Európai Parlament: az online terrorista tartalmakat egy órán belül el kellene távolítani

Az internetcégeknek a hatósági felszólítást követő egy órán belül el kellene távolítaniuk a terrorista tartalmakat a radikalizáció elleni küzdelem és a közbiztonság fenntartása végett. Sorozatos szabályszegés esetén a cégek forgalmuk akár négy százalékára rúgó büntetést is fizethetnének. Az online platformoknak nincs általános monitorozási, sem szűrési kötelezettsége. A képviselők ragaszkodnak a szólásszabadság és a média szabadságának szavatolásához.

Ma az Európai Parlament 308 szavazattal, 204 ellenszavazat és 70 tartózkodás mellett támogatta a tárhely-szolgáltatásokkal való terrorista célú visszaélések felszámolását célzó javaslatot. A sorozatosan törvényt szegő vállalatok a forgalmuk akár négy százalékára rúgó büntetést is fizethetnének.

A jogszabálytervezet végső formájáról az újonnan megválasztott Parlament folytat majd tárgyalásokat a szakminiszterekből álló Tanáccsal.

Az internet-használók által feltöltött tartalmaknak tárhelyet adó és az Európai Unióban is működő cégnek (például a Facebooknak vagy a YouTube-nak) egy óra áll majd a rendelkezésére az illetékes nemzeti hatóságtól kapott eltávolítási végzés kézbesítése után arra, hogy a kifogásolt tartalmat eltávolítsák, vagy az unió összes tagállamában elérhetetlenné tegyék.

Csakhogy a vállalatoknak nincs általános monitorozási kötelezettségük az általuk tárolt vagy továbbított információk nyomon követésére, és törvénytelen tevékenységre utaló jeleket sem kell aktívan keresniük.

A képviselők a kisebb platformok kisegítése céljából úgy határoztak, hogy ha első ízben érkezik eltávolítási végzés egy vállalathoz, akkor az illetékes hatóságnak legalább 12 órával a tartalom eltávolítására felszólító végzés kiadása előtt kapcsolatba kell lépni a vállalattal, tájékoztatva azt az eljárásról és a határidőkről.

Ha egy tárhely-szolgáltatóhoz számottevő mennyiségű eltávolítási végzés fut be, akkor a hatóságok további feladatot róhatnak rá (például rendszeres jelentést a hatóságoknak, vagy az emberi erőforrások növelését). A képviselők egyetértettek azzal, hogy a feltöltött tartalmakat nem kötelező folyamatosan szemmel tartani, és nincs szükség automatizált szűrőkre.

Mi a terrorista tartalom?

A jogszabálytervezet olyan tartalmakra – szövegre, képre, hangfelvételre vagy videóra – vonatkozik, amelyet „terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás vagy felhívás, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak”, illetve amely robbanóanyagok, lőfegyverek vagy egyéb fegyverek terrorizmus célú előállítását és felhasználását magyarázza.

A képviselők hangsúlyozzák, hogy az oktatási, újságírási vagy kutatási céllal terjesztett tartalmaknak védelmet kell élvezniük. Azt is kiemelik, hogy az érzékeny politikai kérdésekben kifejtett, polemikusnak vagy vitathatónak tekinthető álláspontok nem tekinthetők terrorista tartalomnak.

Daniel Dalton brit konzervatív-reformer jelentéstevő szerint „Az internetre feltöltött és folyamatosan terjedő terrorista tartalmak problémája ismert. A propagandaanyagok valós terrorizmushoz köthetők, és a nemzeti hatóságoknak határozottan fel kell tudniuk lépni ellenük. Azonban ha óvni akarjuk a szólásszabadságot, akkor bármilyen új jogszabálynak praktikusnak és arányosnak kell maradnia. Ha nincs tisztességes eljárás, akkor előfordulhat, hogy túl sok tartalmat távolítanak majd el, mert az üzleti világ «biztos, ami biztos» alapon inkább magát védi. Az új szabályozás semmiképp nem vezethet a tartalmak titkosan bevezetett, általános megfigyeléséhez.”