Csaknem negyedével csökkent az EU károsanyag-kibocsátása

A legújabb uniós éghajlat-politikai eredményjelentés szerint az üvegházhatású gázok kibocsátása 23%-kal csökkent 1990–2016 között az Európai Unióban. Ugyanebben az időszakban az EU gazdasági növekedése 53 százalékos volt.
 

A „Két évvel Párizs után – az EU éghajlat-politikai kötelezettségvállalásainak teljesítésében elért előrehaladás” című jelentésből kiderül, hogy a gazdasági növekedésnek az utóbbi időben tapasztalható felgyorsulása ellenére az EU jó úton halad afelé, hogy teljesítse az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésében 2020-ra kitűzött célját. Tavaly az unióban 0,7%-kal mérséklődött az üvegházhatású gázok kibocsátása, miközben az uniós GDP 1,9%-kal bővült. Az EU egyike azoknak a gazdasági nagyhatalmaknak, amelyeknek a területén a legalacsonyabb az egy személyre jutó károsanyag-kibocsátás. Hatalmas eredmény az is, hogy az unióban folyamatosan csökken az egységnyi GDP-re vetített kibocsátás mennyisége.(A teljes közlemény itt olvasható angolul.)

Két évvel Párizs után – az EU éghajlat-politikai kötelezettségvállalásainak teljesítése terén elért előrehaladás

 

Vallási vezetők eszmecseréje az értékalapú és hatékony unióról

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke volt a házigazdája az európai vallási vezetők ma megtartott éves találkozójának, amelyen Mairead McGuinness, az Európai Parlament alelnöke is részt vett. Az eszmecsere a Lisszaboni Szerződésben előirányzott, az egyházakkal, vallási szervezetekkel vagy közösségekkel és világnézeti szervezetekkel folytatott rendszeres párbeszéd része.

Az idei magas szintű ülés része az Európa jövőjéről szóló vitafolyamatnak, amelyet Jean-Claude Juncker elnök kezdeményezett március 1-jén. Akkor terjesztette elő a Bizottság a kontinens jövőjéről szóló fehér könyvet, felvázolva, milyen lehetséges irányvonalakat követhet Európa a jövőben.
A ma megtartott elmélyült eszmecsere alkalmat adott az értékekkel és a kormányzással kapcsolatos kérdések megvitatására. Az Európa jövőjéről folyó aktuális vita arról szól, hogyan lehet Európát az eddiginél egységesebbé, erősebbé és demokratikusabbá tenni. A résztvevők a szociális és környezetvédelmi vonatkozásokról is véleményt cseréltek, és azt is áttekintették, hogyan építhető Európa a szolidaritás, a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság alapelveire.

A Bizottság felkérte a vezetőket, hogy vegyenek részt az Európa jövőjével kapcsolatos együttgondolkodási folyamatban. A találkozón megállapodás született arról, hogy folytatni kell a párbeszédet a ma tárgyalt kérdésekről.

Az Unió helyzete (2017)

Fehér könyv Európa jövőjéről és a továbblépés lehetséges irányairól

A Bizottság egyházakkal, vallási szervezetekkel vagy közösségekkel és világnézeti szervezetekkel folytatott párbeszéde