EU-bizottsági kezdeményezés európai szuperszámítógépek kifejlesztésére

Az Európai Bizottság a mai napon ismertette világszínvonalú európai szuperszámítógép-infrastruktúra kiépítésére vonatkozó tervét. A beruházás uniós és tagállami forrásokból valósul majd meg. Az EU mintegy 486 millió eurót költ a megvalósításra, és hasonló összegű hozzájárulás várható a tagállamoktól és a társult országoktól is. 2020-ig összesen kb. 1 milliárd eurós közbefektetés valósul meg a tervek szerint, ezt kiegészítik majd a magánszektor természetbeni hozzájárulásai. (Illusztráció: securityintelligence.com)

A lépés döntő fontosságú az EU versenyképessége és adatgazdaságbeli függetlensége szempontjából. Az európai tudósok és ipari vállalkozások napjainkban egyre nagyobb mértékben az EU-n kívül dolgozzák fel adataikat, mivel az EU-ban a számítógépes adatfeldolgozási idő és teljesítmény nem elégíti ki a szükségleteiket. A függetlenség ebből eredő hiánya kockázatot jelent az adatvédelemre, az üzleti titkokra, valamint az adatok feletti rendelkezési jogra nézve, különös tekintettel az érzékeny alkalmazásokra.

A ma előterjesztett terv értelmében egy új jogi és finanszírozási struktúra – az EuroHPC közös vállalkozás (HPC = High-Performance Computing) – világszínvonalú, nagyteljesítményű számítástechnikai infrastruktúrát fog beszerezni, kiépíteni és alkalmazni Unió-szerte. Az EuroHPC ezenfelül egy, a technológiák és az informatikai eszközök, valamint a szuper-számítógépeken futtatni kívánt alkalmazások kifejlesztésére irányuló kutatási és innovációs programot is támogatni fog. Az EuroHPC közös vállalkozás 2019-től 2026-ig fog működni. Tagjai első körben az Európai Unió mellett az EuroHPC-nyilatkozatot aláíró országok, valamint tudományos és ágazati magánszereplők lesznek. Magyarország egyelőre nem szerepel az aláírók között, de az együttműködéshez bármikor csatlakozhatnak további tagok, ha megfelelő pénzügyi hozzájárulást biztosítanak a közös célok megvalósításához.

A nagy teljesítményű számítástechnika kiemelten fontos szerepet játszik számos fontos tudományos és társadalmi kihívás megértésében és megválaszolásában, így pl. a betegségek korai felismerésében és kezelésében, valamint a személyre szabott és precíziós gyógyászaton alapuló új terápiák kifejlesztésében. A súlyos természeti katasztrófák megelőzése és következményeik kezelése terén is fontos eszközt jelent, legyen szó a hurrikánok útjának előrejelzéséről vagy földrengés-szimulációs programokról. Használata az iparágakra és a vállalkozásokra is egyre nagyobb hatást gyakorol, mivel jelentősen lerövidíti a terméktervezési és -előállítási ciklusokat, felgyorsítja a tervezést, minimálisra csökkenti a költségeket, növeli az erőforrás-hatékonyságot, továbbá felgyorsítja és optimalizálja a döntéshozatalt. A nagy teljesítményű számítástechnika a nemzetbiztonság és a honvédelem szempontjából is nélkülözhetetlen: segíti az összetett titkosítási technológiák kifejlesztését, a kibertámadások nyomon követését és az azokra való reagálást, valamint hatékony kriminalisztikai vagy nukleáris szimulációk kifejlesztését. (A teljes közlemény itt olvasható.)