Csodaszer sokmillió oldalon – nem titkolózik az Arcanum

Egy mondat, magyarázandó e tudósítás címét. A latin „arcanum” szó jelentése magyarul titok, rejtély, csodaszer, titkos gyógyír…

Ha a magyar Arcanumról van szó, alighanem a „csodaszer” a legjobb fordítás, értelmezés. Újságírók, kutatók, és persze a kíváncsi diák, polgár számára mindenképpen az. Biszak Sándor, a negyedik évtizedébe lépett Arcanum Adatbázis Kiadó alapító vezetője ekként fogalmazta meg hitvallását: „A kultúránk akkor fejlődhet, ha a múltunkat, közös tudásunkat és identitásunkat hordozó emlékeinkből minél többet tudunk eljuttatni a lehető legtöbb emberhez; s mindezt úgy, hogy a befogadókban a továbbgondolkozás igényét is elősegítjük.”

Az Arcanum-alapító Biszak Sándor.

Mennyit kínál, mennyit képes eljuttatni? Mintegy harmincmillió oldalt! Hazánk legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika-adatbázisa ez, amely a teljesség igényével (!) teszi hozzáférhetővé hazai tudományos és szakfolyóiratok, valamint heti- és napilapok százainak minden lapszámát. A sokmillió oldalas szövegállományban a keresés, a lapok tartalomjegyzékének böngészése ingyenes. De miután az úttörő vállalkozásba kezdett, milliárdosnak aligha nevezhető cégnek – hivatását teljesítendő – fenn kell tartania magát, fizetni kell a munkatársait, meg kell vásárolnia az archiváláshoz, dokumentáláshoz, digitalizáláshoz szükséges drága felszereléseket – a dokumentumok megjelenítéséhez előfizetés szükséges.

Cégének alapítása óta Biszak Sándor élete a folytonos kutatás – itthon és lehetőség szerint külföldön is. Nagyon jó szimattal (és persze a kutatást megelőző kutatással!) dokumentum-detektívként keresi, kutatja föl azokat a könyveket, napi- és hetilapokat, folyóiratokat, térképeket, okleveleket, könyveket, iratokat, amelyeket – meggyőződése szerint – meg kell őrizni a következő nemzedékek számára.

Történelmi, tudományos, kulturális értékek sokaságáról van szó. CD-k és DVD-k készítésével lépett be a dokumentum-digitalizálás és -megőrzés piacára, úttörő volt adatbázisok építésében, kiadásában. Amikor Biszakék nagy szerényen első alkalommal léptek a sajtó nyilvánossága elé (de rég volt!), elmondták, hogy termékeik köre a szakembereknek szóló bibliográfiai adatbázisoktól, a hazai és az egyetemes kultúra legfontosabb értékeit tartalmazó elektronikus kiadványokig terjed. Az Arcanum könyvtári adatbázisai a saját fejlesztésű WARCTIS visszakereső programmal készülnek, teljes szövegű adatbázisainak kezelésére a FolioViews programot használják…

Szerkesztőségünk digitális könyvtárának gyakorta használt, becses példányai a többi között az irodalmi legendává nemesedett „Nyugat” című folyóirat (1908–41) 34 évfolyamának 667 száma (70 ezer oldal szöveggel!), Mikszáth Kálmán összes műve teljes szövegű CD-ROM adatbázison, az Ady Endre összes: 1300 vers, 4000 oldal publicisztika, 20 óra hanganyag (!), a „Biblia 5.0” teljes szövegű CD-ROM adatbázis héber, görög, latin, angol, német, továbbá Károli-, katolikus, református bibliafordításokkal, a „VersTár” 50 költő összes versével…
Internetes tartalomszolgáltatását az Arcanum egy híján húsz évvel ezelőtt kezdte meg: az e-Téka ma napjaink óriási hazai online tartalomszolgáltatásává terebélyesedett. Ismereteink szerint az Arcanum tevékenysége meglehetősen egyedülálló Európának ezen a fertályán.

Fennállásának második évtizedében – közművelődési szolgálatot teljesítvén – az Arcanum úgy döntött, hogy a legértékesebb kiadványait mindenki számára ingyen elérhetővé teszi az interneten.

Az Országgyűlési Könyvtár által fenntartott Hungaricana szolgáltatás digitális gazdája is az Arcanum. Legfőbb célja, hogy mindenki számára gyorsan és áttekinthető módon hozzáférhető legyen a kultúra nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kincse, történeti dokumentuma. Szakértők, használók állítják: az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett megfelelnek az elmélyült feltáró kutatások követelményeinek is.

Az ugyancsak az Arcanum által alapított, fejlesztett és folyamatosan bővülő Mapire honlap azzal a céllal jött létre, hogy a Habsburg Birodalom és utódállamainak történelmi térképeit, nagy térképsorozatait újszerű módon mutassa be. A gyűjtemény a katonai felmérések mellett kataszteri és várostérképeket is tartalmaz, amelyeket akár 3D-ben vagy egymással összehasonlítva is meg tud jeleníteni az érdeklődő, miközben történeti síkon is kereshet településneveket.

Biszak Sándor és munkatársai a minap tették közzé – szerkesztőségünket is értesítvén a fejleményekről –, hogy egy sor új tartalommal bővítették a napilap- és folyóirat-kínálatukat. Íme: EzredvégKisalföld (1977–2001), KöznevelésLobogóUniverzum. Elkészültek a nagyméretű Magyar Hírlap eddig hiányzott (1985. október –2001. február) évfolyamainak a digitalizálásával.

Tekintettel arra, hogy sok napi- és hetilap, folyóirat valamennyi példányát lehetetlenség egyszerre föllelni, beszerezni (sajnos, a rendszerváltás idején sok szerkesztőség archívuma elkallódott, részben megsemmisült), az Arcanum „dokumentum-detektívjei” gyakorta csak hallomás alapján lelik föl a hiányzó évfolyamokat, lapszámokat.

A legfrissebb hír: sikerült a többi között kiegészíteniük a legendás Magyar Nemzet (1940–44), a tudomány-népszerűsítő Élet és Tudomány (1946–48), a Honvédelem (1975–84, 1987–88), a Magyar Szó (1946-48, 1987, 1991–2013), a Focivilág (1995–2005) hiányzó számait.