Bajban a Föld, az emberiség – természetvédelemre is taníthat a színház

A WWF Magyarország (a World Wide Fund for Nature –> Természetvédelmi Világalap nemzetközi alapítvány) a Káva Színházzal és a Dráma a Nevelésért Alapítvánnyal közösen egyedülálló, szemléletformálást célzó színházi nevelési programot dolgozott ki középiskolások számára. A programok részvevői egyben a cselekmény szereplői is. (Képek: Szabó R. János.)

A színház és a természetvédelem látszólag két teljesen eltérő terület, ám ha az előadás a nézők bevonására épít, akkor bármilyen téma közel hozható a részvevőkhöz. Miközben valaki beleéli magát egy szerepbe, megérti az adott szituációt, saját stratégiát dolgoz ki egy helyzet megoldására és érzékeny lesz bizonyos problémák iránt.

Ehhez az eszközhöz nyúlt az éppen az idén 30 éves WWF Magyarország civil természetvédelmi szervezet, amikor a Kávával közösen kidolgozta az idén ősszel kezdődő színházi nevelési programját, melynek egyik fő célja a fiatalok szemléletformálása és fogékonyságának fölkeltése a környezettudatosság, a fenntarthatóság és a természetvédelem iránt. Tanteremben és színházi stúdiótérben egyaránt játszható olyan színházi nevelési előadást valósítottak meg, ami a színház eszköztárával és a jelenetekhez kapcsolódó beszélgetésekkel, játékokkal a fiatalokat dilemmák elé állítva hívja fel a figyelmet a környezeti kihívásokra. Ilyenek a többi között a klímaváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése. A diákok az előadás közben részvevőként megélt tapasztalatokkal később tantermi foglalkozáson, a WWF Magyarország munkatársainak segítségével foglalkozhatnak – valós környezeti kérdések megvitatás által.

A klímaválság és a természeti környezet pusztulása rendkívül életbevágó gondok, amiket már most is érzünk, és meg fogják határozni a mai fiatalok jövőjét: az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület az idén augusztusban közzétett jelentésében kimondja: a klímaváltozás szerfölött gyors ütemű; légkörünk gyorsabban melegszik, mint ahogy azt sokáig gondoltuk.

Emellett pedig az emberi tevékenység következtében döbbenetes mértékben pusztul a természetes élővilág: a WWF 2020-i Élő Bolygó Jelentése szerint az 1970–2016 közötti időszakban a gerinces fajok szaporulata átlagosan 68%-kal volt kevesebb; 300 év alatt a globális vizesélőhelyek mintegy 90%-a eltűnt, a megfigyelt édesvízi populációk pedig átlagosan 84%-kal lettek kisebbek.

A Vakfolt című előadás 50 évet sűrít másfél órába, hogy e változások drámaisága és a döntés pillanata, így a jelenkor felelőssége is láthatóvá váljék. A történet egy kitalált növény, a mirnó túlhasználása közben bekövetkező társadalmi és környezeti változásokat, érdekellentéteket, erkölcsi döntéseket mutatja be és vitatja meg a részvevőkkel, állasfoglalásra késztetve őket, szerepben és azon kívül is. A színházi játékban azok a dilemmákat elemzik, amelyek az ember és a természet együttéléséből adódnak, a résztvevők pedig mérlegelik döntéseik következményeit.

A színház és a dráma ereje képes arra, hogy a játék egyfajta „védőoltásként” működjék. Amit ilyen módon közösen megtapasztalunk, arra hosszú időn át emlékszünk, és akár a cselekedeteinkre is hatással lehet – mondta Takács Gábor, a Káva művészeti vezetője.

A kezdeményezés a WWF Magyarország által szorgalmazott, sikeres adománygyűjtési akció után valósulhatott meg: az előadás megalkotására és az első néhány foglalkozásra az anyagi forrást a Jó Ügyekért közösségi adománygyűjtéssel teremtették elő.

Az előadás alkotói: színész-drámatanárok: Bori Viktor, Boznánszky Anna, Kovács Gergő. Író-dramaturg: Fabacsovics Lili. Látvány: Komesz Borbála, Zubor Kata. Rendező: Szivák-Tóth Viktor.