Elfelejtett kottafejek – Kodály-dallamok a táncház napján

Ünnepi műsorral zárul a táncház idei napja, amely elsősorban Kodály Zoltán világhírű magyar zeneszerző és -pedagógus hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik.

A Kodály nyomdokain elnevezésű zeneakadémiai zárókoncerten a komponista közismert művei mellett eddig nem hallott hangszeres dallamok is felcsendülnek. A program Kodály születésének 135., és halálának 50. évfordulója alkalmából állít emléket. A hangversenyt hagyományosan a Halmos Béla-vándordíj és emlékérem átadása előzi meg május 13-án.

Ötödik éve az idén rendezi meg a Hagyományok Háza a táncház napját, amelynek központi helyszíne ezúttal is a budapesti Liszt Ferenc tér lesz. Az egész napos élőzenével kísért programokat a Zeneakadémia által szervezett ünnepi koncert zárja, amelyen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene-tanszékének tanárai, már végzett és jelenlegi hallgatói, a Magyar Állami Népi Együttes zenészei, valamint Horsa István, a Halmos Béla-vándorhegedű tavalyi nyertese lépnek fel. 

A táncház-mozgalom 45. évfordulóján, a Kodály-év jegyében szerkesztett műsor elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik, amelynek összeállítása részint tájegységek szerint, részint a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A közönség számára még ismeretlen hangszeres dallamok mellett a Kodály-művekből közismertté vált népdalok is felcsendülnek. A műsorban a többi között a Fölszállott a páva, a Galántai táncok, a Marosszéki táncok, a Mátrai képek és a Székelyfonó című művek népzenei forrásai szólalnak meg.

Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseiben megjelenő közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest meglehetősen szerénynek látszik, viszont annál értékesebb. A Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjtemény, a bukovinai hegedűs felvételek gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A bartóki gondolattal összhangban a gyűjtött magyar népzenei anyag Nyitra megyei szlovák, baranyai horvát, valamint bukovinai román és rutén népdalokkal és táncdallamokkal is kiegészül. A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda–hegedű és hegedű–cimbalom–gardon formációk is megszólalnak.

Május 13-án (szombaton), 19,30 órától / Zeneakadémia – Nagyterem (Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 8.)

A Halmos Béla-vándordíj és emlékérem átadása

Széki hangszeres összeállítás Lajtha gyűjtéséből

Kászoni keservesek és lírai dalok

Bukovinai magyar, román és rutén dallamok

Zoboralji dudanóták

Galántai táncdallamok

„Gábor Ignác nótája” – gyergyói keserves és táncdallamok

„Marosszéki táncok” – erdélyi táncdallamok

Dél-dunántúli dallamok Baranya és Somogy megyékből

Horvát dallamok hegedűre és dudára

Nagyszalontai és nyírségi dallamok

Ipolysági dudanóták

„Mátrai képek” – palóc pásztornóták

Finálé:„Páva variációk” – Páva-dallamok a Kárpát-medencében

Jegyek a világhálón is vásárolhatók.