Eurobarométer-felmérés a NextGenerationEU-ról: szorosan igazodik a polgárok igényeihez

Az uniós polgárok nagy többsége támogatja az Európai Unió NextGenerationEU nevű helyreállítási tervét. A tegnap közzétett Eurobarométer-felmérés szerint száz válaszadóból hetvennél több támogatja a NextGenerationEU alapját is képező szolidaritás elvét, ami szerint a tagállamok megállapodtak: pénzügyi támogatást nyújtanak egymásnak, hogy ezáltal megerősödve kerüljenek ki a covid19-világjárványból.

Az elvvel a máltai (85%) és a portugál (86%) válaszadók értenek leginkább egyet, mellettük a magyar válaszadók is az EU-átlagnál nagyobb arányban (77%) támogatják. A válaszadók nagy többsége, közel kétharmada egyetért azzal, hogy a NextGenerationEU legfőbb eszköze, a Helyreállítási és Reziliencia-építési Eszköz (RRF) keretében a tagállamoknak juttatott kifizetésekhez feltételül kell szabni a megállapodás szerinti reformok és beruházások végrehajtását. Ezt az elvet a magyarok 65 százaléka is támogatja.A kérdésre, hogy mely szakpolitikai területeket kellene a legnagyobb mértékben támogatniaz uniós forrásokból, a válaszadók többsége (EU: 57%, magyarok: 69%) az egészségügyet jelölte meg, amit szorosan követett az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás (EU: 48%, magyarok: 40%). A harmadik helyre az uniós polgárok a foglalkoztatást és a munkakörülmények javítását sorolták (37%), míg a magyar válaszadók az oktatást (32%).

A polgárok által fontosnak tartott területek nagyjából megfelelnek a Helyreállítási és Reziliencia-építési Eszköz hat pillérének, ami tükrözi, hogy az eszköz kialakítása szoros összhangban áll a polgárok elvárásaival és szükségleteivel.
Uniós társaikhoz hasonlóan a magyar válaszadók nagyjából kétharmada véli úgy, hogy a NextGenerationEU pozitív hatással lesz a jövő generációkra, és mindkét csoport több mint 60%-a szerint a terv gazdasági növekedést eredményez és munkahelyeket teremt.

Végezetül: az európai és magyar válaszadók háromnegyede támogatja a REPowerEU tervet, amely a Helyreállítási és Reziliencia-építési Eszközre épül, és segíti a tagállamokat abban, hogy az energiaellátás terén minél inkább függetlenedjenek Oroszországtól. A teljes közvélemény-kutatás; A Magyarországra vonatkozó eredmények összefoglalója.