Előtérben a fogyasztó – kartellharc

Az országgyűlés gazdasági bizottsága ma elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tavalyi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól szóló beszámolót.

A versenyhatóság 2019-ben csaknem 100 eljárást zárt le, amelyben 8300 millió forint bírságot szabott ki. A GVH tavaly is a legfontosabb feladatának tekintette a versenykorlátozó magatartások elleni fellépést: kartellügyekben született az összes bírság 41%-a (3400 millió forint). A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt a hatóság az összes bírság 59%-át (4900 millió forintot) szabta ki.

A hivatal tavaly is kiemelt figyelmet fordított az adatalapú gazdasággal összefüggésben felvetődő fogyasztóvédelmi problémák felderítésére és kezelésére. A digitális világban különösen nagy jelentősége van annak, hogy a fogyasztók megértsék azt az üzleti modellt, amely alapján egy platform vagy alkalmazás működik. A Facebook elleni döntés e körben Európa-szerte nagy érdeklődést keltett. A GVH fontos iránymutató javaslatokat tett a piaci szereplőknek a digitális összehasonlító eszközök területén elvégzett piacelemzése és a bankkártya-elfogadás ösztönzésére folytatott ágazati vizsgálata alapján. A Versenyhivatal jelentésében megfontolásra javasolta a kereskedői tudatosság növelésére irányuló programok indítását, a termináltelepítési program kiterjesztését a közepes forgalmú kereskedőkre, valamint a bankkártya-elfogadás, illetve a bankkártya-használat népszerűsítését adópolitikai eszközökkel.

Közvetlenül a fogyasztókat érintő jó hír, hogy 600 millió forintra emelkedett a fogyasztók részére visszatérítendő pénzbeli kötelezettségvállalások értéke, melyet a jogsértést elkövető cégek fizetnek meg. A GVH továbbra is elkötelezett a fogyasztóknak juttatott mielőbbi közvetlen kompenzáció mellett a hosszadalmas bírósági eljárások helyett.

Az összefonódások ellenőrzésével kapcsolatos ügyek gyors és hatékony elintézése továbbra is hivatali elsőséget élvez. Ezeknek az engedélyezési eljárásoknak a gyors lezárásával a GVH csökkentette a tranzakcióban rejlő piaci kockázatokat.

A beszámoló teljes terjedelmében a GVH honlapján olvasható.