Az újságíró (íratlan) archívumából – Lenin Indiában

Oroszországban még számos helyen megtalálhatók az 1917. októberi (naptárunk szerint novemberi) bolsevik forradalom vezetőjének szobrai, a volt szovjet birodalom más utódállamaiban már kevésbé, az egykori testvérországokban – mint Magyarország is – a rendszerváltás után eltűntek, jobb esetben szoborparkokban idézik fel a múltat. Más a helyzet Indiában. (A nyitó képen a lenines delhi park.)

A dél-ázsiai szubkontinens nagyhatalma bőven tulajdonol ilyen emlékeket, elsősorban természetesen saját történelméből kiindulva. Mahatma Gandhi és Dzsavaharlal Nehru alakján kívül a függetlenségi harc számos hőse emlékezteti a járókelőket a dicső múltra; a történelem – és a térplasztika – a brit gyarmati idők személyiségeit is felidézi; elegendő Viktória angol királynőre utalnunk. A modern idők külföldi politikusai közül megörökítették Nelson Mandela, Martin Luther King, Václav Havel, sőt a Dalai Láma alakját is.

De hogyan került közéjük Lenin, akinek bronzszobra a delhi Nehru-parkot ékesíti? Még a Szovjetunió szétesése előtt, 1987-ben az akkori szovjet miniszterelnök, Nyikolaj Rizskov adta át a baráti indiai népnek, Radzsiv Gandhi kormányfő jelenlétében, az októberi forradalom 70. évfordulójának előestéjén. És mivel a kapcsolatok a szovjetország 1991-i megszűnését követően is harmonikusak maradtak – sőt az utóbbi hónapokban kifejezetten erősödtek –, az emlékmű léte nem forog veszélyben. Ráadásul a fővároson kívül Kolkata (korábbi nevén Kalkutta) és Vidzsajvádá is büszkélkedhet Vlagyimir Iljics egy-egy szobrával.

Természetesen Indiában is tevékenykednek olyan erők, amelyek emlékeztetik a polgárokat az orosz történelem eme alakjának negatív hagyatékára. A lakosság milliós tömegeit azonban nem foglalkoztatja, hogy mi az elítélendő Lenin működésében, sokkal inkább törődnek a napi megélhetési gondjakkal. A delhi park látogatói általában középosztálybeli emberek, főleg fiatalok, akik nappal sportolni járnak a lombok alá, éjjel pedig a népszaporulat aktuális teendőit igyekeznek megoldani… A nyári tikkasztó hőségben besomfordálnak még az árnyas területre a szentnek tartott tehenek is, amik itt még találnak füvet a locsolás nyomán…

A független India első miniszterelnökének nevét őrző parkban a piknikező családok gyerekei néha megkérdezik szüleiket: ha nem Nehru, akkor ki ez a szépen lépő bácsi a vörös márvány talapzaton? Miután a felnőttek 99 százalékának nincsenek bővebb információi hősünkről, állítólag kitalálták, hogy ő – Johnny Walker, az Indiában is kedvelt whisky névadója…