Az újságíró archívumából: Órákkal a páneurópai piknik előtt – közlemény, avagy felhívás keringőre

Ma már akár teljes bizonyossággal írható, hogy a különféle magyar hivatalos közlemények (mint például a határőrségé is) sorok közé bujtatott tájékoztatásként, eligazításként szolgáltak a legérdekeltebbeknek, azoknak a keletnémet ezreknek, akik Budán, a Balaton mellett, az ország nyugati szögletében várakoztak a legmegfelelőbb pillanatra, arra, hogy meggyőződésük szerint előbb-utóbb mégis csak megnyílik előttük a magyar–osztrák határ. (A nyitó képeken az MTI Foto és a journal21.ch archív felvételei a sopronpusztai határkapu-nyitásról.)

A BM Határőrség közleménye 1989. augusztus 19-én jelent meg, jóformán órákkal azelőtt, hogy megkezdődött Habsburg Ottó kezdeményezésére a Páneruópai Piknik Sopron közelében. Íme  az 1989. augusztus 18-án kiadott közlemény, amelyet a másnapi lapok közöltek: „Augusztus 19-én és 20-án Sop­ron térségében, a magyar–osztrák államhatáron kerül sor a Pán­európai Piknik elnevezésű ren­dezvényre. A rendezőknek a tömegtájékoztatási eszközökben kö­zölt nyilatkozatai a páneurópai találkozó időszakában történő ha­tárátlépések módját illetően fél­reérthetőek, ugyanis alkalmilag nyitott, sőt teljesen nyitott ha­tárról szólnak….

A BM Határőrség szükségesnek látja, hogy maxi­mális segítőkészséggel előmoz­dítsa a rendezvény sikerét, Sopronpusztán például ideiglenes ha­tárátkelőhelyet létesít a rendezők és a delegátusok számára, de ezen időszakban is be kell tartani a törvényeket és a nemzet­közi egyezményeket, tehát mind az állandó, mind az ideiglenes határátkelőhelyeken csak azok léphetnek át, akik megfelelő ér­vényes úti okmányokkal, jogo­sultsággal rendelkeznek. (MTI)”

*

A Magyar Hírlap munkatársa jelentette: Pozsgay Imre és Habsburg Ottó is részt vesz a Magyar Demokrata Fórum e hét végi akcióján a ma­gyar–osztrák határon még meg­lévő vasfüggöny eltávolításában. A „függönybontásra” Mörbisch/Fertőmeggyes és Sopron térségé­ben kerül sor – jelentette be a Páneurópai Mozgalom, amely megalakulása óta síkraszáll az egységes és határok nélküli Euró­páért.

***

Angela Merkel német kancellár asszony videóüzenete a 30 évvel ezelőtti páneurópai piknik alkalmából. Tessék kattintani!