Bajok vannak a kutatási és fejlesztési pénzek hasznosításával

Bár az utóbbi néhány évben jó néhány száz milliárd forint támogatás jutott kutatásra, fejlesztésre és innovációra Magyarországon, a fő profiljukként valamilyen kutatási tevékenységet megjelölő vállalkozások pénzügyi eredményeiben viszont ennek nincs nyoma – állítja Hantos Zoltán, az Opten céginformációs szolgáltató vezető munkatársa.

Tudományos kutatással, fejlesztéssel foglalkozó cégek Magyarországon

 év

 működő   cégek

 száma

 alkalmazotti  létszám

 nettó  árbevétel  (ezer Ft)

 felszámolások  aránya (%)

 végelszámolások  aránya (%)

CFI (%)

 2014

 4272

 14 372

 274 497 200

 0,66

 2,01

 8,08

2015

4253

15 132

340 008 817

0,66

2,14

8,61

2016

4253

15 599

305 013 568

0,71

2,42

9,76

 

A kutatással foglalkozó hazai vállalkozások árbevétele a 2014-i 274 milliárd forintról, 2015-ben 340 milliárd forintra ugrott ugyan, viszont 2016-ban 305 milliárd forintra csökkent. Ezzel párhuzamosan a működő vállalkozások száma 19-cel csökkent 2014–15-ben. Jó hír viszont, hogy az alkalmazotti létszám ezzel ellentétben mindhárom évben nőtt a megelőző évhez képest. A szektor cégfluktuációs indexe (CFI), amely az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát méri az időszak elején rendben működőkéhez, az országos átlagnál (10–11%) némileg alacsonyabb, bár növekvő tendenciát mutat. (2014: 8,08%, 2015: 8,61%, 2016: 9,76%). A megkezdődött felszámolási eljárások aránya, ugyanakkor rendkívül alacsony (1% alatti), a végelszámolási eljárásoké szintén csekély, végig 2,5% alatt maradt a vizsgált 3 éves időszakban.

Természettudományi, műszaki kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégek Magyarországon

év

működő cégek száma

alkalmazotti létszám

nettó árbevétel (ezer Ft)

CFI (%)

2014

3043

11 710

233 020 355

7,99

2015

3077

12 450

286 010 539

9,68

2016

3104

12 915

255 294 064

10,66

 

Társadalomtudományi és humán kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégek Magyarországon

év

működő cégek száma

alkalmazotti létszám

nettó árbevétel (ezer Ft)

CFI (%)

2014

1229

2662

41 476 845

8,30

2015

1176

2682

53 998 278

5,78

2016

1149

2684

49 719 504

7,31

 

A vizsgált cégek csaknem háromnegyede természettudományi és műszaki kutatással foglakozik, a többi 27,02% a társadalomtudományi és humán kutatást végző vállalkozás. Árbevétel tekintetében a természettudományi és műszaki kutatással foglakozók adják az összes árbevétel 83,69%-át és az alkalmazotti létszám 82,79%-át. Ehhez képest a humán területen kutató cégek teljesítménye elenyésző. A CFI-index a reálterületen kutató cégek esetében az országos átlag közelében alakult, 2016-ban 10,66%-on állt, a humán területen jóval ez alatti (7,31%)   

A kutató cégek jórészt a mikro- és kisvállalkozások köréből kerülnek ki. A 100 millió forint árbevételt el nem érők adják a működő vállalkozások 66,96%-át. Részesedésük a szektor össz-árbevételéből 2016-ban csak 8,81%, miközben az összes alkalmazotti létszám 27,41%-val rendelkeznek. A 100–1000 millió forint közötti árbevételű vállalkozások száma tavaly 260 volt; ők összesen 84 milliárd árbevétellel a szektor teljesítményének 27,65%-át adták, a dolgozó létszám tekintetében részesedésük 26,20%-ra rúgott. Tavaly 45 olyan kutató cég működött, melynek nettó árbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. Ők adják a szektor összárbevételének 63,52 és az alkalmazotti létszám 43,77%-át.

A cégek működését vizsgálva megállapítható a közép-magyarországi régió nyomasztó túlsúlya. A vizsgált cégek 60,47%-a működik a fővárosban és Pest megyében. A központi térségben keletkezik az ágazat bevételeinek több mint 81,1%-ka. A központi régió után következik a dél-alföldi régió, a többi messze lemaradt.

A tudományos kutatással, fejlesztéssel foglalkozó cégek teljesítménye régiós bontásban (2016)

régiók

működő cégek száma

alkalmazotti létszám

nettó árbevétel (ezer Ft)

közép-magyarországi régió

2 572

11 422

247 565 561

nyugat-dunántúli régió

207

563

10 404 922

közép-dunántúli régió

262

785

7 491 047

dél-dunántúli régió

253

449

6 695 306

észak-magyarországi régió

253

425

5 444 495

észak-alföldi régió

346

493

8 784 562

dél-alföldi régió

360

1462

18 627 675

 
A kutatásra fordított hazai és uniós támogatások jó része nem ezeknél a cégeknél csapódik le, ugyanis a támogatásoknak nem feltétele, hogy a pályázó fő tevékenysége valamilyen kutatási tevékenység legyen. Emellett pedig tetemes források jutottak az akadémiai és az egyetemi kutató intézeteknek is. A fő tevékenységként kutatással foglalkozó vállalkozások, a multinacionális nagyvállalatok kutatási részlegei, valamint az állami és egyetemi kutatóhelyek mellett a hazai innováció motorjai. Gazdasági eredményeik jól mutatják, hogy a kutatásra, fejlesztésre költött támogatásoknak még mindig van helye.