Európai Bizottság: együtt a koronavírus ellen


Az Európai Tanács tegnapi videó-konferenciája alkalmával a tagállamok vezetői megbízták az Európai Bizottságot, hogy minden területen még tegyen meg az eddigieknél többet a koronavírus-járvány elhárításáért, megállításáért, és hangolja össze a tagállami intézkedéseket.

A koronavírus-járvány elleni intézkedésekről szóló bizottsági weboldal mellett a következő dokumentumok kínálnak naprakész tájékoztatást a Bizottság tevékenységéről:


Körforgásos gazdaság: klímasemleges és versenyképes

Az Európai Bizottság ma új cselekvési tervet fogadott el a körforgásos gazdaságra vonatkozóan, mely fontos alkotóelemét képezi az európai zöld megállapodásnak, a fenntartható gazdasági növekedést szolgáló új európai intézkedéscsomagnak. Az új cselekvési terv a termékek teljes életciklusára vonatkozóan intézkedéseket határoz meg azzal a céllal, hogy az európai gazdaság kizöldüljön és versenyképessége javuljon, ezzel párhuzamosan pedig a környezet hatékony védelemben részesüljön és a fogyasztók új jogokra tegyenek szert.

A Bizottság által 2015-ben megkezdett munka eredményeire építve a terv a körforgásos gazdaság elveinek megfelelő terméktervezésre és -gyártásra összpontosít avégett, hogy a felhasznált anyagok a lehető leghosszabb ideig maradjanak a gazdasági körforgásban.

A Bizottság gondoskodni fog arról, hogy a körforgásos gazdaságra való átállás mindenki számára lehetőségeket teremtsen, és hogy az átállás során senki se maradjon le. A cselekvési terv intézkedései azt szolgálják, hogy:

# EU-szerte általánossá váljék a fenntartható termékek előállítása. A Bizottság jogszabályt fog kidolgozni annak érdekében, hogy az unióban forgalmazott termékeket úgy tervezzék meg, hogy élettartamuk növekedjen, elsődleges nyersanyagok helyett a lehető legnagyobb arányban újra feldolgozott anyagokat tartalmazzanak, továbbá hogy könnyebb legyen őket újrafelhasználni, megjavítani és újra feldolgozni.

A Bizottság be fogja tiltani az eladatlan tartós áruk megsemmisítését, korlátozni fogja az egyszer használatos termékek forgalmazását, és megoldást keres az idő előtti elavulás problémájára.

# A fogyasztók könnyebben hozhassanak meg tudatos döntéseket. Az intézkedések ezért azt hivatottak segíteni, hogy a fogyasztók megbízható információkhoz férjenek hozzá, és élni tudjanak a „javításhoz való jogukkal”.

# Azok az ágazatok kapjanak kiemelt figyelmet, amelyek a legtöbb erőforrást használják fel, és amelyek komoly lehetőségeket kínálnak a körforgás megvalósítására. A Bizottság a következő területeken fog konkrét intézkedéseket hozni:
– elektronikai és IKT-ágazat
– akkumulátor- és járműgyártás
– csomagolás
– műanyagok
– textilipar
– épületek és építőipar
– étkeztetés

# Csökkenjen a hulladéktermelés. A legfontosabb cél, hogy a hulladékokat jó minőségű másodlagos erőforrásokká alakítsuk.

Tájékoztató a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervről

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv

Kérdések és válaszok

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervről szóló bizottsági weboldal

Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági weboldal