Az újságíró archívumából: mennyi egymillió?

Volt idő kis hazánkban, amikor tízmillió magyar egymillió forintról legföljebb álmodott, amikor e “tengernyi pénz” az abszolút és hosszú távú jólét ígérete volt. És volt idő kis hazánkban, amikor egy ifjú újságíró-gyakornok megpróbálta találomra kiválasztott példákkal bemutatni: mennyi egymillió, vagy éppenséggel egymilliomod. Rég volt, talán igaz sem volt: 1961. január 25-én; megjelent a Győr-Sopron megyei napilapban. (Nyitó illusztráció: egymillió pengős bankjegy 1945 novemberéből.)

Egymillió! Bűvös szám! Egy egyes és hat nulla. Minden ember álma, ha pénzről van szó! Ezrek vesztettek rajta, mert raboltak, öltek, csaltak érte, ezrek haltak meg, mert valakinek egymillióval több kellett volna. Egymillió…forint…év…ember…kilométer… gramm… Hatalmas és felmérhetetlen, de ugyanakkor kicsi és láthatatlan az egymillió. „Csak” attól függ, hogy mit írunk vagy mondunk utána: fényévet vagy millimikront – forintot vagy csak egy képzőt: OD. Millió… milliomOD.

Mennyi például egymillió Lépés? Kovács János a győri Vagongyárban dolgozik, a vagonszereldében, lakatos. A lakásától a műhelyig körülbelül 1700 lépést tesz meg oda, ugyanennyit vissza. Ez naponta 3400 lépésnek felel meg. Egy lépés hosszúsága 75 centiméter. Hova jutna el Kovács János egy év alatt, amikor 295 napot dolgozik? Egy kis gyors számolás: 3400×70×295 . . . ez egyenlő 75 225 000 centiméterrel, ami 752,25 kilométer. Ez tehát egymillió lépés! Ennyit jár Kovács János egy évben a munkahelyéig, illetve onnan haza. Az idén, január 10-én volt 22 éve annak, hogy először belépett a Vagongyárba. Hány kilométert tett meg ennyi idő alatt? Majdnem 16 550-et! Azt a vasúti kocsit pedig, amin Kovács János legutóbb dolgozott, Egyiptomba szállítják. Kairó körülbelül két és félezer kilométer tőlünk.

Kovács János tehát már háromszor elmehetett volna Kairóba, és még mindig van ezer kilométere! Ugye, nem is olyan elrettentő távolságok?

Hány évig dolgozik ugyanez az ember egymillió forintért, ha átlagkeresete havonta 2000 forint? Egy évben 24 ezer forintot keres, negyven év alatt 960 000 forintot visz haza a családjának. Negyven évi munkával sem kereste meg az egymillió forintot! Ugye, sok az egymillió forint? Csoda-e hát, ha az a szerencsés lottózó, aki nemrég másfél milliót nyert, még nem tudta elkölteni a pénzét? Mert ha feltételezzük, hogy felesége és két 18 éves gyermeke is van, és azoknak is vett egy bebútorozott öröklakást, ruhákat, autót és mindent, ami szem-szájnak ingere, még maradt legalább két-háromszázezer forintja. Mert számoljunk csak: egy OTP öröklakás 250 ezer forint, egy Moszkvics 70 ezer, konyha- és két szobabútor 33 ezer forint, könyvek, ruha, cipő, televízió, rádió, csillár… Nem érdemes másfél milliót nyerni, mert az embernek belefájdul a feje a gondolkozásba: mire költse? (Vagy akad, aki másként vélekedik?)

Hány betű van egy 400 oldalas könyvben. Egy oldalon 40 sor, egy sorban hatvan betű van – egy oldalon tehát 2400 betű található. Négyszáz oldalra 400×2400, azaz 960 000 betűt nyomtattak. Még ez sincs egymillió!

Az előbbi példákból az tűnik ki, hogy sok az egymillió. De előfordul, hogy az egymillió kilométer is kicsi távolság. méretarányok és távolságok a Naprendszerben… A Napról a fény nyolc és fél perc alatt jut a Földre.

A Naprendszer méretarányait, távolságviszonyait szemléletesen mutatja a rendszer egymilliárdszorosan kicsinyített modellje. Ebben a kicsinyítésben egymillió kilométernek egy méter felel meg. A Napot ez esetben egy 1,4 méter átmérőjű fénylő gömbbel ábrázolhatjuk. Körülötte keringenek a bolygók. A Mercur például borsónagyságú, a „Naptól” 58 méter távolságban keringő gömböcske lenne, a Föld 7 milliméter átmérőjű, de már 149 méter távolságban táncoló megtermett „borsószem” a Naprendszerben… A közismert szalagos Saturnus kókuszdió nagyságú lenne, és 1400 méter távolságban a Naptól! Földi, tehát általunk ismert mértékkel még csak felmérni is alig lehet e nagy tá volságokat. És hány Naprendszer van még a Világegyetemben!?

A Földhöz legközelebb álló csillag a Proxima Centauri, mindössze 4,3 fényévnyire van Makotabedögétől. Egy fényév 9 460 000 000 000 kilométer (9,46 billió!). Ha a tanácsháza elől kilőnének egy rakétát, ami 11 kilométeres másodpercenkénti sebességgel repülne, akkor a Proxima Centaurira 369 800 090 000 másodperc alatt jutna el. Egy napban 86 400 másodperc van. Ehhez képest egymillió másodperc vagy egy millió kilométer bizony nagyon kevés!

Érdekesek a kis méretek is. A parányi testeket, mint például a bacillusokat, baktériumokat, a sejteket, az atommagot vagy az elektront millimikronban mérik a tudósok. Egy millimikron a milliméter egymilliomod része. Az emberi vér vörös festékét termelő ostyabacillus 750 millimikron átmérőjű. A szénatom 0,15, az atommag 0,000 01, az elektron pedig csak 0,000 001 millimikron!

Mennyi egymillió? Sok? Kevés? Pontos választ adni erre nagyon nehéz, és nem is lenne igaz. Relatív ez, mint sok minden más a Földön. De ha a szorgalmas munkával megteremtődik egymillió, meg kell becsülni, mert azért emberi szemmel nézve mégis: sok!