EBC: új esély a hazai befektetőknek az emírségek térségében

Napjainkban egyre kevésbé tekinthetünk Európára vagy az amerikai földrészre, mint a „világ közepére”. Ezt a szerepet Ázsia, a Távol-Kelet, illetve az Egyesült Arab Emírségek (EAE), de különösen Dubaj veszi át. Az üzletemberek nagy fantáziát látnak a hatalmas növekedést produkáló térségben. Közismert az EAE úgyszólván kimeríthetetlen olajkészlete, ám ma már nemcsak ez hat csalogatóan, hanem a jól kiépített infrastruktúra, ami kaput nyit a távol-keleti meg az arab térség felé. A jövedelmezőnek ígérkező helyi befektetési lehetőségeken kívül a vállalkozókat az onnan könnyen elérhető távolabbi piacok meghódításának reménye is kecsegteti.

Töretlen gazdasági növekedésének és hatalmas beruházásainak köszönhetően a hét tagállamból álló Egyesült Arab 
Emírségek az üzleti élet szereplői figyelmének homlokterébe került. Az olajfüggőség ellensúlyozására megvalósított 
diverzifikáció, a szigorú szabályozási rendszer, a vámszabadterület és a vállalati adómentesség igencsak kívánatossá tette a térséget a külföldi termékek gyártói, a legkorszerűbb technológiák kifejlesztői, illetve a pénzügyi és szellemi tőke számára.

A most létrehozott budapesti információs központ hidat kíván teremteni abból a célból, hogy a magyarok is 
boldogulhassanak a térségben. Elvégre a hazai gazdaságnak és tudománynak is vannak olyan adottságai, amelyek 
sikeresen eladhatóak lennének az EAE piacán. 

Meglepő módon jóformán nincsenek kapcsolatok az emírségek és Magyarország között. Ma még közvetlen légi járat 
sincs Budapest és Dubaj között: aki a térségbe akar eljutni, annak először Bécsbe kell utaznia. Pedig érdemes lenne 
körülnézni a térség korszerű gazdasági világában. Bár az európaitól alapvetően eltérnek és igen szigorúak a 
gazdasági szabályozók és törvények, az mindenképpen előnyös, hogy nincs társasági és jövedelemadó. A vásárlóerő kulturális identitása, igényrendszere mindamellett eléggé különleges, ami a vállalkozás sikeres megvalósítása végett a magyar befektetőknek többlet munkával jár. Ehhez a bonyolult előkészítő munkához kíván segítséget nyújtani a budapesti az Emirates Business Council (EBC). 

Az EBC az első olyan szervezet Magyarországon, amely átfogó ismereteket nyújt az EAE piacaival kapcsolatos 
tudnivalókról. Tanácsait érdemes követniük az üzletembereknek, ha sikeresek akarnak lenni az EAE-ben. Bemutatja 
azokat a törvényeket, amelyeket mindenképpen meg kell ismerni, mert megtartásuk nélkül a magyar menedzsert 
akár kellemetlenségek is érhetik.

A magyar export szempontjából a perspektivikus ágazatok lehetnek:

• energiaipar (hálózatépítés és elosztás)

• feldolgozott élelmiszerek

• gépjárművek

• környezetbarát és környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák

• mezőgazdasági technológiák

• műszer- és szabályzástechnika

• oktatás (diákok toborzása magyar felsőoktatási intézményekbe)

• orvosi és egészségüggyel kapcsolatos műszerek és technikák

• távközlés

• turizmus

Hogyan működik az EBC?

Az, aki igénybe akarja venni az EBC szolgáltatásait, a regisztrációt követően kódot kap, amely közvetlen 
hozzáférésre jogosítja a információkhoz, dokumentumokhoz és adatbázisokhoz. A források használatának módját az 
EBC munkatársai személyes találkozás alkalmával bemutatják ügyfeleiknek.

Az EBC tagjait hírlevélben értesíti a piaci újdonságokról és lehetőségekről. Mód van arra is, hogy a kód birtokosa 
teljesen egyedi, személyre szabott információkat kérjen online formában az információs központtól. Az EBC a magyar 
városokban megrendezendő üzleti találkozókon, konferenciákon és társasági összejöveteleken közvetíti az Öböl 
menti országokban történő befektetések lehetőségeit.