Főúr, vitézi történelem rendel!

Természetesen nem kell osztani John Bagnell Bury neves angol történész, filológus híres tételét, amely szerint „…she (history) is herself simply a science, no less and no more”, azaz „…ő (a történelem) maga egyszerűen tudomány, nem kevesebb és nem több”, s lehet az empirikus történelemszemléletet kritikával illetni, de az – lássuk be – korszakos újdonság, egyúttal a munkáslevelezők kedélyes világát könnyes nosztalgiával felidéző elszánt és harcos gesztus, ami a minap esett meg. (Az archív képen: példa a barátkozásra – a mának.)

Történt, hogy Hajdúbagoson, a polgármesteri hivatallal srévizavé végre valahára felavatták az első egész alakos Horthy-szobrot. Az avatási ünnepségen, közvetlenül a sárándi dalárda hazafias nótáit követően a helyi polgármester azzal a kéréssel fordult az ország politikai vezetőihez: ismerje el és hangoztassa a magyar történetírás: vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak köszönhető az, hogy Magyarország fennállhat.

Vagyis a polgármester már nem is a történészekhez fordul, majd hülye lesz nekik leadni a rendelést, hanem egyenest az ország politikai hatalmasaihoz, hogy legyenek szívesek odahatni a történészekre.

A polgármestert nem érdemes bántani: meglepően tiszta fejjel és tévedhetetlen szemmel látja az ország állapotát: a történésznek az a dolga és kötelessége, hogy írja meg, amit hazánk fényeskedő agyú politikai hatalmasságain keresztül megrendelünk tőlük, elvégre a politikus minden további nélkül előírhatja a történésznek, miről, mit, hogyan és milyen végső konklúzióval publikáljon. Nemde, ezért hozta létre a hatalom a maga különféle intézeteit, ahol szakmától, szakmai elvárásoktól zavartalanul, bántó és mindent összekuszáló tényektől függetlenül, végre legyártódhat a nagy igazság.

Veritas!

Szóval mostantól rendelkezésre áll egy nagy étlap, legfőképp a különböző fóbiák kormánypárti étlapja, ahol a Horthy-rajongótól mondjuk a homofóbig, vagy a sumér-magyar nyelvrokonság hívétől a turánizmus elkötelezettjéig, mindenki leadhatja a maga megrendelését, aztán a kormányhoz hű történészek szépen elkészítik a megkívánt szellemi táplálékot.

Mindenesetre szögezzük le: Hajdúbagos polgármesterénél aligha látja bárki tisztábban és reálisabban ennek az országnak az állapotát.