Fényképek tegnapjainkból a maiaknak

Képes krónikának szánt sorozatomhoz olyan felvételeket válogattam (mielőtt bárki is a szerzői jogot vitatná, ide írom: a felvételek jórésze családi örökség, tehát nem minden esetben a saját „kattintásom”), amelyek egy adott helyen és időben megörökített pillanatképeket villantanak a mai olvasó szeme elé. A fotók között egyaránt feltűnnek a 19-20. század peremén készült, a Kárpát-medencéből és a világ sok országból származó fényképek is, olyanok, amelyek az idő múlásával egyre inkább elmosódnak, elfelejtődnek.

Mindjárt egy kis magyarázat a nyitó képhez:

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) keretében folytatott több éves tárgyalások után 1975-ben a finn fővárosban a 35 résztvevő állam legmagasabb rangú képviselői aláírták a Helsinki Záróokmányt. Ez a dokumentum volt az első, amely az 1970-es évek enyhülésnek nevezett hidegháborús időszakában a tárgyalóasztal köré vont három országcsoportot, a Varsói Szerződést tömörítő „keleti blokkot”, a NATO-t és az Európai Gazdasági Közösséget képviselő nyugat-európai és észak-amerikai államokat, valamint a sem ide, sem oda nem tartozó el nem kötelezett országokat. A Helsinki Záróokmány úttörő jellegű volt, mert olyan témákat is tartalmazott, melyekben élesen különböztek a résztvevő államok nézetei, de a fogalmazási és szerkesztési formuláknak köszönhetően – sikerült megegyezésre jutni. Mint tudjuk, a nemzetközi körülmények azóta alaposan megváltoztak, amit ez az akkori fénykép is elárul, hiszen a tárgyalóasztalnál körül ott láthatjuk Jugoszlávia, a Szovjetunió, Csehszlovákia – más felvégteleken az NDK – képviselőit is.

És most következzék a nemzetközi körséta az 1970-es és 80-as évek eseményeiről, pillanatairól Helsinkiből, Közép-Európából, Amerikából és Afrikából.

Ezen az amerikai repülőgépen érkezett vissza ünnepélyes külsőségek között a Szent Korona Magyarországra 1978 januárjában. Washington eme akkori gesztusa azt mutatta, hogy az Egyesült Államok kissé eltérő módon kezdte szemlélni a Varsói Szerződés egyes országaiban zajló folyamatokat.

Az el nem kötelezett mozgalom egyik zászlóvivő országában, Jugoszláviában 1978-ban ez a kép fogadta a montenegrói Kotor városába látogatókat. A sajátos helyzetet mutatta az is, hogy az ún. keleti blokk országaitól magát távol tartó, de kommunisták vezette államban a hivatalos rádió napi műsora éjfélkor az Internacionáléval fejeződött be.

A New Jersey-i Great Adventure szórakoztató parkban készült 1979-i fényképen látható a közvetlen kapcsolat a látogatók és az ott tartott állatok között. Volt olyan gépkocsi, melyre négy-öt majom is felmászott. Nem véletlenül figyelmeztet egy tábla arra, hogy mindenki tartsa zárva kocsija ablakát.

Iskoláskép: Budapesten készült 1980 nyarán.

Párizsi szobrászművész 1980-ban. A szobor tessék elhinni, mert így igaz, valóban nem élő ember…

Addisz Abeba, 1980…

…és egy másik fénykép, ugyancsak az etióp fővárosból.

Lenyűgöző látvány fogadott bennünket 1980-ban Tanzániában, a jó 200 négyzetkilométer kiterjedésű Manyara Lake nemzeti parkban, amikor az orrunk előtt dübörgött el egy elefántcsapat.

Ugyancsak a nemzeti parkban: zenével és énekkel fogadták a látogatókat.

Magyar látogatók afrikai emléktárgyakat vásárolnak a nemzeti parkban.

1980 decemberében New Yorkban meggyilkolták John Lennont, a 20. század egyik legnagyobb hatású angol énekesét, dalszerzőjét, a The Beatles gitárosát. Százak zarándokoltak el lakóhelye, a Central Park mellett magasodó épület elé. A képen a ház bejáratánál álló rendőrök és a részvétet, tiszteletet kifejező rengeteg koszorú.

New Brunswick-i kulturális összejövetel 1981-ben – természetesen country-zenével.

Az USA-beli Wild West City látogató központ bemutatói arra irányulnak, hogy a nézőknek képet adjanak arról, miként zajlik az élet – ahogy az a központ elnevezéséből is kitűnik – a Vadnyugaton. A jó negyven esztendeje kattintott felvételen: az élethűen megrendezett fegyveres összetűzésben az egyik fél ott hagyja a fogát. A játékos – szerepe szerint – halottként fekszik a homokban. Engem már akkor is zavart, hogy ezeket a jeleneteket fiatalok, főként gyerekek előtt adják elő…