Európa mozgásban: biztonságos, tiszta és összekapcsolt mobilitást szolgáló program

Az Európai Bizottság ma kezdeményezéscsomagot tett közzé az európai közlekedési rendszer korszerűsítése céljából. A kezdeményezések az Európa mozgásban program harmadik, egyben utolsó javaslatcsomagját alkotják, és tavaly májusban és novemberben meghirdetett intézkedésekkel együtt azt hivatottak elősegíteni, hogy az EU közlekedési ágazata világelső legyen az innováció, a digitalizáció és a dekarbonizáció terén.
 
A ma közzétett csomag főbb elemei a következők:

  • a közúti közlekedésbiztonság jövőjére vonatkozó stratégia, melyet két jogalkotási kezdeményezés kísér a járművek és a gyalogosok, illetve a közlekedési infrastruktúra biztonságának javítása céljából;
  • a párizsi klímamegállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a nehézgépjárművekre vonatkozó legelső CO2-kibocsátási szabványok és további jogalkotási kezdeményezések a tehergépjárművek aerodinamikai jellemzőire, a gumiabroncsok címkézésére és az üzemanyagár-összehasonlítás közös módszertanára vonatkozóan;
  • európai akkumulátorfejlesztési és -gyártási stratégiai cselekvési terv;
  • az összekapcsolt és automatizált mobilitásra vonatkozó előretekintő stratégia.

A mai kezdeményezésekkel a Bizottság gördülékeny átmenetet kíván biztosítani egy biztonságos, tiszta, összekapcsolt és automatizált közlekedési rendszer felé.

Biztonságos mobilitás: Bár 2001 óta a halálos kimenetelű közúti balesetek száma több mint felére csökkent, 2017-ben még mindig 25 300 ember vesztette életét az EU útjain, és további 135 000 szenvedett súlyos sérülést. A Bizottság célja, hogy az új járműmodellek legyenek felszerelve modern biztonsági eszközökkel, és hogy a tagállamok segítséget kapjanak a veszélyes útszakaszok szisztematikus azonosításához és a célzott beruházások optimalizálásához.

Tiszta mobilitás: A nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási szabványok bevezetése révén a Bizottság el kívánja érni, hogy 2025-re 15%-kal, 2030-ra pedig 30%-kal csökkenjen az új tehergépkocsikból származó CO2-kibocsátás a 2019-es értékhez képest. Az akkumulátorokra vonatkozó cselekvési terv célja, hogy fenntartható és versenyképes európai „akkumulátor-ökoszisztéma” alakuljon ki.

Összekapcsolt és automatizált mobilitás: A Bizottság által ma javasolt stratégia arra irányul, hogy Európa vezető szerepet töltsön be a világban a teljesen automatizált és összekapcsolt mobilitási rendszerek terén.

 

EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozó: összekapcsoltság és biztonság 

Ma mérföldkőnek számító csúcstalálkozót tartottak Szófiában az EU-tagállamok, az uniós intézmények, valamint a hat nyugat-balkáni partnerország vezetőinek részvételével. A csúcstalálkozó jelzi, hogy az EU továbbra is támogatja a Nyugat-Balkán európai integrációját, és konkrét intézkedések mentén szerepet vállal a térségben.

A találkozó résztvevői hangsúlyozták a jogállamiság elsődleges fontosságát, különös tekintettel a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, a jó kormányzásra, valamint az emberi jogok és a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartására. Ezek alapozzák meg a nyugat-balkáni reformok eredményes végrehajtását és a térség előrehaladását az uniós integráció felé. A vezetők megállapodtak abban, hogy együttes erőfeszítéseket tesznek az infrastrukturális és digitális összekapcsoltság megerősítésére, és szorosabbra fonják együttműködésüket a biztonsági, migrációs és geopolitikai fejlemények kapcsán.

A találkozón aláírt szófiai nyilatkozat végrehajtásának támogatása érdekében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke új intézkedéscsomagot jelentett be. Az intézkedések arra irányulnak, hogy számottevően javítsák a térségen belüli és az EU-val való összekapcsoltságot, különösen az ún. nyugat-balkáni beruházási keret segítségével.

Az EU és a Nyugat-Balkán előtt közös biztonsági kihívások állnak, ezért a csúcstalálkozón az EU és a Nyugat-Balkán kötelezettséget vállalt a legfontosabb biztonsági prioritások mentén folytatott együttműködés elmélyítésére. Az EU és a Nyugat-Balkán országai abban is megegyeztek, hogy a jelenlegi, már most is számottevő közös erőfeszítésekre támaszkodva magasabb szintre fogják emelni a stratégiai és műveleti munkát a rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén. Az EU a jövőben még szorosabban együttműködik majd a Nyugat-Balkán országaival a terrorizmus elleni küzdelem és a radikalizálódás megelőzése érdekében. A találkozón arról is megállapodás született, hogy a felek a jelenleg folyó munkára építve – többek között az EU által a helyszínre telepített összekötő tisztviselők segítségével – elmélyítik a migráció és a határigazgatás területén folytatott együttműködésüket.

Kötelezettségszegési eljárások: levegőminőség, nukleáris hulladék, szeszes italok adóztatása

A különböző ágazatokat és szakpolitikai területeket érintő kötelezettségszegési eljárások célja, hogy a tagállamok a polgárok és a vállalkozások érdekében teljes mértékben és megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. Az Európai Bizottság elsősorban párbeszéd útján próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal. Amennyiben a helyzetet a párbeszéd során nem sikerül rendezni, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat. A Bizottság a mai napon a következő döntéseket hozta Magyarországra vonatkozóan:

Levegőminőség: a Bizottság az EU Bírósága elé terjeszti Magyarország és további öt tagállam ügyét

A Bizottság számára kiemelt fontosságú, hogy Európa-szerte jó minőségű legyen a levegő. Ezért a mai napon úgy határozott, hogy az Egyesült Királyság, Franciaország, Magyarország, Németország, Olaszország és Románia ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjeszti, mivel az említett tagállamok nem tartják be a megállapított levegőminőségi határértékeket, és nem tettek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a határérték-túllépések időtartama a lehető legrövidebb legyen. A Bizottság emellett bejelentette, hogy gyakorlati segítséget nyújt a nemzeti, regionális és helyi szereplőknek az európai levegő tisztaságának javítása végett.

A levegőminőség védelméről szóló teljes sajtóközlemény itt olvasható, a légszennyezettség elleni küzdelemről szóló angol nyelvű tájékoztató pedig itt található.
 

Nukleáris hulladék: a Bizottság az uniós szabályok megfelelő átültetésére szólít fel tagállamokat, köztük Magyarországot

A Bizottság felszólító levelet küld kilenc tagállamnak, köztük Magyarországnak, mivel azok nem ültették át megfelelően nemzeti jogukba a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezeléséről szóló uniós irányelv egyes követelményeit. Ez az irányelv közösségi keretrendszert hoz létre a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelésének a biztosítására annak érdekében, hogy a jövő nemzedékeire ne háruljanak indokolatlanul nagy terhek. Az érintett tagállamoknak két hónap áll a rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a Bizottság által megfogalmazott érvekre.

A Bizottság felszólítja Magyarországot a szeszes italok diszkriminatív adóztatásának megszüntetésére

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, mivel Magyarország a gyümölcspárlatok, például a pálinka, valamint a növényi eredetű italok tekintetében (amelyek esetében jelentős a nemzeti termelés) mentességet biztosít a népegészségügyi termékadó alól. Más hasonló áruk, például a vodka, a whisky, a gin vagy a brandy esetében azonban nincs ilyen mentesség, tehát az ezekre az italokra kivetett adók magasabbak. Ez sérti az EU működéséről szóló szerződés 110. cikkét. Ha Magyarország a következő két hónapban nem hozza meg a szükséges intézkedéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.