Fogjuk be a szelet vitorláinkba! – Az Unió helyzete 2017-ben

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke ma Strasbourgban, az Európai Parlament tagjai előtt megtartotta az Európai Unió helyzetét értékelő 2017. évi beszédét: ismertette, milyen célok elérését tekinti prioritásnak az előttünk álló évre, és felvázolta arra vonatkozó elképzeléseit, hogy az Unió milyen fejlődési pályát járhat be 2025-ig.

A Bizottság elnöke  bemutatta a jelenleginél egységesebb, erősebb és demokratikusabb EU megvalósítására irányuló ütemtervet, és szorgalmazta, hogy az ütemterv végrehajtására a 2019 tavaszán esedékes európai parlamenti választásokig kerüljön sor. Az elnök hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak a szabadság, az esélyegyenlőség és a jogállamiság alapelvein kell alapulnia.

Juncker elnök beszédéhez kapcsolódóan a Bizottság konkrét intézkedéseket fogadott el a kereskedelem, a beruházás-előszűrés, a kiberbiztonság, az ipar, az adatvédelem és a demokrácia területén – azonnal tettekre váltva a szavakat. Jean-Claude Juncker az éghajlatvédelem és a migráció területén is előrevetített további bizottsági javaslatokat, valamint hangsúlyozta, hogy egyforma élelmiszer-minőség jár minden európainak.

Ezen túlmenően Jean-Claude Juncker elnök és Frans Timmermans első alelnök mai szándéknyilatkozatot küldött az Európai Parlament elnöke és a Tanács soros elnökségét betöltő észt miniszterelnök részére, részletesen kifejtve, milyen jogalkotási és egyéb kezdeményezéseket kíván a Bizottság útnak indítani 2018 végéig.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a mai napon kijelentette: „Európa hajójának vitorláit újból jó szelek dagasztják. De ha nem kapjuk el a szelet, sehova sem jutunk. (…) Ki kell jelölnünk a jövő útját. Mark Twain szavait idézve, évek múlva nem azt fogjuk bánni, amit megtettünk, hanem amit elmulasztottunk. Itt az ideje annak, hogy munkához lássunk, és 2025-ig kiépítsünk egy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európát.

Juncker elnök Európai Parlament előtt elhangzott beszédéhez kapcsolódóan az Európai Bizottság a kereskedelem, a beruházás-előszűrés, a kiberbiztonság, az ipar, az adatvédelem és a demokrácia területét érintő konkrét kezdeményezéseket fogadott el – azonnal tettekké váltva a szavakat.

A mai napon közzétett számos tájékoztató szintén segít jobban megismerkedni az elnök beszédében érintett néhány fontos témával.

Az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszéd legfontosabb üzenetei

Fogjuk be a szelet vitorláinkba!

A válság kitörése után tíz évvel az európai gazdaság végre újból erőre kap. Ezzel együtt pedig önbizalmunk is. A 27 uniós tagállam vezetői, a Parlament és a Bizottság azon dolgoznak, hogy ismét európaivá tegyék az Uniót; és együttesen ismét egységet teremtünk Uniónkban.

Tartsuk az eddigi irányt!

A jövő felé tekintve nem hagyhatjuk, hogy letérítsenek minket a pályánkról.

Kereskedelem: „Az egész világból sorra jelentkeztek partnereink, hogy kereskedelmi megállapodást kívánnak kötni velünk. (…) Ma pedig javaslatot teszünk az Ausztráliával és az Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalások megkezdésére.

Hadd jelentsem ki egyszer és mindenkorra: nem vagyunk a szabadkereskedelem naiv hívei. Európának mindig meg kell védenie stratégiai érdekeit. Ezért nyújtjuk be a mai napon a külföldi közvetlen befektetések átvilágításának új európai keretére irányuló javaslatunkat.

Ipar: „Büszke vagyok gépjárműiparunkra. Ám megdöbbenek, amikor a fogyasztókat tudatosan és szándékosan megtévesztik. Felszólítom a gépjárműipar szereplőit, hogy játsszanak tiszta lapokkal és tartsák be a játékszabályokat.”

„A Bizottság által ma előterjesztett új iparpolitikai stratégia hozzájárul majd ahhoz, hogy iparágaink a világ élvonalban maradhassanak vagy oda kerülhessenek az innováció, a digitalizáció és a dekarbonizáció terén.

Éghajlatváltozás elleni küzdelem: „Az Egyesült Államok ambiciójának hanyatlásával szembenézve Európa gondoskodni fog róla, hogy a Földünk újból nagyszerű hely lehessen. A Föld a teljes emberiség közös öröksége.

Kiberbiztonság: „A kibertámadások nagyobb veszélyt jelenthetnek a demokráciák és a gazdaságok stabilitására nézve, mint a fegyverek és tankok. (…) A Bizottság ezért a védelem megerősítése érdekében ma új eszközöket javasol, többek között egy európai kiberbiztonsági ügynökség létrehozását.

Migráció: ”Európának a szolidaritás kontinensének kell maradnia, ahol az üldözés elől menekülők menedékre találnak.

Közösek a határaink, de nem hagyhatjuk magukra azokat a tagállamokat, amelyek földrajzi okokból a frontvonalban helyezkednek el. A közös határoknak és a közös védelemnek szorosan össze kell kapcsolódnia.

Nem szólhatok a migrációról anélkül, hogy ne fejezzem ki nagyrabecsülésemet Olaszországnak fáradhatatlan és nemes munkájukért. (…) Olaszország áll helyt Európa becsületéért a Földközi-tenger térségében.

Európai Szolidaritási Testület (lásd a tájékoztatót): „Különösen büszke vagyok azokra az európai fiatalokra, akik (…) új szervezetünkben, az Európai Szolidaritási Testületben teljesítnek szolgálatot. Ők azok, akik tetteikkel kézzelfoghatóvá teszik az európai szolidaritást.

Afrika (lásd a tájékoztatót): „Szolidaritást is kell mutatnunk Afrikával. Afrika egy nemes és fiatal kontinens, az emberiség bölcsője. Az Afrikáért létrehozott, 2,7 milliárd euró összegű uniós szükséghelyzeti alapunk az egész földrészen foglalkoztatási lehetőségeket teremt.

Vitorlabontás

Itt az ideje, hogy az [Európa jövőjéről szóló] vitából levonjuk első következtetéseinket. A gondolatokat tetteknek kell követniük. A vitát döntésnek. Ma Önök elé szeretném tárni saját álláspontomat, amit nevezhetünk akár az én személyes „hatodik forgatókönyvemnek.

Európa számomra több egy egységes piacnál. Többet jelent a pénznél, az eurónál. Európa mindig is az értékekről szólt.

Kelettől Nyugatig„Európa Vigótól Várnáig ér. Spanyolországtól Bulgáriáig. Kelettől Nyugatig: Európának mindkét tüdejével kell lélegeznieMáskülönben a kontinensünk csak kapkod a levegő után.”

A munkavállalók kiküldetése (lásd a tájékoztatót): „Az egyenlők Uniójában nem lehetnek másodrendű munkavállalók. A munkavállalóknak az azonos helyen végzett, azonos munka után egyenlő bér jár.

Európai Munkaügyi Hatóság (lásd a tájékoztatót): „Abszurdnak tűnik, hogy a banki előírások betartását a Bankhatósággal ellenőriztetjük, miközben az egységes piaci tisztességesség biztosítására még közös Munkaügyi Hatóságunk sincsen. Létre fogunk hozni egyet.

Kettős minőségű élelmiszerek (lásd a tájékoztatót): „Az egyenlők Uniójában nem lehetnek másodrendű fogyasztók. Nem fogadom el, hogy Európa egyes részein azonos csomagolással és márkajelzéssel alacsonyabb minőségű élelmiszereket árulnak az embereknek. (…) A szlovákok nem érdemelnek kevesebb halat a halrudacskáikba. A magyarok kevesebb húst a húsételeikbe. A csehek kevesebb kakaót a csokoládéjukba.

Jogállamiság: „Európában a törvény ereje váltotta fel az erősebb törvényét. (…) A jogállamiság az Európai Unióban nem szabadon választható rendszer. A jogállamiság szükségszerű.

A Bíróság ítéleteit mindenkinek tiszteletben kell tartania. Az ítéletek be nem tartása vagy a nemzeti bíróságok függetlenségének az aláásása alapvető jogaiktól fosztja meg a polgárokat.

Schengeni térség: „Külső határaink védelmének megerősítéséhez haladéktalanul meg kell nyitnunk a schengeni térséget Bulgária és Románia előtt. Horvátország számára is lehetővé kell tennünk, hogy a kritériumok hiánytalan teljesítése után teljes jogú schengeni taggá váljon.

Euróövezet (lásd a tájékoztatót): „Ha azt akarjuk, hogy az euró egységesítse, és ne megossza kontinensünket, akkor többnek kell lennie, mint egy kiválasztott országcsoport pénznemének. Az euró rendeltetése, hogy az Európai Unió egészének egységes pénzneme legyen.

Bővítés: „Fenn kell tartanunk a hihető bővítési perspektívát a Nyugat-Balkán számára. (…) Az nyilvánvaló, hogy [ebben] a ciklusban már nem kerül sor újabb bővítésre. (…) Azt követően azonban az Európai Unió tagállamainak száma több lesz 27-nél.

Európa mindenekelőtt a szabadság Uniója. A szabadságé minden elnyomástól és diktatúrától, melyeket kontinensünk túlságosan is jól, Közép- és Kelet-Európa pedig sajnos mindenkinél jobban ismer. A szabadságé véleményünk hangoztatásához, akár polgárként, akár újságíróként, és amely szabadság számunkra túl gyakran magától értetődő. Uniónk ezen szabadságokra épült. De a szabadság nem az ég ajándéka. Meg kell küzdeni érte. Európában, és szerte a világon.

Törökország: „Törökország egy ideje hatalmas léptekkel távolodik az Európai Uniótól.

„Az újságíróknak szerkesztőségekben, nem pedig börtönökben van a helyük. Ott a helyük, ahol a véleménynyilvánítás szabadsága uralkodik.

Felszólítom azokat, akik Törökországban a hatalmat a kezükben tartják: Engedjék szabadon újságíróinkat. És nem csak őket. Fejezzék be tagállamaink sértegetését: ne hasonlítsák azok vezetőit a fasisztákhoz és a nácikhoz. Európa az érett demokráciák kontinense. A sértések torlaszokat emelnek. Néha úgy érzem, Törökország szándékosan emeli ezeket a torlaszokat, hogy aztán Európát okolhassa a csatlakozási tárgyalások megszakadásáért.

Ami minket illet, mi továbbra is kezünket nyújtjuk a nagy török nép felé, és mindazok felé, akik készek arra, hogy értékeink alapján együttműködjenek velünk.”

Minősített többségi szavazás az adóügyek területén: „Nagyon erősen amellett vagyok, hogy áttérjünk a minősített többségi szavazásra a közös konszolidált társaságiadó-alap, a hozzáadottérték-adó, a digitális ipar igazságos megadóztatása és a pénzügyi tranzakciókra kivetendő globális adó kérdéseiben.

Európai gazdasági és pénzügyminiszter (lásd a tájékoztatót): „Szükségünk van egy európai gazdasági és pénzügyminiszterre: egy olyan európai miniszterre, aki előmozdítja és támogatja tagállamaink strukturális reformjait.”

„A legkevésbé sincs szükségünk párhuzamos struktúrákra. (…) Az euróövezet parlamentje az Európai Parlament.

Terrorizmus elleni küzdelem: „Feltétlenül szükségesnek tartom egy európai hírszerző egység létrehozását, amely gondoskodik arról, hogy a hírszerző szolgálatok és a rendőrségek automatikusan értesüljenek a terroristákra és a külföldi harcosokra vonatkozó adatokról.

Erőteljesebb globális szerepvállalás: „Kérem a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, milyen külpolitikai döntések esetében váltható fel az egységes határozathozatal minősített többségi szavazással. A Szerződés már támpontot ad ehhez.

Minőségi jogalkotás (lásd a tájékoztatót): „Nem szabad túlságosan beavatkoznunk az európai polgárok hétköznapi életébe. (…) Nem állhatunk elő új kezdeményezések tömkelegével és nem törhetünk még nagyobb hatáskörökre. Vissza kell adnunk a hatásköröket a tagállamok kezébe, ha ennek értelmét látjuk.”

Még ebben a hónapban létre fogom hozni a szubszidiaritással és arányossággal foglalkozó munkacsoportot, amely kritikus vizsgálat alá veszi az összes szakpolitikai területet annak érdekében, hogy csak ott lépjünk fel, ahol az EU hozzáadott értéket teremt.

Intézményi reform: „Uniónk hatékonyabban működne, ha egybeolvasztanánk az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeinek funkcióját. (…) Könnyebb lenne megérteni Európát, ha csak egy kapitány forgatná a kormánykereket. (…) Ha csupán egy elnöke lenne, jobban kifejeződne az Európai Uniónk igazi jellege, amely egyszersmind az államok és a polgárok Uniója is.

„Ha Önök meg akarják erősíteni az európai demokráciát, akkor nem fordíthatják vissza a listavezetők – „Spitzenkandidaten” – bevezetésével megjelenő demokratikus folyamatot.”

Ütemterv

A jövőnk nem maradhat pusztán forgatókönyv. (…) A holnap Európai Unióját ma kell kialakítanunk.

2019. március 30-án 27 tagú Unióvá válunk. Azt ajánlom, alaposan készüljünk fel erre a pillanatra, mi 27-en, és az uniós intézményeken belül is.

Reményeim szerint 2019. március 30-án az európaiak egy olyan Unióban ébrednek majd fel, ahol valamennyien kiállunk az értékeink mellett. Ahol minden tagállam határozottan tiszteletben tartja a jogállamiságot. (…) Ahol lefektettük a gazdasági és monetáris uniónk alapjait, minek köszönhetően a jó időkben és a rossz időkben egyaránt megvédhetjük egységes pénznemünket anélkül, hogy külső segítségre szorulnánk. (…) Ahol a Bizottság és az Európai Tanács munkáját európai szintű demokratikus választási kampányt követően megválasztott egyetlen elnök vezeti.

Megkezdtük a felépítmény javítását is, A munkát azonban most kell elvégeznünk, amikor süt a nap és nem háborog a tenger. (…) Tehát szedjük fel a vitorlaköteleket. Hajózzunk ki a kikötőből. És fogjuk be a passzátszelet a vitorláinkba.

Az Európai Bizottság elnöke minden év szeptemberében beszédet mond az Unió helyzetéről az Európai Parlament előtt, amelyben számba veszi az elmúlt év eredményeit, és bemutatja az elkövetkező év kiemelt feladatait. Felvázolja továbbá, miként fogja kezelni a Bizottság az Európai Unió előtt álló legsürgetőbb kihívásokat. A beszédet plenáris vita követi. Ezzel megkezdődik az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott párbeszéd, amelynek célja a Bizottság következő évi munkaprogramjának előkészítése.

Ezen túlmenően Juncker elnök és Timmermans alelnök a mai napon szándéknyilatkozatot küldött az Európai Parlament elnöke és a Tanács elnökségét betöltő tagállam részére, részletesen kifejtve, milyen jogalkotási és egyéb kezdeményezéseket kíván a Bizottság meghozni a következő év (azaz jelen esetben 2018) végéig. Fentieket az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. évi keretmegállapodás kifejezetten előírja.

Használjuk a lendületet az ambiciózus jövő megteremtésére

Az EP frakciói üdvözölték Juncker bizottsági elnök erős és egyesített Európára vonatkozó tervét. A reggeli ülésen a Bizottság vezetője és a képviselők a biztonsággal, védelemmel, bevándorlással, nemzetközi kereskedelemmel, társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos terveket, illetve az EU költségvetési kapacitásának és demokratikus döntéshozatalai rendszerének kérdését vitatták meg.

Antonio Tajani, az EP elnöke azt mondta, hogy az állampolgárok több együttműködést várnak az uniós intézményektől és a tagállamoktól a migráció, terrorizmus, gazdaság és szociális jogok területén.

(A nevekre kattintva az egész beszéd visszanézhető)

Költségvetési egyensúly, a munkanélküliség csökkenése és a folytatódó gazdasági talpra állás utat nyitnak az EU megreformálása előtt, aminek a szabadságon, egyenlő jogokon és a jogállamiságon kell nyugodnia, mondta a Bizottság elnöke.

Jean-Claude Juncker többek között a legális bevándorlás, kiberbiztonság, munkavállalói jogok, nemzetközi kereskedelem, védelmi unió területén tett javaslatokat és felvette egy közös európai (az euró zónára vonatkozó) pénzügyminiszteri poszt létrehozásának ötletét – azzal, hogy ezekről még ebben a bizottsági ciklusban szülessen döntés. Szorgalmazta továbbá, hogy a Tanács és a Bizottság vezetését egyetlen, a polgárok által közvetlenül választott jelölt lássa el a 2019-es választások után.

Juncker1 Juncker2 Juncker3 Juncker4 Juncker5

Az egész szöveg angolul és németül itt olvasható.

Manfred Weber néppárti frakcióvezető üdvözölte Juncker elnök vízióját az uniós együttműködés elmélyítésére: “A világ nem vár ránk” – mondta, de felhívta a figyelmet a választók félelmeire is. „Szociális piacgazdaságra, biztonságos határokra, az illegális migráció megfékezésére van szükségünk”. Törökország kapcsán azt mondta, hogy az ország nem lehet az EU teljes jogú tagja és hozzátette, hogy az emberek félelmei és az európai életforma védelme miatt is szükség van a védelmi unióra. A frakcióvezető az Északi Áramlat II. gázvezeték építésének leállítását követelte.

A szocialista Gianni Pittella azt javasolta a tagállamoknak, hogy a hatóságokat adózási kérdésekben becsapó multiktól vegyék vissza a pénzt, hozzanak szabályokat a fiatalok kizsákmányolása ellen és minden európai gyermek számára biztosítsanak megfelelő oktatást és fedélt a fejük fülé. A migrációval kapcsolatban azt mondta, hogy mivel az illegális utak lezárása nem elég, a Bizottságnak kell, hogy legyen bátorsága legális utakat is nyitni.

Syed Kamall az ECR nevében úgy fogalmazott, hogy ha Európa tényleg meg akarja védeni állampolgárait, akkor nem lehet protekcionista. A gazdaság szárnyalásához lehetőségeket kell teremteni, nem új szabályokkal gúzsba kötni. „Nem az uniós növekedési tervek, hanem a cégek teremtenek munkahelyeket…. Az emberek tudni akarják, hogy a hajót ténylegesen stabilizáljuk, nem pedig új viharba kormányozzuk” – mondta.

A liberálisok részéről Guy Verhofstadt dicsérte a Juncker beszédet annak ambíciói miatt és üdvözölte, hogy a „ populista tavasz fogaskerekei megálltak” Ausztriában, Hollandiában és Franciaországban. “Üdvözlöm Önöket a ráció oldalán!”, mondta. “Csak Nigel Farage nem érti!” – tette hozzá, utalva arra, hogy a felmérések szerint az emberek többsége több európai megoldást akar. Beszéde végén úgy fogalmazott, hogy “Az EU révén lehet ellenállni az alt-right kormányoknak”.

Patrick Le Hyaric, a baloldai GUE frakcióvezető-helyettese azt javasolta, hogy a Juncker terv forrásait egy nagy szociális környezetvédelmi alapba csatornázzák bele. Értékelése szerint a versengő EU helyén olyan uniót kell építeni, amely a társadalmi humanizmust és az ökológiai haladást kombinálja és fair szabályokat hoz a kiküldött munkavállalók, minimál bérek, a nyugdíjak védelme, a szegényég csökkentése és a női egyenjogúság területén.

Philippe Lamberts a Zöldek társelnöke úgy vélekedett, hogy az EU támogatottsága akkor nő, ha a társadalmi különbségek és az ökológiai lábnyomunk csökken, ha a kereskedelmi politikát áthangoljuk, a CETA-t befagyasztjuk és megszabadulunk az olyan szennyezőktől, mint a glifozát – ezek a szempontok azonban szerinte hiányoztak a Bizottság elnökének beszédéből.

“Önök semmit sem tanultak a Brexit-ből” – állította az EFDD-t képviselő Nigel Farage, aki az integráció mélyítését szolgáló javaslatokat azzal bírálta, hogy nélkülözik az emberek hozzájárulását. A Bizottság hozzáállása Lengyelországhoz és Magyarországhoz engem a szovjet rezsimre emlékeztetnek, tette hozzá.

Az ENF soraiból Harald Vilimsky azt hangsúlyozta, hogy képviselőcsoportja ellenzi a „bukott euró” kiterjesztését, a védelmi uniót és a munkaerő szabad áramlását. A belső határokat fenn kell tartani, mielőtt „arabok és afrikaiak milliói elárasztanak bennünket” – mondta.

Az észt elnökség beszéde

Juncker záró gondolatok