Európai migrációs stratégia: megvédendők az elért eredmények

A második világháború óta tapasztalt legsúlyosabb menekültügyi válsággal szembesülve az EU-nak az utóbbi négy évben sikerült minőségi változást elérnie a migráció és a határvédelem területén. Az Európába szabálytalan módon érkezők száma a múlt öv év alatt egyszer sem volt olyan alacsony, mint most. Tekintettel azonban a folyamatosan változó geopolitikai környezetre és a globális szintű migrációs nyomásra még több munkára van szükség ahhoz, hogy az EU migrációs politikája valóban időtállóvá váljék.

Az EU területére érkezők száma az utóbbi három évben folyamatosan csökken: napjainkban pusztán tized annyian érkeznek kontinensünkre, mint 2015-ben. Tavaly hozzávetőleg 150 000 szabálytalan határátlépést észleltek az EU külső határain. A szabálytalanul érkező migránsok számának csökkenése ugyanakkor nem garancia a jövőre nézve. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy az EU átfogó megközelítést alkalmazzon a migráció és a határvédelem tekintetében. A Bizottság megítélése szerint azonnali intézkedések szükségesek elsősorban a Marokkónak nyújtott támogatás, a Líbiában fennálló megdöbbentő állapotok javítása, a görögországi migrációkezelés, valamint a partra szállásra vonatkozó átmeneti rendelkezések területén.

A legsürgetőbb kérdéseken túl folyamatos, határozott fellépés szükséges az európai migrációs stratégia mind a négy pillére vonatkozásában:

  1. Erősíteni kell az irreguláris migráció ösztönzői elleni fellépést az Afrikáért létrehozott Uniós Szükséghelyzeti Alapon keresztül, folytatni kell a csempész- és emberkereskedelmi hálózatok elleni küzdelmet, teljes mértékben élni kell az immár 23 partnerországgal megkötött visszafogadási megállapodások által kínált lehetőségekkel, és mihamarabb el kell fogadni a visszatérésre vonatkozó bizottsági javaslatot.
     
  2. A határvédelem erőteljesebb támogatása végett szükség van az Európai Határ- és Parti Őrség további megerősítésére, a Bizottság ezért felszólítja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy minél hamarabb fogadják el a Bizottság reformjavaslatát. Ezen túlmenően a tagállamoknak elegendő szakértőt és kellő mennyiségű felszerelést kell az Európai Határ- és Parti Őrség rendelkezésére bocsátaniuk.
     
  3. A menedékjogban a migrációs válság egyik legfontosabb tanulsága, hogy az EU menedékjogi szabályai felülvizsgálatra szorulnak. A Bizottság minden szükséges javaslatot előterjesztett egy méltányos, célnak megfelelő rendszer létrehozására. Fontos lenne, hogy még az európai parlamenti választások előtt sor kerüljön azoknak a javaslatoknak az elfogadására, amelyek közel járnak a véglegesítéshez.
     
  4. A Bizottságnak az a célkitűzése, hogy a jogszerű és szükségleteken alapuló migráció legyen az Európai Unióba való belépés fő módja. Evégett a Bizottság hamarosan előterjeszti az EU legális migrációra vonatkozó keretének átfogó értékelését.