Éheztetett menedékkérők, tilos a segítség, menedékjog-korlátozás: Európai bizottsági eljárások sora az Orbán-kormány ellen

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál a menedékjog iránti kérelmekhez segítséget nyújtó tevékenységeket bűncselekménynek nyilvánító és a menedékjog kérelmezésének jogát tovább szűkítő jogszabályok miatt. (Nyitó képünk: vasfüggöny Magyarország déli határán; a kép forrása: epochtimes.de)

A Bizottság továbbá úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak, amiért az ország nem ad élelmiszert azon visszatérésre kötelezett személyeknek, akik a szerbiai határ mentén létesített magyarországi tranzitzónákban állnak őrizet alatt.

A Bizottság másik határozata értelmében eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál, amiért Magyarország nem teszi lehetővé a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak az állatorvosi szakma gyakorlását.

Tavaly júliusban a Bizottság felszólító levelet küldött Magyarországnak a „Stop, Soros!” törvénycsomagra vonatkozóan, mert a benne foglalt törvények bűncselekménynek nyilvánítják a menedékjog iránti és a tartózkodási kérelmekhez segítséget nyújtó tevékenységeket, és tovább szűkítik a menedékjog kérelmezésének jogát. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság ezután indokolással ellátott véleményt küldött 2019 januárjában.

A magyar hatóságok válaszának elemzését követően a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a felvetett aggályok többségére nem született megoldás, ezért most úgy határozott, hogy eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál. A Bizottság szerint a magyar jogszabályok az alábbiak tekintetében összeegyeztethetetlenek az uniós joggal:

  • A menedékkérőknek nyújtott segítség bűncselekménnyé nyilvánítása:

A menedékjog iránti kérelmek támogatásának büntetendővé tételével a magyar szabályozás korlátozza a menedékkérők azon jogát, hogy kommunikáljanak az érintett nemzeti, nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel, és igénybe vegyék az általuk nyújtott segítséget. Ez sérti a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvet és a befogadási feltételekről szóló irányelvet.

  • A menedékjog jogellenes korlátozása és a menedékjog iránti kérelmek elfogadhatatlanságára vonatkozó új indok bevezetése:

Az új jogszabály és a menedékjogra vonatkozó alkotmánymódosítás révén a menedékjog iránti kérelmek elfogadhatatlanságára vonatkozó új indokot vezettek be, amely a menedékjogra való jogosultságot azon személyekre szűkíti, akik közvetlenül olyan területről érkeztek Magyarországra, ahol életük vagy szabadságuk veszélyben forog. A menedékjog iránti kérelem további elfogadhatatlansági indokai értelmében nem kaphatnak menedékjogot azok a személyek, akik olyan országból léptek be Magyarország területére, ahol nem üldözték őket, de amely nem felel meg a biztonságos harmadik ország kritériumainak. Ezért ezek az elfogadhatatlansági indokok az uniós vagy a nemzetközi joggal nem összeegyeztethető módon korlátozzák a menedékjogot. Így a nemzeti szabályok sértik az uniós menekültügyi eljárásokról szóló irányelvet, a kvalifikációs irányelvetés az Európai Unió Alapjogi Chartáját.

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak a szerbiai határnál lévő magyarországi tranzitzónákban tartózkodó személyek körülményei miatt, akiknek a nemzetközi védelem iránti kérelmét elutasították, és akik visszaküldésre várnak egy harmadik országba.

A Bizottság véleménye szerint kötelező tartózkodásuk a magyarországi tranzitzónákban az EU visszatérési irányelve értelmében őrizetben tartásnak minősül. A Bizottság megállapítja, hogy a magyarországi tranzitzónák őrizeti körülményei, különösen az élelmiszerek visszatartása, nem felelnek meg a visszatérési irányelvben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott fizikai körülményeknek.

A helyzet sürgősségére tekintettel a Bizottság aggályainak megválaszolására Magyarországnak 1 hónap áll a rendelkezésére, amelyet követően a Bizottság úgy dönthet, hogy következő lépésként indokolással ellátott véleményt küld.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága már számos esetben hozott ideiglenes intézkedéseket, és arra kötelezte Magyarországot, hogy gondoskodjék a tranzitzónákban őrizetben tartott személyek ellátásáról élelmiszerrel. A Bizottság 2018 júliusában eljárást indított Magyarország ellen a Bíróságánál a menedékkérők őrizetben tartásával kapcsolatban magyarországi tranzitzónákban. Az ügy a Bíróság előtt jelenleg folyamatban van.

Az Európai Bizottság ma úgy határozott, hogy eljárást indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságánál, amiért az ország nem teszi lehetővé a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállású, harmadik országbeli állampolgároknak az állatorvosi szakma gyakorlását, és ezáltal helytelenül alkalmazza a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezőkről szóló irányelvet (a Tanács 2003/109/EK irányelve). Az irányelv előírja, hogy azon harmadik országbeli állampolgárok, akik legalább 5 éve jogszerűen tartózkodnak valamely uniós tagállamban, bizonyos területeken – ideértve a munkavállalásra és az önálló vállalkozói tevékenységre való jogosultságot – egyenlő bánásmódban részesüljenek az adott állam polgáraival. A Bizottság 2018 júliusában felszólító levelet, majd 2019 januárjában indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak.

További információk

– a Tanács 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról

– a Tanács 2008/115/EK irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról

– a Tanács 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról

– a Tanács 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról

– a Tanács 2013/33/EU irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról

– A 2019. júliusi kötelezettségszegési eljárási csomag főbb határozatairól lásd az INF/19/4251 tájékoztatót.

– A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó általános információkért lásd a MEMO/12/12 tájékoztatót.

–Az uniós kötelezettségszegési eljárásról

 

Az Amnesty International Magyarország állásfoglalása

Az Európai Bizottság ma bejelentette, hogy a STOP Soros néven ismert törvénycsomag miatt az Európai Unió Bíróságához fordul, illetve egy új kötelezettségszegési eljárást is indít, amiért a magyar hatóságok éheztetik a menedékkérőket a tranzitzónákban.

„A Bizottság ma nyilvánvalóvá tette, hogy nem tolerálja a magyar kormány aktivistákat és civil szervezeteket megfélemlítő támadásait, és nem fogadja el, hogy az EU egyik tagállamában börtönnel lehet fenyegetni embereket azért, mert nem értenek egyet a kormány idegengyűlölő és embertelen politikájával” – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója. –„Magyarországon jelenleg börtönnel fenyegetik és lejáratják azokat, akik védelmükbe veszik a kiszolgáltatott embereket, és egy toleránsabb, az emberi jogokat tiszteletben tartó országért dolgoznak. A STOP Sorosnak nincs helye egyetlen magára valamit is adó országban.”

A Bizottság a „Stop, Soros!” mellett ma azt is bejelentette, hogy új kötelezettségszegési eljárást indít a menedékkérők tranzitzónákban való szándékos éheztetése miatt. A magyar kormány tudatosan alkalmazza ezt az embertelen eljárást, hogy arra kényszerítse a nemzetközi védelemért Magyarországhoz forduló embereket, hogy elhagyják az országot, ezzel pedig véget ér az eljárás az ügyükben.