkal és alapvető demokratikus változásokat Jelentett be. Kormánynyilatkozatában kíméletlen nyíltsággal fogalmazott: a népgazdasági tervek mérlegeit meghamisították, a dolgozókat részben irreális célokért versenyeztették. A folyamatosan fölvett nyugati hitelek súlyosan megterhelték a pénzügyi költségvetést, a belső piacot és a beruházási lehetőségeket károsan visszavetették. A sajtónak nem állt lehetőségében fölfedni ezeket az állapotokat, mert az újságírókat megszépített, meghamisított, manipulált, elemzésre alkalmatlan adatokkal megtévesztették. Modrow leszögezte, az állampolgárnak joga van megkövetelni a tisztességet, becsületességet azoktól, akik bizalmából az államot vezetik.

A reformokról röviden: privatizálás, szociális piacgazdaság. Az újra magánkézbe adandó kisüzemek számára olyan körülményeket kell teremteni, hogy nagymértékben hozzájárulhassanak a fogyasztási javak előállításához, a kereslet kielégítéséhez

A jogállamiság megteremtéséről elmondta: az állampolgárnak mindaz jogában áll, ami nem tiltott, az állam számára viszont csak az, ami a jogrend szerint megengedhető.

Kormánynyilatkozatában az NDK új miniszterelnöke hangoztatta országa hűségét a Varsói Szerződéshez. A Németország újraegyesítéséről lábrakelt spekulációkat azonban egyértelműen elvetette.